New search
LB0101

Professional Practices for Agronomists 1

Välkommen!
Välkommen till kursen i Kvalificerad agronompraktik 1! All information och kommunikation sker via Canvas. Du som sökt kursen inom ansökningstiden kommer att bli inbjuden till kursens Canvasrum strax efter det att du är antagen till kursen. Du som har gjort en sen anmälan till kursen behöver, när du har blivit antagen, kontakta kursledningen så att du får en inbjudan till kursens Canvasrum.

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-05-30 and 2021-06-20

Additional course evaluations for LB0101

Academic year 2020/2021

Professional Practices for Agronomists 1 (LB0101-50046) 2021-06-07 - 2021-08-29

Academic year 2020/2021

Professional Practices for Agronomists 1 (LB0101-10088) 2020-08-31 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Professional Practices for Agronomists 1 (LB0101-50078) 2020-06-08 - 2020-08-30

Academic year 2019/2020

Professional Practices for Agronomists 1 (LB0101-30232) 2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Professional Practices for Agronomists 1 (LB0101-10242) 2019-09-02 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Professional Practices for Agronomists 1 (LB0101-50026) 2019-06-10 - 2019-09-01

Academic year 2018/2019

Professional Practices for Agronomists 1 (LB0101-30191) 2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Professional Practices for Agronomists 1 (LB0101-10225) 2018-09-03 - 2019-01-20

LB0101 Professional Practices for Agronomists 1, 7.5 Credits

Kvalificerad agronompraktik 1

Syllabus approved

2017-11-14

Subjects

Agricultural science

Education cycle

Second cycle

Advanced study in the main field

Second cycle, course specialisation cannot be classified(AXX)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Animal Nutrition and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: LB0047

Betygskriterier – LB0101 (Kvalificerad agronompraktik1)

Kursen kvalificerad agronompraktik betygssätts med Godkänt (G) och Underkänt (U). För att få G krävs följande:

- Genomförd kvalificerad praktik på en praktikplats som godkänts av kursledningen

- Inlämnad kopia på signerat arbetsgivarintyg som visar praktiktidens omfattning och innehåll

- Godkänd skriftlig examination

- Godkänd muntlig redovisning

- Åhörare vid minst 3 andra studenters muntliga redovisning

1) Litteraturlista ej relevant
Comments: Litteraturlista är ej relevant för denna kurs, då kursen bygger på arbete som genomförs på en praktikplats.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Economics and Management Agriculture Programme - Economics and Management (270 hec) Acriculture Programme - Animal Science Agricultural Science Programme - Animal Science (270 hec) Agriculture Programme - Rural Development Agriculture Programme - Rural Development (270 hec) Agriculture Programme - Food Agriculture Programme - Food (270 hec) Agriculture Programme - Soil/Plant Agriculture Programme - Soil/Plant (270hec) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Second cycle
Subject: Agricultural science
Course code: LB0101 Application code: SLU-30085 Location: Ortsoberoende Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Nutrition and Management Pace: 25%