New search
LB0100

Agriculture in practice - Animal husbandry 2

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för det praktiska handhavandet av lantbrukets djur. Genom praktisk färdighetsträning och analys ger kursen insikt i djurskötarens arbetsvillkor och hur skötselrutiner påverkar djurens produktion och välbefinnande samt produktionens ekonomi.

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2024-08-25 and 2024-09-15

Additional course evaluations for LB0100

Academic year 2022/2023

Agriculture in practice - Animal husbandry 2 (LB0100-50051)

2023-06-05 - 2023-08-27

Academic year 2021/2022

Agriculture in practice - Animal husbandry 2 (LB0100-50005)

2022-06-06 - 2022-08-28

Academic year 2020/2021

Agriculture in practice - Animal husbandry 2 (LB0100-50045)

2021-06-07 - 2021-08-29

Academic year 2019/2020

Agriculture in practice - Animal husbandry 2 (LB0100-50077)

2020-06-08 - 2020-08-30

Academic year 2018/2019

Agriculture in practice - Animal husbandry 2 (LB0100-50025)

2019-06-10 - 2019-09-01

Academic year 2018/2019

Agriculture in practice - Animal husbandry 2 (LB0100-30190)

2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Agriculture in practice - Animal husbandry 2 (LB0100-10224)

2018-09-03 - 2019-01-20

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agricultural Business and Economics Rural Development - Societal Change Crop Production (BSc) Agriculture Programme - Economics and Management Ethology and Animal Welfare (BSc) Animal Science and Sustainability (BSc) Agronomprogrammet - husdjur Veterinary Medicine programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (GXX)
Subject: Agricultural Science Animal Science Agricultural science Animal science
Course code: LB0100 Application code: SLU-50010 Location: Location independent Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Nutrition and Management Pace: 40%