New search
HV0143

Professional animal and management in practice

Praktikkurs inom EoD

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel, 7.5 hp

HV0143. Anmälningskod: SLU-50043

Välkommen att läsa mer om praktikkursen som är kopplad till Etologi och djurskyddsprogrammet. Här hittar du lite mer information om årets kurs som går under sommaren 2021: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurs/HV0143/50043.2021

Vi som jobbar med kursen är Maria Andersson, lektor i etologi och Jenny Yngvesson, docent i etologi. Vi tycker att det är viktigt att du som student får erfarenhet av den vardagliga praktiska hanteringen av djur, och genom att gå den här kursen så samlar du också lite extra högskolepoäng. Du gör praktik i någon form av djurhållning eller verksamhet med djur, där du får träna dig i både hantering och skötsel.

Kursen går att kombinera med jobb, huvudsaken är att du samlar ihop 4 veckors praktisk hantering och skötsel.

Kontakta Maria.Andersson@slu.se eller Jenny.Yngvesson@slu.se om du vill veta mer.

Syfte: Kursens syfte är att ge de studerande en praktisk färdighetsträning inom djurhållning och skötsel av djur.

När: 4 veckors praktik under sommaren 2021 (juni-sept).

Hur: Ansökan ska göras mellan 20 feb och 15 mars.

Examination: Muntlig redovisning 27 aug.

Lärandemål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva det praktiska handhavandet av ett eller flera djurslag,

- redogöra för arbetsvillkor och arbetsmiljö inom djurskötseln,

- diskutera sambandet mellan djurhållning och skötselrutiner i relation till verksamhetsmål och djurens välfärd.

Additional course evaluations for HV0143

Academic year 2020/2021

Professional animal and management in practice (HV0143-50043) 2021-06-07 - 2021-08-29

Academic year 2019/2020

Professional animal and management in practice (HV0143-50080) 2020-06-08 - 2020-08-30

Academic year 2018/2019

Professional animal and management in practice (HV0143-50030) 2019-06-10 - 2019-09-01

Academic year 2017/2018

Professional animal and management in practice (HV0143-50047) 2018-06-04 - 2018-09-02

HV0143 Professional animal and management in practice, 7.5 Credits

Praktik - Yrkesmässig djurhållning och skötsel

Syllabus approved

2017-04-27

Subjects

Biology Animal science

Education cycle

First cycle

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Animal Environment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biology field: Zoologi (djurbiologi)
There are no Grading criteria posted for this course
1) Factors fostering vocational students' workplace learning success in the real workplace envioronment.
Author: Anna-Maija Nisula & Sari Metso
Comments: Journal of Education and Work, 32:6-7, 552-569
2) Djurskyddsföreskrifterna
Author: Jordbruksverket
Comments: Samt andra regelverk relevanta för de djurarter du genomför din praktik med.
3) Annan vetenskaplig relevant litteratur
4) Annan populärvetenskaplig relevant litteratur

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Ethology and Animal Welfare - Bachelor´s programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: First cycle
Subject: Biology Animal science
Course code: HV0143 Application code: SLU-50003 Location: Ortsoberoende Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Environment and Health Pace: 40%