New search
HV0183

Animal environment

Uppdatering måndag 30/8:

Zoomlänken för kursintroduktionen i eftermiddag finns i Canvas.

//Lisa

Välkomna till kursen Djurmiljö och hösten 2021!

Här kommer lite praktisk info som kan vara bra att veta inför höstens omgång av kursen.

Vi har fått vissa lättnader i restriktioner pga Coronapandemin- hurra och hoppas det kan hålla i sig! Våra nya direktiv innebär att vi kommer försöka ha ungefär ett pass i veckan på campus och att vi planerar för en Skararesa. De flesta pass i kursen kommer dock hållas via Zoom och obligatoriska pass kommer kräva aktiv närvaro med kamera på. Det är viktigt att ni har tillgång till någon typ av webkamera (smartphone funkar) och gärna även mikrofon via headset. Vi kommer troligtvis göra likadant som vi gjorde förra hösten, vilket innebär att passen vi håller på campus är obligatoriska. Det kommer finnas digitala alternativ för er som t ex får minsta sjukdomssymtom och därför inte kan komma. Mer info kommer såklart om detta och preliminärt schema finns redan nu här på kurshemsidan. Tänk dock på att detta schema är just preliminärt och att även obligatoriska moment kan behöva flyttas.

Skararesan planerar vi till v.39 och hela veckan är obligatorisk. Veckan innehåller olika studiebesök och även en dag på Nordens Ark då ni ska jobba med ett hägnprojekt. Det är såklart svårare med digitala alternativ för den här veckan, men vi löser ersättning för er som t ex blir sjuka och inte kan följa med. Förra året gick det bra, med lite glesare boende än tidigare år, färre personer i bilarna och att tänka på att hålla avstånd. Ni kommer få mycket mer info om detta, men lägg in redan nu att ni förhoppningsvis är borta mån-fre v.39.

Har ni frågor om kursen kan ni kontakta mig via mail, jag planerar att vara tillbaka från semestern 9/8.

Trevlig sommar!
//Lisa

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2021-11-15

Additional course evaluations for HV0183

Academic year 2020/2021

Animal environment (HV0183-10084) 2020-08-31 - 2020-11-01

HV0183 Animal environment, 15.0 Credits

Djurmiljö

Syllabus approved

2019-11-14

Subjects

Animal science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Animal environment 11.00 1002
Case work 4.00 1003

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Animal Environment and Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: BI1115, HV0149

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Moment

1: Redogöra för hur enskilda miljöfaktorer såsom utrymme, golvutformning, ljus, buller, damm, gödselgaser och klimat definieras och registreras, samt analysera hur de kan påverka djurens beteende och välfärd

Studenten redogör översiktligt för hur enskilda miljöfaktorer definieras och registreras, samt analyserar hur de påverkar djurens beteende och välfärd

Studenten jämför olika miljöfaktorer och diskuterar hur de samverkar i sin påverkan på djurens beteende och välfärd samt redogör kort och koncist för detta

Studenten värderar olika miljöfaktorers inverkan på djurens beteende och välfärd samt föreslår åtgärder för att förbättra djurmiljön utifrån denna värdering

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

2: Diskutera och värdera hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd

Studenten diskuterar och värderar hur hanteringen av de vanligaste europeiska produktionsdjuren, i samband med transport och slakt, påverkar deras beteende och välfärd

Studenten jämför hur olika sätt att hantera djur i samband med transport och slakt påverkar deras beteende och välfärd samt analyserar detta med ett vetenskapligt språkbruk

Studenten föreslår realistiska och vetenskapligt grundade åtgärder för att förbättra djurvälfärd i samband med transport och slakt samt diskuterar konsekvenserna av dessa åtgärder

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

3: Beskriva och diskutera djurmiljöer i djurhållningen i andra länder

Studenten beskriver och diskuterar djurmiljöer i djurhållningen i andra länder

-

-

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

4: Redogöra för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering

Studenten redogör för de internationella organ och myndigheter som reglerar djurhållning och djurhantering, för deras arbetssätt, samt för hur internationell lagstiftning och förordningar reglerar djurhållning och djurhantering

-

-

Fall

Litteratur-

seminarier

Hemtentamen

5: Designa ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov samt diskutera konsekvenserna av djurmiljön och hägnets utformning för djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

Studenten designar ett nytt hägn i djurpark med fokus på djurens behov. Konsekvenserna av djurmiljön diskuteras ur perspektiven djurens beteende och välfärd, djurparken och besökarna

-

-

Hägndesign

6: Bedöma relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt samla information om och skriftligt sammanfatta kunskapsläget vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd

Studenten bedömer relevansen och den vetenskapliga trovärdigheten hos olika informationskällor samt sammanfattar kunskapsläget utifrån inhämtad information vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd

Studenten identifierar kunskapsluckor vad gäller effekter av djurmiljöer på djurens beteende och välfärd samt ger förslag på forskningsprojekt för att fylla dessa kunskapsluckor

Studenten diskuterar vikten av kunskap i ämnet djurmiljö och dess påverkan på djurs beteenden och välfärd

Fall

Litteratur-seminarier

Hemtentamen

7: Självständigt och i grupp redogöra för och diskutera information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp

Studenten redogör för och diskuterar information, problem och lösningar relaterat till djurmiljö, anpassat efter given målgrupp. Studenten gör detta både enskilt och genom samarbete med andra studenter i basgrupper enligt upprättat basgruppskontrakt.

Fall

Litteratur-seminarier

Hemtentamen

Hägndesign

Betyg för delkursen Fallarbete 4hp

G

Godkänt deltagande i och redovisning av basgruppsarbete med fall och hägndesign

Betyg för delkursen Djurmiljö 11hp

Betyg 3 (godkänt)

Betyg 4

Betyg 5

Godkänt deltagande i och redovisning av övriga obligatoriska moment samt betyg 3 på hemtentamen

Utöver krav för betyg 3, betyg 4 på hemtentamen

Utöver krav för betyg 3 och 4, betyg 5 på hemtentamen

För betyg 3 krävs nivå 3 på alla lärandemål.
För betyg 4 krävs dessutom nivå 4 på alla lärandemål där nivå 4 kan nås.
För betyg 5 krävs dessutom nivå 5 på alla lärandemål där nivå 5 kan nås.

För betyg 4 eller 5 krävs att obligatoriska moment redovisas eller lämnas in senast vid deadline enligt schema om inte särskilda skäl finns. Ersättningsuppgifter och kompletteringar ska lämnas in senast vid kursens slut eller enligt överenskommelse med kursledaren för moment sent i kursen. För hemtentamen gäller vanliga regler kring rättning och komplettering.

Betyg för hela kursen
Betyg G i delkursen Fallarbete och minst betyg 3 i delkursen Djurmiljö krävs för kursbetyg. Kursbetyget bestäms av betyget i delkursen Djurmiljö.

1) Kursen har ingen obligatorisk litteratur som behöver köpas.
Comments: Kurslitteraturen består framförallt av det ni själva söker fram som är relevant för de olika momenten i kursen, t ex vetenskapliga artiklar, publikationer och handböcker av olika slag. En del rekommenderad litteratur kommer finnas tillgängligt på Canvas vid kursstart.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Ethology and Animal Welfare - Bachelor´s programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Animal science
Course code: HV0183 Application code: SLU-10009 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Environment and Health Pace: 100%