New search
JU0030

Taxation

A student who successfully completes the course will have:

- fundamental knowledge and understanding of Swedish taxation law

- familiarity with the relevant legislation and case law with special emphasis on the taxation of companies

- ability to apply this knowledge and understanding to solve factual taxation problems faced by companies and other business entities.

Information from the course leader

Välkommen till kursen Beskattningsrätt VT 2022

Kursen ges tillsammans med Uppsala Universitet. All undervisning och tentamina sker på Uppsala Universitet.

Uppdaterad information gällande kursen finner ni på Uppsala Universitets kurshemsida. Klicka på följande länk: Kurshemsida

Registrering sker via Sveriges Lantbruksuniversitet

Registrering sker via Ladok Student. Självregistreringen är öppen 2022-03-01 – 2022-03-16.

Om du har problem att registrera dig på kursen, vänligen kontakta utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se.

Vi skickar en registreringslista till UU i samband med kursstart. Kom därför ihåg att registrera er i god tid för att få tillgång till deras studentportal, kursmaterial. Ni måste vara registrerade på kursen för att kunna skapa ett studentkonto hos Uppsala universitet och få tillgång till deras Ladok för anmälan till exempelvis tentamen.

Vid frågor kring kursen, vänligen kontakta kursadministratör Emmelie Brun, emmelie.brun@fek.uu.se

Du måste vara antagen och registrerad både hos SLU och Uppsala Universitet för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.

Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras ändå. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen.

Om du vill kunna nås av sms från kursledaren t.ex. vid sjukdom eller lokalbyte, vänligen kontrollera att rätt mobilnummer finns i Ladok Student och i Studentportalen (UU).

Om du avbryter kursen skall du omgående meddela kursledaren via e-post som i sin tur meddelar utbildningsadministrationen, som då lägger in ett avbrott i Ladok. Du kan själv lägga in ett tidigt avbrott på kursen i Ladok student inom 3 veckor från kursstart.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

JU0030-40111 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for JU0030

Academic year 2021/2022

Taxation (JU0030-20120)

2021-11-02 - 2022-01-16

Academic year 2020/2021

Taxation (JU0030-40016)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2020/2021

Taxation (JU0030-20023)

2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Taxation (JU0030-40077)

2020-03-25 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Taxation (JU0030-20082)

2019-11-01 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Taxation (JU0030-40121)

2019-03-26 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Taxation (JU0030-20139)

2018-11-06 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Taxation (JU0030-40043)

2018-03-21 - 2018-06-03

Academic year 2017/2018

Taxation (JU0030-20037)

2017-10-31 - 2018-01-14

Academic year 2016/2017

Taxation (JU0030-40029)

2017-03-22 - 2017-06-04

Academic year 2016/2017

Taxation (JU0030-20038)

2016-11-01 - 2017-01-15

Syllabus

JU0030 Taxation, 15.0 Credits

Beskattningsrätt

Subjects

Law

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Individual Obligatory Seminars 1.0 0402
Individual Written Assignment 1.0 0403
Individual Written Exam 13.0 0404

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of: 10 credits of courses in introductory law and 10 credits of courses in accounting. Or two years completed studies on the Forest Management - Bachelor´s Program.

Objectives

A student who successfully completes the course will have:

- fundamental knowledge and understanding of Swedish taxation law

- familiarity with the relevant legislation and case law with special emphasis on the taxation of companies

- ability to apply this knowledge and understanding to solve factual taxation problems faced by companies and other business entities.

Content

The primary focus of the course is the study of important legislation in the Swedish taxation law.

Company taxation is the course’s focal point. Brief attention is given to case law. Indirect taxation, social welfare levies, international tax law, assessment, collection and penalty regulations are covered generally.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course satisfies the requirements of professional accounting bodies. Teaching is conducted in the form of lectures where both theory and applied exercises are presented. Seminars address recent developments on the taxation front. The course is given by the Department of Commercial Law, Uppsala University.

Responsible department

Department of Economics

Further information

Determined by: PSR för agronomprogrammet - ekonomi
Replaces: JU0010

Grading criteria

Betygskriterier för JU0030 Beskattningsrätt, HT2021

Kursen erbjuds i samarbete med Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet (UU), som också ansvarar för examinationen av kursen.

Examinatorn betygsätter studenterna enligt den betygsskala som beslutats av Företagsekonomiska Institutionen på UU för kursen 2HR123 Beskattningsrätt. Nedanstående betygskriterier används på UU:

Individuellt seminarie-obligatorium UU

Individuell skriftlig inlämningsuppgift UU

Skrivningspoäng Individuell skriftlig tentamen

Betyg Individuell skriftlig tentamen UU

Kursbetyg UU

U

U

0 – 49 p

U

U

G

G

50 – 79 p

G

G

G

G

80 – 100 p

VG

VGSLU använder en annan betygsskala för JU0030 Beskattningsrätt än vad som tillämpas av UU för 2HR123 Beskattningsrätt. Nedan följer en tabell för överföring av de betyg som beslutats av examinatorn vid UU till SLU:s betygsskala.

Individuellt seminarie-obligatorium UU

Individuellt seminarie-obligatorium SLU

Individuell skriftlig inlämnings-uppgift UU

Individuell skriftlig inlämnings-uppgift SLU

Skrivnings-poäng Individ. skriftlig tentamen

Betyg Individuell skriftlig tentamen SLU

Kursbetyg SLU

U

U

U

U

0 – 49 p

U

U

G

G

G

G

50 – 64 p

3

3

G

G

G

G

65 – 79 p

4

4

G

G

G

G

80 – 100 p

5

5

Course facts

Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 26165 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Law
Course code: JU0030 Application code: SLU-40111 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%