New search
FÖ0448

Basic Method Course in Business Studies – distance course

Välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen FÖ0448

Praktisk information inför kursen:

Här kommer mer information som är bra att veta för dig som student:

* Du måste registrera dig själv via Ladok Student och där kan du endast logga in efter att du skaffat ett SLU studentkonto. Mer informatino om hur du skapar ett studentkonto finns här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/

* Självregistreringen är öppen 210317-210329.

* Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen och ha tillgång till t.ex. Canvas.

* Du måste vara antagen och registrerad för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.

* Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart, så att vi hinner ordna med särskilda arrangemang t.ex. vid examinationen. Intyg från Nais skall visas upp vid varje tillfälle. https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

* Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på ekon-adm@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

* Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

* Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila ekon-adm@slu.se för att få hjälp med att hämta ut en tentamen istället för att komma till kontoret då även vi arbetar på distans.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till ekon-adm@slu.se vid frågor.

Hälsningar, Administrationen

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2021-06-20

Additional course evaluations for FÖ0448

Academic year 2020/2021

Basic Method Course in Business Studies – distance course (FÖ0448-20118) 2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Basic Method Course in Business Studies – distance course (FÖ0448-40075) 2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Basic Method Course in Business Studies – distance course (FÖ0448-20079) 2019-11-01 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Basic Method Course in Business Studies – distance course (FÖ0448-40125) 2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Basic Method Course in Business Studies – distance course (FÖ0448-20141) 2018-11-06 - 2019-01-20

FÖ0448 Basic Method Course in Business Studies – distance course, 7.5 Credits

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans

Syllabus approved

2017-11-15

Subjects

Business Administration

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

45 hp Business administration.

Objectives

The course aims to give an overview of scientific methods in business administration.

After successful completion of the course, the students will be able to:

- prepare a draft essay,
- account for the qualities of a well-written problem formulation, as well as discuss how to develop theoretical and empirical support in a problem formulation,
- in general terms describe different methods as well as argue for and choose between these,

Content

The course is based mainly on reading literature and web-based discussions and group work (where possible).

The course is divided into three parts:
1) reading and analysis of selected academic papers.
2) studies of basic theory of scientific method.
3) to prepare and discuss a draft essay.

Formats and requirements for examination

Passed exam.
Passed assignments.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Economics

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: FÖ0427

Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, distans (FÖ0448), 7,5hp

Betygskriterier för godkänd kurs

För betyg 3 ska du kunna:

 • Redogöra för olika metoder, samt deras innebörd, förutsättningar och utmaningar.
 • Kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Redogöra för kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera ett utkast till en uppsats.
 • Utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.
 • Aktivt delta vid obligatoriska moment.

För betyg 4 ska du kunna:

 • Diskutera olika metoder och kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Diskutera kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera ett sammanhängande och välutvecklat utkast till en uppsats.
 • Utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.
 • Genomföra kursen under given tidsperiod. Det innebär att seminarieuppgifter, uppsatsutkast och tentamen (två ordinarie tentamenstillfällen) genomförs med ett godkänt resultat inom given tidsram för kursen.

För betyg 5 ska du kunna:

 • Analysera och kritiskt reflektera kring olika metoder och kunna argumentera för och välja mellan dem.
 • Diskutera och analysera kvaliteterna i en välskriven akademisk uppsats.
 • Formulera och problematisera ett utkast till en uppsats.
 • Kritiskt utveckla teoretiskt och empiriskt stöd i en problemformulering.

Examination

Kursen examineras genom en tentamen (betygsätts U-5), ett uppsatsutkast (betygsätts U-5) samt seminarieuppgifter (betygsätts U-G). Givet att studenten har fått godkänt på samtliga seminarieuppgifter inom given tidsram, vägs betyget för tentan och uppsatsutkastet ihop till ett slutbetyg på kursen, där tentan viktas 55% och uppsatsutkastet 45%.

Observera att betyg 4 eller 5 på tentamen endast kan fås vid ett av de ordinarie tentamenstillfällena (två tentamenstillfällen ges inom ramen för kursen), samt att betyg 4 eller 5 på uppsatsutkastet endast kan fås om utkastet är framtaget och inlämnat inom kursens tidsram. Kurser som kompletteras utanför kursens tidsram examineras på skalan U-G.

Förtydning av de betygsskalor som nämns ovan:

U-5: Underkänt, Betyg 3, Betyg 4, Betyg 5

U-G: Underkänt, Godkänt

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Economics and Management Agriculture Programme - Economics and Management (270 hec) Business and Economics – Sustainable Development Economics and Management - Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 13082 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Business Administration
Course code: FÖ0448 Application code: SLU-40083 Location: Ortsoberoende Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 50%