New search
HV0129

Animal nutrition

Information from the course leader

Välkommen till kursen Djurens nutrition, HV0129. Vi planerar för att ge kursen i huvudsak på campus, men anpassar den efter rådande omständigheter. Observera att kursstarten är på zoom!

Course evaluation

The course evaluation is now closed

HV0129-30011 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0129

Academic year 2020/2021

Animal nutrition (HV0129-30078)

2021-02-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Animal nutrition (HV0129-30227)

2020-02-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Animal nutrition (HV0129-30151)

2019-02-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Animal nutrition (HV0129-30218)

2018-01-15 - 2018-02-14

Syllabus

HV0129 Animal nutrition, 7.5 Credits

Djurens nutrition

Subjects

Biology Animal Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Microbiology 1.5 0202
Nutrition 6.0 0203

Advanced study in the main field

First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent:

- 60 credits in animal science, of which 5 credits in biochemistry

or

- 60 credits in biology, of which 30 credits in zoology and 5 credits in biochemistry

Objectives

The general aim of the course is to provide knowledge of the chemical composition of the feeds and how the metabolism of the nutrients takes place in different animal species. The student should also be provided knowledge of risks in the form of toxins and anti-nutritional substances in feed as well as the microbial status of the feed.On completion of the course, the student will be able to:

- describe relationships between the animals’ cell biology, anatomy, physiology and their ability to utilize various types of feeds,

- account for the basics of the metabolism of carbohydrates, proteins and lipids,

- describe the role and function in the mineral and vitamin metabolism,

- explain the principles of the energy metabolism and what influences energy requirement

- describe the most common chemical feed analyses and calculated nutritional values

- explain the principles of how anti-nutritional substances are metabolized as well as how they influence the animal,

- account for feed conservation principles,

- discuss the role of microorganisms with regard to occurrence of toxins as well as methods for harvest and storage,

- interpret results of microbiological analyses,

- account for the main environmental impact of production and consumption of feeds as well as evaluate this from a sustainability perspective.

Content

Lectures take place about the nutritional content in feeds and how these are implemented in different animal species. Lectures and exercises take place in analysis and calculation methods for nutrients including the energy concept. Also the contents of the toxic and anti-nutritional substances of feed are treated. The microbial part of the course has focus on feed safety, where lectures and laboratory sessions treat identification of microorganisms and factors that influence the survival of yeast and mold. Be treated finally at a general level the environmental impact that production of feed and feeding gives origin to.Compulsory components occur in e g group work, presentations, group discussions, projects and study visits.In the course, the following general skills are trained: laboratory technique as well as presentation technique.

Formats and requirements for examination

Passed oral and written examination, passed project work as well as approved participation in compulsory components.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course includes 3 credits in microbiology, 2.5 credits in feed science as well as 2 credits in cell biology. The course assumes good knowledge in the animals’ physiology as well as biochemistry.

Responsible department

Department of Animal Nutrition and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
Replaces: delvis HV0065, BII229 och BI0884

Grading criteria

BETYG

5

Studenten diskuterar kring hur produktionsdjurens fysiologiska förutsättningar varierar och hur omsättningen av näringsämnen påverkas av denna variation.

Studenten diskuterar kring miljöeffekter av produktion av olika animalieprodukter

4

Studenten redogör för beräkningsmetoder

för näringsvärdering

och vilka kemiska

analyser som ligger till grund

Studenten identifierar i vilka

situationer risker föreligger

för störningar pga toxin

eller antinutritionella substanser

Studenten visar förståelse för hur skillnader i struktur hos näringsämnen påverkar omsättningen

Studenten diskuterar hur valet av fodermedel kan påverka hållbarheten i animalieproduktionen

3

Studenten beskriver grundläggande samband mellan djurens cellbiologi, anatomi och fysiologi och deras förmåga att tillgodogöra sig olika näringsämnen

Studenten nämner de vanligaste foderanalyserna och beräknade näringsvärden

Studenten redogör för de vanligaste antinutritionella substanserna och deras effekt samt grunderna inom metabolism av toxiner och antinutritionella substanser

Studenten redogör för grunderna

inom kolhydrat-, protein- och

lipidomsättningen samt

för vissa mineral- och vitaminämnens roll

Studenten kan utföra enklare beräkningar kring energiomsättning

Studenten redogör för vanliga principer för foderkonservering

Studenten kan redogöra för de viktigaste mikroorganismernas roll i foderhantering och utfodring samt tolka resultat från vissa mikrobiologiska analyser.

Studenten redogör för de viktigaste miljökonsekvenserna som

associeras med utfodring respektive foderproduktion

Lärandemål

Studenten ska kunna:

- beskriva samband mellan djurens cellbiologi, anatomi, fysiologi och deras förmåga att tillgodogöra sig olika typer av fodermedel,
- beskriva de vanligaste foderanalyserna samt användningsområden för de beräknade fodervärdena,
- förklara principerna för hur antinutritionella ämnen metaboliseras samt påverkar djurens ämnesomsättning,

- redogöra för grunderna inom omsättningen av kolhydrater, proteiner och lipider,
- beskriva mineralämnenas och vitaminernas roll och funktion i djurens ämnesomsättning,
- förklara principerna för djurens energiomsättning och vad som påverkar deras energibehov,

- redogöra för foderkonserveringsprinciper,
- diskutera mikroorganismers roll med avseende på toxinförekomst samt skörde- och lagringsmetoder,
- tolka resultat från mikrobiologiska analyser,

- redogöra för den huvudsakliga miljöpåverkan av produktion och konsumtion av fodermedel, samt värdera detta ur ett hållbarhetsperspektiv.

Examination

Skriftlig tenta, webbquizz

Skriftlig tenta, webbquizz

Skriftlig tenta, labbrapport

Skriftlig tenta

Litterature list

  1. Animal Nutrition, seventh edition Författare: Mc Donald et al. ISBN: 978-1408204238 Kommentar: Andra utgåvor fungerar också.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Animal Science
Course code: HV0129 Application code: SLU-30011 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Nutrition and Management Pace: 100%