New search
LB0118

Agriculture - Animal science and sustainability

The course gives students knowledge about the connection between animal production and the biological preconditions for agricultural production processes, and the preconditions, needs and actions of the producer, sector and systems from a Swedish perspective.

Information from the course leader

2022-12-08

Hej och välkommen till lantbruksvetenskapskursen!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att schemat är preliminärt. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Kursintroduktionen kommer att ske den 16 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W. Det är obligatoriskt att du deltar på introduktionen, eftersom att du då har möjlighet att ställa frågor.

Vi kommer att använda plattformen Canvas, som du får tillgång till vid kursstart, där det kommer att finnas information, handouts och mycket annat. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen i Ladok, inte minst för att kunna komma åt Canvassidor.

Schemat för kursen kommer att publiceras på den här sidan senast 4 veckor före kursstart.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Libére, Karin, Sara och Patrik

Course evaluation

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2023-04-04

Additional course evaluations for LB0118

Academic year 2021/2022

Agriculture - Animal science and sustainability (LB0118-30009)

2022-01-17 - 2022-03-23

Syllabus

LB0118 Agriculture - Animal science and sustainability, 15.0 Credits

Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet

Subjects

Animal Science Agricultural Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Crop Production 2.0 0102
Food Science 2.0 0103
Rural Development 2.0 0104
Business and Economics Perspective 2.0 0105
Synthesis 7.0 0106

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirementsBachelor’s level (G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

• Biology 2, Biology B

• Chemistry 2, Chemistry B

Objectives

The course gives students knowledge about the connection between animal production and the biological preconditions for agricultural production processes, and the preconditions, needs and actions of the producer, sector and systems from a Swedish perspective.After completing the course, the student will be able to:

- describe the most important preconditions for plant cultivation, its important elements and techniques, and account for its environmental impact,

- describe the foods from a raw material perspective, their technological properties and quality,

- explain how food companies are structured, as well as the importance of and regulations regarding support and subsidies,

- use and understand keywords that describe the financial situation of a company,

- describe important aspects of rural and agricultural policy, economics and national and international political organizations,

- describe the social, cultural and economic conditions for rural development,

- argue and problematize around sustainability issues in Swedish agriculture.

Content

The course focuses on Swedish conditions and addresses the year of plant production, the most important crops and technology and machines for cultivation. Organic plant production and different types of environmental impact from plant production are affected. The food chain, the processes and how the quality of food can be affected at farm level are included.The course also deals with basic concepts in business administration, variable costing, the importance of product development and marketing and how support systems affect the individual company. Basic concepts in economics, including regulations and agreements of importance to agriculture, are included. In addition, various aspects of agricultural policy as well as aspects of rural development are discussed, such as rural policy, demographic development, rural history and conditions for different rural areas.

The connection between the different parts of the course and the relevance for animal production is obtained through case studies.In the course, lectures are alternated with a project work in groups that is presented in writing and orally.Compulsory components occur in e.g. exercises, study visits, group work and presentations. Argumentation techniques are trained in both practice and group discussions.Practical relevance is obtained through study visits.

Formats and requirements for examination

Passed written and oral examination. Approved participation in compulsory components.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Some lecture may be performed in English. Costs for study visits may apply.This course can not be included in the same degree as any of the following courses: LB0076, LB0072, LB0053, LB0044.

Responsible department

Department of Animal Nutrition and Management

Cooperating departments:

Department of Economics Department of Molecular Sciences Department of Urban and Rural Development Department of Crop Production Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

Mark och Växt

Powerpointpresentationer från föreläsningarna kommer att användas som kurslitteratur.

Förslag på bok för den intresserade (ej obligatorisk kurslitteratur):

Vår mat – odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors, Studentlitteratur AB.

Förslag på material som kan användas som komplement från bransch- och rådgivningsorganisationer kommer att finnas på Canvas.

Livsmedelsvetenskap

Föreläsningshandouts och material som föreläsarna lägger upp på Canvas kommer att användas istället för kurslitteratur.

Boken Livsmedelsvetenskap av Lena Jonsson, Ingela Marklinder, Margaretha Nydahl, Annica Nylander; ISBN 9789144095677. Boken är inte obligatorisk, men ett rekommenderat komplement. Köp andra upplagan.

Landsbygdsutveckling

**Obligatorisk läsning **

Ekman, A. Utvecklingsbegreppet. I Ekman, A. Hansen, K. & Waldenström, C. (red.): Perspektiv på landsbygdsutveckling. Uppsala: SLU. Hittas på Canvas. (6 sid)

Hajdu, F. C. Eriksson, C. Waldenström, E. Westholm (2020). Sveriges förändrade lantbruk. Future Foods Reports 11. Uppsala: SLU – https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport_11.pdf (50 sid)

**Litteraturförslag för fördjupning **

Introduktion till landsbygdsutveckling

Avsnittet ”Perspektiv på landsbygd” (s. 17-28) i C. Bygdell: Omsorgsfylld landsbygd: rumsliga perspektiv på åldrande och omsorg på den svenska landsbygden, Upplands fornminnesförenings tidskrift, Nr. 56. – https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:770264/FULLTEXT01.pdf (11 sidor)

*Genus i svenskt lantbruk *

Pettersson, K., Arora-Jonsson, S. (2009). Den osynliga entreprenören – Genus och företagande i de gröna näringarna. För Lantbrukarnas Riksförbunds Jämställdhetsakademi. Hittas på Canvas (68 sid)

Civilsamhället, lantbruket och landsbygden

Avsnittet “Civilsamhället och dess betydelse i samhället i stort” (sid 21-27) i Harding. (2012). Framtidens civilsamhälle. Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen. Hittas på Canvas (7 sid)

Avsnittet “LRF – en del av civilsamhället” (s. 15-21) i Cras, P., J. von Essen, M. Nordfeldt, P. Åberg (2022). Om Lantbrukarnas Riksförbund som folkrörelseorganisation - Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden. Hittas på Canvas. (8 sid)

Politiska styrmedel, lantbruket och landsbygden

Eriksson, C. (2016). Jordbrukspolitik. I D. Silander & M. Öhlén (red.) Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus. Hittas på Canvas. (18 sid)

Röös, E. (2021). Policy brief - Styrning för hållbar matkonsumtion. SLU Future Food. Hittas på Canvas (4 sid)

Kapitlet “Vad är styrmedel?” (s. 9-12). I Trafikanalys. (2018). ABC om styrmedel. Hittas på Canvas (4 sid)

Livelihoods - försörjningsperspektivet

Hajdu, F. (2014). Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra och östra Afrika. I S. Hagberg & G. Körling (red.): Resurser och politik i Afrika, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, YMER, s. 69-85 – http://slunik.slu.se/kursfiler/LB0085/30233.1617/Hajdu_2014.pdf (15 sid)

*Samhällsvetenskaplig lantbruksforskning *

Kuns, B. (2021). A review of recent social science literature on Swedish farming: a research agenda for understanding current and future challenges. Uppsala: Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113110

Waldenström, C. (2018). Kap 8: Lantbrukets roll i framtidens landsbygder, s. 203. I Syssner, J. (red.) (2018). Nya visioner för landsbygden. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1306047/FULLTEXT01.pdf (25 sid)

Ekonomi

Artiklar, rapporter, och annat material som knyter an till föreläsningarna kommer att användas. Dessutom tillkommer artiklar och annan kompletterande litteratur från bransch- och rådgivningsorganisationer. Allt kursmaterial kommer att tillhandahållas på Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Animal Science and Sustainability (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Animal Science Agricultural Science
Course code: LB0118 Application code: SLU-30222 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Nutrition and Management Pace: 100%