New search
HU0001

Sustainability Perspectives

Den här kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv.

Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Andra viktiga områden kursen belyser är skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet.

I kursen ges en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt och en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling.

Hej studenter!

Som kursledare vill jag välkomna er till denna kurs som ges för första gången nu på hösten 2021. Det är många på SLU som har jobbat hårt för att förverkliga den här kursen och vi ser fram emot att träffa er i höst. Ett kursteam har jobbat hårt under våren för att planera kursen med endast ett fåtal detaljer kvar att spika. Här kan du se kursplanen, ett preliminärt schema, och en preliminär litteraturlista, men ha i åtanke att vissa mindre detaljer kan komma att ändras innan kursen börjar i slutet av augusti.

Ni kanske undrar om vi kommer att ha fysisk undervisning eller inte. Vi planerar i nuläget att ha mest online-undervisning, med några undantag. Alla seminarierna i kursen kommer att vara på campus i särskilt-utrustade lokaler som möjliggör både fysiskt och online-deltagande, ni kan alltså välja att vara med på semianrierna fysiskt eller virtuellt. Vi har också en utflykt utomhus den 3:e september och det är en tentamen den 27:e september som kräver fysisk närvaro. Beroende på läget med pandemi kan vi behöva ändra till uteslutande online undervisning. Har ni särskilda behov kan vi diskutera dem under kursens första vecka. Vad gäller pandemin kommer kursledningen att vara så flexibel som det går utifrån SLUs anvisningar och studenternas behov.

Har ni frågor, tveka inte att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar,

Brian Kuns

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-10-25 and 2021-11-15

HU0001 Sustainability Perspectives, 15.0 Credits

Perspektiv på hållbarhet

Syllabus approved

2021-01-15

Subjects

Sustainable development

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Definitions/dimensions of sustainable development 7.50 1002
Alternatives for realizing sustainable development 7.50 1003

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

General entry requirements for studies at first-cycle level and
- Mathematics 3b or Mathematics 3c
- Social Studies 1b or Social Studies 1a1+1a2
or
- Mathematics C
- Social Studies A


Objectives

The course introduces the concept of sustainable development as a social phenomenon and offers an essential understanding of complex sustainability challenges from a broad societal perspective. With a practical and problem based approach, the course treats the growing prominence of sustainable development as a concept in politics and practice. The course highlights differences and conflicting goals between competing sustainability definitions and visions, establishing the basis for developing a multidisciplinary point of view. The course serves as an introduction to the Degree Program Political Science – Sustainable Development (BSc), 180 credits, and trains students in general skills needed for university studies.

After completion of the course, the student should be able to:
• Describe and explain different ways of understanding sustainable development based on practical cases or policy initiatives.
• Exemplify how different forms of sustainability and sustainability challenges and opportunities can be highlighted and analyzed from a scientific point of view.
• Identify and give an overview of conflicts of interests and goals in sustainable development.
• Describe and critically discuss the "simplified" ways in which problems and solutions related to sustainability are presented in policy initiatives and research.
• In both oral and written form, search for, critically relate to, and discuss scientific literature.
• Present completed work in written and oral form.

Content

The course addresses or contains the following topics or themes:
• Sustainable development as a contested and historically fluid concept.
• Ideological perspectives on sustainable development.
• Different disciplinary perspectives on sustainable development.
• Up to date examples on how different aspects of sustainability are translated concretely into policy and administration.
• Goal conflicts in sustainable development.
• Spatial, temporal, and administrative scales related to sustainability.
• Scientific and critical approaches.
• Practical and case-study based exercises with a focus on problem solving.

Concrete challenges and proposed solutions for sustainability problems constitute the starting point of the course. The course is comprised of lectures, exercises in writing and oral presentation, and individual and group work connected to, for example, seminars in order to highlight perspectives on, and challenges in relation to, sustainable development. Students will take part in practical exercises the purpose of which is to critically examine different sustainability challenges. This includes addressing questions such as to whom, towards what, and according to whom, plus the weighing of different goals against each other through addressing real problems in a case-study approach.

Formats and requirements for examination

The intended learning outcomes are assessed through:
• A written exam
• Participation in an compulsory university preparatory course offered by the SLU library
• Presentation of individual and group projects and work
• Active participation in compulsory seminars.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Urban and Rural Development
Cooperating departments:
Department of Economics

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
There are no Grading criteria posted for this course
1) Sustainability
Author: Theile, Leslie Paul
ISBN: 9781509511075
2) Economic Development
Author: Todaro, Michael & Smith, Stephen
ISBN: 9781292291208

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Political Science - Sustainable Development (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 27500 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Sustainable development
Course code: HU0001 Application code: SLU-10336 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%