New search
HV0135

Ethology and Anthrozoology 1

Information from the course leader

Välkomna till kursstart!

Kursen startar den 18/2 och kursintroduktionen hålls via zoom kl 10-12. Mer information om kursen och zoomlänk till kursintroduktionen finns på Canvas. Canvas får du tillgång till när du registrerar dig på kursen.

Mvh Christina & Therese

Hej och välkomna till kursen! Den litteratur vi kommer att använda oss av i kursen är främst vetenskapliga artiklar som du till stor del söker själv. Ett preliminärt schema läggs upp senast 4 veckor innan kursstart. Mvh Therese & Christina

Hej! Ni hittar nu ett preliminärt schema för kursen under schema. Kursen är planerad med vissa kursmoment på campus och vissa via zoom. Schemat är dock preliminärt och ytterligare föreläsningar kan komma att flyttas till zoom men även andra schemaförändringar kan bli aktuella. Mvh Christina & Therese

Course evaluation

The course evaluation is now closed

HV0135-30005 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for HV0135

Academic year 2020/2021

Ethology and Anthrozoology 1 (HV0135-30072)

2021-02-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Ethology and Anthrozoology 1 (HV0135-30238)

2020-02-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Ethology and Anthrozoology 1 (HV0135-30152)

2019-02-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Ethology and Anthrozoology 1 (HV0135-40134)

2018-04-27 - 2018-06-03

Syllabus

HV0135 Ethology and Anthrozoology 1, 7.5 Credits

Etologi och antrozoologi 1

Subjects

Biology Animal Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 7.5 0201

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to:

- 45 credits of animal science, including 5 credits of ethology

or

- 45 credits of biology, including 15 credits of zoology and 5 credits of ethology

Objectives

On completion of the course, the student should be able to:

- explain how sitautions where humans and animals interacts occur and critically analyse these,

- account on how humans affect animals through handling and other interactions,

- account for animal learning and how the learning ability is affected by real life situations,

- discuss and critically evaluate human attitudes to animals and what consequencses these may have for both animals and humans,

- supported by scientific papers investigate real life cases within ethology and Anthrozoology and present these in writing and orally.

Content

The course gives an overview of the physiological and social effects of human-animal interactions. The course is built up by base group meetings according to PBL (Problem Based Learning) where the students discuss and account for human attitudes to animas, humans’ and animals’ social ability and how we humans communicate with animals. Students select and work with real life cases. The course contains lectures and exercises concerning how animals are affected by handling, how animals learn and how humans affect animal learning. The course deals with zoo, experimental, farm, fur and sports animals as well as pets. The students investigate real life cases within ethology and anthrozoology as projects focusing on casuses and background.Within the course students train the following generic competences: written and oral communication, analysis, problem solving and critical thinking.Compulsory modules are within e.g. exercises, study visits, seminars, projects and PBL-meetings.

Formats and requirements for examination

Passed written and oral examination, passed participation in compulsory course modules.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

- A student who has been admitted to and registered on a course is entitled to receive teaching and/or supervision only for the course date he/she was admitted to.

- A student who for special reasons is unable to participate in compulsory elements, is entitled an opportunity to recover those elements during a course given at a later date. More information is available in the regulations for education.

The course replaces the two courses Ethology 1 and Ethology & Anthrozoology

Responsible department

Department of Animal Envrionment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
Replaces: delvis BI1227 och BI1110

Grading criteria

För godkänt (betyg 3) på kursen krävs:

 • Godkänd närvaro på obligatoriska moment (basgruppsmöten, vetenskapliga seminarium, muntlig redovisning)
 • Godkänd övning hantering och inlärning
 • Godkänd bokgranskning
 • Godkänd examinationsuppgift

För betyg 4 på kursen krävs:

 • Se betyg 3
 • Betyg 4 på examinationsuppgift

För betyg 5 på kursen krävs:

 • Se betyg 3 och 4
 • Betyg 5 på examinationsuppgift

Betygsbedömning examinationsuppgift:

För betyg 3: Ska du skriva din rapport utifrån instruktionerna i studiehandledningen. Du ska även referera till minst fyra vetenskapliga artiklar till varje situation, dessa ska innehålla forskning som ger kunskap om situationen du valt och de ska vara relevanta för din utredning.

För betyg 4: Utöver betyg 3 krävs att du refererar till minst fem relevanta vetenskapliga artiklar till varje situation. Du ska även diskutera orsakerna bakom varje situation, styrk diskussion med vetenskapliga artiklar. OBS! för betyg högre än 3 måste en fullständig examinationsuppgift vara inlämnad senast den 23:e mars 2022 kl. 23.59.

För betyg 5: Utöver betyg 4 krävs att du referera till minst sex relevanta vetenskapliga artiklar till varje situation. Du ska även diskutera vad konsekvenserna kan bli för djur och människa, samt vilka konsekvenser det kan få på generell/samhällelig nivå, styrk din diskussion med vetenskapliga artiklar.

Vid underkänd examinationsuppgift ges två alternativ:

a) Du får komplettera ditt befintliga svar men kan då inte nå ett högre betyg än det som du nästan uppnått (t.ex. om du klarat nivå 4 men inte nivå 3 (godkänd-nivån) första gången kan du komplettera nivå 3 så att du får betyg 4). b) Du får skriva en helt ny examinationsuppgift.

Litterature list

 1. Litteratur Kommentar: Den litteratur vi kommer att använda oss av i kursen är främst vetenskapliga artiklar som du till stor del söker själv.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Biology Animal Science
Course code: HV0135 Application code: SLU-30005 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 100%