New search
EX1004

Independent project in Landscape Architecture, G2E

An independent project is a project where you will apply your in-depth knowledge, skills and approach to an issue in the field of the education. Often, the independent project is at the end of your education where you will plan, conduct and present an academic study. Your project will be published publicly.

Välkommen till kursen Självständigt arbete i Landskapsarkitektur!

Information om litteratur: Att söka, sammanställa och referera till vetenskapliga artiklar är en viktig del av kursen och finns med i betygskriterierna. Vi förväntar att du söker efter och använder relevant litteratur anpassat efter ditt tema. Använd vetenskapliga sökmotorer så som Scopus, Web of Science, eller Google Schoolar. Fråga också din handledare om tips på litteratur. Vill du veta mer om uppsatsskrivande så finns det en hel del generell litteratur, oftast böcker, se t ex boken Att skriva uppsats med akribi av Trost, J. (2014).

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2022-01-30

Additional course evaluations for EX1004

Academic year 2021/2022

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-30116) 2022-01-17 - 2022-06-05

Academic year 2021/2022

Independent project in Landscape Architecture, G2E (EX1004-30115) 2022-01-17 - 2022-03-23

EX1004 Independent project in Landscape Architecture, G2E, 15.0 Credits

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E

Syllabus approved

2020-11-13

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements, includes independent project (degree project) for the degree of Bachelor of Science(G2E)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to 120 credits, of which 60 credits in the main field of study. The student must complete at least one course at G2F level, at the latest in connection with the independent project. The student must have completed at least one course relevant to the subject of the independent project before the project is carried out.

Objectives

The aim of the course is for the student, based on previously acquired knowledge, to independently plan, carry out and present an independent project within a given time frame. Through the independent project, the student will develop their skills in academic writing and deepen their subject knowledge.

On completion of the course, the student will be able to:

- identify problems and formulate questions within a given subject;
- independently search, compile, evaluate and interpret relevant information and data based on a critically formulated question;
- critically discuss content, findings and conclusions in a scientific work, as well as reflect on how questions and choice of method relate to the scientific and practical basis of the subject;
- reflect on social and ethical aspects as well as sustainability aspects of the subject;
- present a written scientific work, according to the prevailing practice of the discipline, adapted to the intended audience and according to the instructions given;
- orally present a scientific work, as well as critically review and give constructive criticism of another student’s work;
- identify their own skill and knowledge development needs for the subject of the independent project.

Content

The course involves carrying out an independent project under supervision. The project can be carried out based on existing data from experimental or practical work, or as a literature review. The format depends on the subject and the question to be examined, as well as on the availability of suitable data and information. The work is carried out either individually or in pairs.

The set-up of the independent project should be documented in a project plan established in consultation with the supervisor before the project starts.

The project is to be presented in writing as well as orally, as seminars or an equivalent format, and according to the instructions given. The course also involves taking part in a public discussion of another student’s project in order to assess the ability to give constructive criticism.

Formats and requirements for examination

A Pass grade for the written report and the oral presentation, as well as a Pass grade for the critical review of another student’s project. If the work has been carried out in pairs, it must be made clear to the examiner what each individual has contributed; this applies to both the written work and the oral presentation. The work effort and the scope of the work should correspond to 15 credits for each student, and each student must fulfil all intended learning outcomes.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course gives 15 credits of skill training.

Once the student has received a Pass grade for the written report, this must be published in the SLU system for electronic publication (Epsilon), and checked for plagiarism. To be admitted to the course, the student must have an agreement with the supervising department concerning supervisor and the subject of the project.

The Board of Education has decided that a student at SLU should be given 10 hours of supervision for an independent project of 15 credits. The supervision can be individual and in groups.

Responsible department

Department of Urban and Rural Development

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Mål

För betygsnivå 3 måste alla kriterier vara uppfyllt

För betygsnivå 4 måste samtliga kriterier på nivå 3 samt 7 av 9 kriterier på nivå 4 vara uppfyllda. Notera också att arbetet måste vara inlämnat till examinator i tid (enligt angivet datum i schemat), förutsatt att inte finns giltigt skäl till försening.

För betygsnivå 5 måste samtliga kriterier på nivå 3 och 4 vara uppfyllda, samt 6 av 7 kriterier på nivå 5. Notera också att arbetet måste vara inlämnat till examinator i tid (enligt angivet datum i schemat), förutsatt att inte finns giltigt skäl till försening.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne.

 • Studenten visar förmåga att kunna identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ämnesområdet landskapsarkitektur.

 • Studenten visar god förmåga att kunna identifiera problemställningar och på ett tydligt och välformulerat sätt presentera frågeställningar som är förankrade i litteratur.

 • Studenten visar mycket god förmåga att kunna identifiera problemställningar och på ett tydligt och välformulerat sätt presentera frågeställningar som är välförankrade i vetenskaplig litteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning.

 • Studenten visar att hen självständigt kan söka och sammanställa relevant information.

 • Studenten visar att hen kan värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån en formulerad problemställning.

 • Studenten visar att hen självständigt kan söka, sammanställa och referera till vetenskapliga källor.

 • Studenten använder vetenskaplig litteratur för att underbygga sin egen argumentation.

 • Studenten reflekterar kritiskt över hur egna resultat förhåller sig till andra källor.

 • Studenten visar på ett övertygande sätt att hen kan söka, sammanställa, syntetisera och referera till vetenskaplig litteratur.

 • Studenten diskuterar insiktsfullt och analytiskt sina egna resultat och underbygger eller kontrasterar dessa mot vetenskaplig litteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund.

 • Studenten diskuterar kritiskt sina resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete.

 • Studenten reflekterar över relevansen av frågeställningar och metodval för ämnet landskapsarkitektur.

 • Studenten drar slutsatser utifrån en diskussion av egna resultat.

 • Studenten diskuterar kritiskt och välargumenterat sina resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete.

 • Studenten presenterar styrkor och svagheter med metoden.

 • Studenten diskuterar kritiskt och välargumenterat sina resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete och ger förslag på frågeställningar för fortsatta studier inom området.

 • Studenten reflekterar kritiskt över styrkor och svagheter vad gäller frågeställning och metodval.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet.

 • Studenten reflekterar över samhälleliga, etiska och hållbarhetsaspekter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar.

 • Studenten presenterar ett vetenskapligt skriftligt arbete (som följer en akademisk struktur) inom ämnet landskapsarkitektur.

 • Arbetet följer studiehandbokens regler för omfång och format.
 • Studenten presenterar ett välformulerat och reflekterande vetenskapligt arbete.

 • Referenshanteringen är korrekt.
 • Studenten presenterar ett välformulerat, reflekterande och analytiskt arbete förankrat i vetenskaplig litteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete

 • Studenten ger en muntlig presentation som ger en överblick över arbetet/uppsatsen.

 • Den muntliga presentationen genomförs inom givna ramar avseende tid och omfattning.

 • Studenten har under kursens gång lämnat konstruktiv kritik, både muntligt och skriftligt, på andra studenters arbeten.
 • Studenten ger en presentation som är tydlig både muntligt och visuellt.

 • Studenten ger en presentation som är mycket logisk, övertygande och välformulerad både muntligt som visuellt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet

 • Studenten identifierar sitt eget och samhällets utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Summa antal uppfyllda punkter:

SUM:

SUM:

SUM:

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: EX1004 Application code: SLU-20048 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%