New search
LK0294

Landscape history and plant knowledge 1

Hej och välkomna till vårens kurs Landskapets historia och växtkännedom!

I vår kommer kursen att gå helt på distans (efter de rekommendationer vi fått nu inför jul). Kursen består av tre moment som vi kommer att läsa i följande ordning:

  • Svenska historiska landskap 5 hp (Fårad mark, Jordbrukets ekologi & Skärholmen)
  • Växtkännedom 3 hp (Växtkompendium)
  • Landskapsarkitekturens historia 7 hp (Huvudböcker är Anna-Maria Blennows bok och Penelope Hobhouses bok)

Den första kursen är en metod- och uppsatskurs där ni kommer att behöva programmet Photoshop installerat på den dator som ni använder. Ni kommer att skriva tillsammans med en kurskamrat och redan under den första dagen behöver ni kunna lämna in ett preliminärt förslag - så prata gärna med era kursare redan före kursstart. Under den andra veckan kommer ni att tenta av kurslitteraturen och då främst Fårad mark.

Vi ser fram mot att se er alla och beklagar verkligen att det bara blir över zoom!

Vänliga hälsningar

Cristina Prytz

(Kursansvarig)

The course evaluation is now closed

LK0294-30129 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0294

Academic year 2019/2020

Landscape history and plant knowledge 1 (LK0294-30031) 2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Landscape history and plant knowledge 1 (LK0294-30267) 2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Landscape history and plant knowledge 1 (LK0294-30060) 2018-01-15 - 2018-03-20

LK0294 Landscape history and plant knowledge 1, 15.0 Credits

Landskapets historia och växtkännedom 1

Syllabus approved

2016-11-16

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Swedish historical landscapes 5.00 1002
History of landscape architecture 7.00 1003
Plant knowledge 3.00 1004

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

In addition to the general entry requirements, knowledge equivalent to the field-specific entry requirements A3:
- Mathematics 3b or Mathematics 3c
- Science studies 2 (or Biology 1, Physics 1a, Chemistry 1 or Biology 1, Physics 1b1+1b2, Chemistry 1)
- Social studies 1b or Social studies 1a1 + 1a2

Objectives

The aim of the course is to provide basic knowledge of human history in the landscape and in history of landscape architecture and to provide basic knowledge of plants with a focus on trees and shrubs in their leafless state.

After completing the course the student will be able to:

Knowledge and understanding
- describe the main features of how humans have used and shaped the Swedish agrarian landscape through history
- based on historical maps describe and analyze a landscape that is well known for the student
- account for landscape architecture´s (garden, park, designed landscapes) main style periods from the first settled cultures of the world to the present, with a focus on Europe.
- put landscape architecture development in relation to architecture history, history of ideas and the development of society at large.
- show how historical examples of landscape architecture relate to the surrounding landscape.
- describe the main groups of the plant kingdom with respect to systematics, morphology and reproductive biology as well as the plant’s relationship to their environment.
- identify and correctly label a selection of trees and shrubs in their leafless state with a focus on indigenous and naturalized species

Competence and skills
- interpret and compare historical maps with geological conditions and contemporary maps
- draw and discuss the typical characteristics of parks and gardens of the most important style periods
- independently seek and collect information about plants as well as in words and pictures present information relevant for designing with plants

Content

The course consists of three parts, Swedish historical landscapes, history of landscape architecture and plant knowledge.

Swedish historical landscapes
In this part the student study how humans throughout history have used and shaped the agrarian landscape based on the natural conditions of the place. In an compulsory essay the student analyze changes in a well-known landscape. The essay is based on historical sources that are interpreted and compared with modern maps and geological conditions.
The content includes lectures and a written examination, also writing a short essay in which the student´s own work on analysis of historical maps is shown.

History of landscape architecture
Through lectures and literature the student study the development in landscape architecture in relation to developments of society in general and the history of ideas, trends, etc. Concepts that are central for understanding and describing parks and gardens from different periods are studied.

Under supervision the student train interpretation of the plans of gardens, parks and designed landscapes. Compulsory excursions to different examples are a regular part of the course. During the excursions, the student practice the ability to absorb and understand their backgrounds, and thereby place them in a historical context. This part is concluded with a written exam.

Plant knowledge
Through lectures and literature studies the student gets basic knowledge about plant systematics, morphology, reproductive biology and their relationship to their surroundings and their importance in landscape architecture.

The coursework is largely based on plant tours and the student´s own outdoor studies in which he/she learns to see the differences in various trees and shrubs appearance and way of growth, that is, their "architecture" particularly evident in the leafless state. The student is introduced and practice in a study technique that is adapted to outdoor learning of plants. This part of the course concludes with an examination of plants, conducted outdoors.

Formats and requirements for examination

The course is divided into three sub examinations corresponding to the course three subjects. The parts are graded separately and are put together according to the course assessment criteria.

Swedish historical landscapes, 5 credits: Written examination and approved essay.

History of landscape architecture, 7 credits: Written examination, approved assignments and active participation in field trips and seminars.

Plant knowledge, 3 credits: Written examination, approved exercises and active participation in seminar.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Field trips included. Information on costs is available on the course website four weeks before the course starts.

Responsible department

Department of Urban and Rural Development
Cooperating departments:
Department of Ecology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0130, LK0164, LK0096 och BI1047

Betygskriterier finns på kurssidorna, Canvas

1) Växtkompendium träd och buskar
Author: Drott, Emelie, Roger Elg, Sofia Eskilsdotter, Jessica Jansson & Ulla Myhr
Comments: Tillgängligt via Canvas.
2) Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Bygd och natur, Tidskrift för hembygdsvård, (1997:6)
Author: Cserhalmi, Niklas
Comments: Sid. 13-42 samt s. 65-160 är obligatorisk litteratur som tenteras, resten av boken är referenslitteratur som ni använder i uppsatsarbetet. Boken går att köpa via Sveriges Hembygdsförbund. Gå gärna ihop några stycken vid beställningen för att minska portokostnaden. Det brukar också finnas begagnade exemplar av boken att köpa av tidigare årskurser, några exemplar finns också att låna på biblioteket.
3) Skärholmens gård, Skärholmsdalen och dess omgivningar: Kunskapsunderlag och förslag till historiskt relaterade skötselåtgärder inom Sätraskogens naturreservat. [Rapport 2020-02-18/03-06]
Author: Tollin, Clas
Comments: Rapporten kommer att finnas tillgänglig, se Canvas.
4) Trädgårdshistoria för inventerare (SLU Alnarp: Centrum för biologisk mångfald, 2007).
Author: Andréasson, Anna
Comments: Boken finns tillgänglig via CBMs hemsida. Boken finns även som talbok på Legimus.se
5) Europas trädgårdar: Från antiken till nutiden (Lund, 2002)
Author: Blennow, Anna-Maria
Comments: Boken kommer att säljas i form av ett kompendium vid servicecenter Ulls hus. Det kan finnas begagnade exemplar av boken att köpa av tidigare årskurser, några exemplar finns också att låna på biblioteket.
6) ”Trädgårdskonsten” [Skrammelogi – barn och lek, Restaurering och förnyelse av historiska trädgårdar] i: Signums svenska konsthistoria, Konsten 1950-1975 [Bd 13], (Lund, 2005)
Author: Hanson, Marie
Comments: Sidorna 527-558. Se information på Canvas
8) The Story of Gardening (Dorling Kindersley, [2002] 2019/2020)
Author: Hobhouse, Penelope
9) Trädgårdskonsten [Privata parker och trädgårdar, Bostadsgårdar och parker vid bostadsområden, Offentliga parker, Parker vid institutioner och arbetsplatser, Begravningsplatser]. I: Signums svenska konsthistoria Konsten 1915-1950 [Bd 12], (Lund, 2002)
Author: Nolin, Catharina
Comments: Sidorna 597-633. Se information på Canvas
10) "Jordbrukets ekologi" i Jordbrukets första femtusen år
Author: Welinder, S., E. A. Pedersen & M. Widgren
Comments: Sidorna 21-43, se länk från Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme - Uppsala, Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0294 Application code: SLU-30129 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%