New search
HU0001

Sustainability Perspectives

Den här kursen introducerar begreppet hållbar utveckling som ett socialt fenomen och syftar till att ge en grundläggande förståelse för komplexa hållbarhetsutmaningar utifrån ett brett samhällsperspektiv.Kursen har en praktisk och problembaserad ingång och behandlar framväxten av hållbar utveckling som begrepp inom politik och praktik. Andra viktiga områden kursen belyser är skillnader och målkonflikter mellan olika konkurrerande definitioner och visioner kopplade till hållbarhet.I kursen ges en grund för att utveckla tvärvetenskapliga synsätt och en introduktion till programmet Politices kandidat – hållbar utveckling.

Information from the course leader

Hej studenter!

Som kursledare vill jag välkomna er till denna kurs som ges för första gången nu på hösten 2021. Det är många på SLU som har jobbat hårt för att förverkliga den här kursen och vi ser fram emot att träffa er i höst. Ett kursteam har jobbat hårt under våren för att planera kursen med endast ett fåtal detaljer kvar att spika. Här kan du se kursplanen, ett preliminärt schema, och en preliminär litteraturlista, men ha i åtanke att vissa mindre detaljer kan komma att ändras innan kursen börjar i slutet av augusti.

Ni kanske undrar om vi kommer att ha fysisk undervisning eller inte. Vi planerar i nuläget att ha mest online-undervisning, med några undantag. Alla seminarierna i kursen kommer att vara på campus i särskilt-utrustade lokaler som möjliggör både fysiskt och online-deltagande, ni kan alltså välja att vara med på semianrierna fysiskt eller virtuellt. Vi har också en utflykt utomhus den 3:e september och det är en tentamen den 27:e september som kräver fysisk närvaro. Beroende på läget med pandemi kan vi behöva ändra till uteslutande online undervisning. Har ni särskilda behov kan vi diskutera dem under kursens första vecka. Vad gäller pandemin kommer kursledningen att vara så flexibel som det går utifrån SLUs anvisningar och studenternas behov.

Har ni frågor, tveka inte att kontakta mig.

Med vänliga hälsningar,

Brian Kuns

Course evaluation

The course evaluation is now closed

HU0001-10336 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HU0001

Academic year 2023/2024

Sustainability Perspectives (HU0001-10379)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Sustainability Perspectives (HU0001-10070)

2022-08-29 - 2022-10-31

Syllabus and other information

Litterature list

  1. Sustainability Författare: Theile, Leslie Paul ISBN: 9781509511075 1) Economic Development Författare: Todaro, Michael & Smith, Stephen ISBN: 9781292291208

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Political Science - Sustainable Development (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 27500 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Sustainable Development
Course code: HU0001 Application code: SLU-10336 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%