New search
JU0038

Environmental Law

Information from the course leader

Välkommen till kursen JU0038 Miljörätt 7,5 hp, VT 2021

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om svensk miljörätt och den tillämpningsmetodik som hör till rättsområdet. Deltagarna ska med hjälp av främst lagtext och kursboken kunna lösa praktiska miljörättsliga problem. En mer fullständig beskrivning av kursens mål och innehåll framgår av kursplanen.

I samband med kursstart sker gruppindelning. Om du inte kan närvara vid kursstarten, måste du anmäla förhinder, senast samma dag till kursansvarig, se nedan. Första träffen i kursen är torsdagen den 18 februari, kl 10.15 – 12 (introduktion). Schema för kursen finns utlagt på kurshemsidan. Undervisningen sker i såväl föreläsningsform som seminarieform. Inför seminarierna har ni delats in i grupper och basgrupper. I det seminariematerial som kommer att ligga ute på kurshemsidan i god tid, finns ytterligare instruktioner vad respektive basgrupp ska göra. Undervisningen är inte obligatorisk men poäng ges för aktivt deltagande på seminarierna och seminariepoängen räknas sedan ihop med tentamensresultatet för slutbetyg, (seminariepoängen utgör maximalt en tredjedel av totala poäng). Förutom att aktivt deltagande på seminarierna är viktigt som träning och kunskapsinhämtning inför den skriftliga tentamen påverkar alltså det aktiva deltagandet själva slutbetyget. Se därför till att ni har möjlighet att delta på seminarierna och förbered er i god tid.

Lagtextkompendiets innehåll:

Miljöbalken (1998:808)
Plan- och bygglagen (2010:900), 1-5, 9, 11 och 13 kapitlet.
Skogsvårdslagen (1979:429)
Utdrag ur EU:s unionsfördrag (konsoliderad version), art 1-19
Utdrag ur EU:s funktionsfördrag (konsoliderad version), art 1-17, 34-36, 39, 191-193
EU:s REACH-förordning, 1907/2006 (konsoliderad version), exkl. bilagor Artskyddsförordningen (2007:845), exkl. bilagor
Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. (1998:896)
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252)
Miljötillsynsförordning (2011:13)
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Än en gång välkommen till en förhoppningsvis givande kurs!

Vänliga hälsningar,
Charlotta Zetterberg,
Kursledare och examinator
charlotta.zetterberg@jur.uu.se
018-4712656

Kursadministratörer
Utbildningsadministrationen Institutionen för ekonomi
ekon-adm@slu.se

Praktisk information inför kursen:

Här kommer mer information som är bra att veta för dig som student:

 • Du måste registrera dig själv via Ladok Student och där kan du endast logga in efter att du skaffat ett SLU studentkonto. Mer informatino om hur du skapar ett studentkonto finns här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/
 • Självregistreringen är öppen 2021-02-08 till 2021-02-18.
 • Har du antagits till kursen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste kontakta kursledaren som avgör om du får registreras ändå. Endast registrerade studenter får delta i undervisningen och har tillgång till tex Canvas.
 • Du måste vara antagen och registrerad för att få gå på kursen. Student som saknar registrering får EJ vistas i lokalen, bl.a. av försäkringsskäl.
 • Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart, så att vi hinner ordna med särskilda arrangemang t.ex. vid examinationen. Intyg från Nais skall visas upp vid varje tillfälle. https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/
 • Om du avbryter kursen skall du omgående meddela kursledaren via e-post som i sin tur meddelar utbildningsadministrationen, som då lägger in ett avbrott i Ladok. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.
 • Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.
 • Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila ekon-adm@slu.se för att få hjälp med att hämta ut en tentamen istället för att komma till kontoret då även vi arbetar på distans.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till ekon-adm@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Course evaluation

The course evaluation is now closed

JU0038-30184 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for JU0038

Academic year 2021/2022

Environmental Law (JU0038-30209)

2022-02-18 - 2022-03-23

Academic year 2019/2020

Environmental Law (JU0038-30171)

2020-02-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Environmental Law (JU0038-30197)

2019-02-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Environmental Law (JU0038-30137)

2018-02-15 - 2018-03-20

Syllabus

JU0038 Environmental Law, 7.5 Credits

Miljörätt

Subjects

Law

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 7.5 0201

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Basic permissions.

Objectives

After completing the course the students shall:

-have an orientation on EU environmental law,

-have knowledge about the most important legal provisions within Swedish environmental law, thus the rules on the protection of the environment (water, air, ecology, landscape, etc.) that apply on land use and natural resource extraction and at different kind of handling of hazardous products

-have knowledge of environmental processes and on legal methods for environmental control

-have methodical skills in the practical application of environmental law.

Content

The course includes education on mainly the following:

- Basic law and the basic relevant EU law: the aim is to give the knowledge of rules of law, sources of law and application of law so that the following environmental legal education can be understood.

- Land use planning: Mainly the Swedish plan and building act and the Swedish environmental code rules on the management of land and water areas.

- General environmental code parts: the rules are universal to the entire scope of the code; General rules of consideration, Environmental Impact Assessments (EIA), Environmental Quality Standards (EQS), examination and supervision, etc.

- Nature conservation: environmental code rules on nature conservation and species protection as well as the Forestry Act.

-Protection legislation: environmental code rules concerning environmentally hazardous activities and the protection of public health, agriculture, chemicals and waste.

-Legislation on natural resource extraction, for example, environmental code rules on water operations, mineral legislation and legislation on hunting and fishing. The code rules are treated fairly in depth, other legislation in general terms.

-Reparative requirements and penalties: An orientation in Environmental code rules relating to contaminated sites, compensation for environmental damage and sanctions.The course is conducted by means of lectures, exercises, seminars and tutorials

Formats and requirements for examination

Passed seminar presentations, passed exam and participation in the compulsory activities.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course is not given as a single subject course.

Responsible department

Department of Economics

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

 1. Den svenska miljörätten, fjärde upplagan, Iustus 2017 Författare: Michanek, G, och Zetterberg, C. Kommentar: Ca 600 kr i bokhandeln. Ett supplement till boken finns på: https://iustus.se/content/uploads/2020/02/supplement-feb-2019-den-svenska-miljoratten.pdf
 2. Lagtextkompendium Kommentar: Lagtextkompendium finns att köpa på SLU:s Servicecenter för självkostnadspris. Ytterligare lagtext kan behöva tas fram i samband med seminarierna, men respektive kursdeltagare får då själv söka efter den på nätet, se t.ex. www.lagrummet.se (klicka på Lagar och förordningar och sedan vidare på Svensk författningssamling i fulltext).

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 13082 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Law
Course code: JU0038 Application code: SLU-30184 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%