New search
LK0299

Landscape Planning Foundations

2020-10-28
Angående de nya skärpta rådens påverkan på kursen
Hej! Som ni förmodligen har noterat har vi fått skärpta allmänna råd i Skåne gällande resande i kollektivtrafik, vardagsliv (shopping och fritidsaktivteter) och personer vi träffar (utanför de närmaste). Vi undersöker just nu vad det betyder för kursens inledande fas och kommer hålla er uppdaterade gällande förändringar och anpassningar vi möjligtvis behöver göra. Mer information kommer laddas upp här på kurshemsidan och Canvas som ni snart bör få en inbjudan till så fort vi vet mer. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta Jessica Svännel (jessica.svannel@slu.se)! Ta hand om er, Jessica med lärarteam

2020-10-14
Välkomna till kursen Planeringens grunder (LK0299)!
Hej! Vi i kursteamet ser fram mot kursstart och att få genomföra denna kurs ihop med dig under några veckor. På grund av situationen kring Covid-19 kommer kursen att genomföras som en semidistans kurs med både digitala och platsbaserade moment. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens råd och gör allt vi kan för att skapa möjligheter till rekommenderat avstånd mellan individer och uppmuntrar till säkra färdsätt mellan hem och övningsmoment på campus. Kursen startar med en introduktion måndagen den 2 november via ZOOM (länk: https://slu-se.zoom.us/j/65169715100). Länk kommer även att finnas på CANVAS där kursens material, inlämningar och information finns (tillgängliggörs inför kursstart). Vi kommer huvudsakligen kommunicera via Canvas så ladda gärna ned appen eller ha för vana att varje morgon logga in på Canvas för att se om några ändringar har skett. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.candroid&hl=sv (Länkar till en externa sida.) Apple: https://apps.apple.com/se/app/canvas-student/id480883488 (Länkar till en externa sida.) I schemat kommer information finnas kring vilka moment och tider som kommer att ske digitalt (inspelat eller live) och vilka moment som kommer att inträffa på campus eller andra exkursionsplatser. Ett preliminärt, förenklat, schemat finns redan nu tillgängligt här på kurshemsidan. Väl mött! Jessica med kursteam

The course evaluation is now closed

LK0299-20067 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0299

Academic year 2019/2020

Landscape Planning Foundations (LK0299-20067), Alnarp 2019-11-01 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Landscape Planning Foundations (LK0299-20067), Alnarp 2018-11-06 - 2019-01-20

LK0299 Landscape Planning Foundations, 15.0 Credits

Planeringens grunder

Syllabus approved

2017-11-15

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

First cycle

Modules

Title Credits Code
Planning assignment 2.00 1002
Literature seminar 2.00 1003
Examination GIS 3.00 1004
Paper 8.00 1005

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to general entry requirements and field-specific entry requirements A3 that includes:
- Mathematics 3b or Mathematics 3c
- Science studies 2
- Social studies 1b or Social studies 1a1 + 1a2

Objectives

The aim of the course is for student to attain basic knowledge of landscape information and its use in physical planning as well as knowledge about the analysis of the structure of the landscape and land-use along with associated ecological, heritage and visual values.

After completing the course the students will be able to:
- describe planning processes at various levels and be aware of actors at central government, regional and local government level.
- independently search for, make a written compilation of and communicate landscape information from national and international data sources on the basis of issues formulated by the student him/herself
- carry out landscape analyses independently on the basis of the data given using digital tools like GIS.
- write a full scientific paper based on their own choice of issues and method.

Content

The course contains individual exercises in GIS software amongst other things. The student attains knowledge about different projects and gets practical knowledge about landscape analysis as well as about landscape information as such. Exercises are interspersed with lectures in methodology, about actors within the landscape and planning instruments & legislation connected to e.g. comprehensive planning. Within the frame of the course there are study visits and seminars processing both literature as well as on how field data is to be treated and analyzed. The course also gives insights on how to use the services of the library.
Scheduled excercises and literature seminars are mandatory.

Formats and requirements for examination

Presentation of assigned exercises, literature seminar, article.
Approved participation in compulsory elements.
Approved participation in literature seminar.
Succesful presentation of exercises.
A pass on article.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course gives 15 skills training credits.

Responsible department

Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0175

Betygskriterier

LK0299 2020-11-02-2012-01-15

Examinerade moment

1. Detaljplaneringsuppgift: 2 poäng av 15 poäng med enbart delbetyg G/3 för godkänd inlämning.

2. Litteraturseminarium x2: 2 poäng av totalt 15 poäng med enbart delbetyg G/3 för att ha deltagit.

3. Quizzes i GIS: 3 poäng av 15 poäng med enbart delbetyg G/3 för godkänd tentamen.

4. Uppsats: 8 poäng av totalt 15 poäng med betygen 3, 4, 5.

Betygsnivå 3

Aktivt deltagande vid övningar, workshops samt i del- och slutpresentationer (obligatoriska moment).

Aktivt deltagande vid litteraturseminarium.

Godkända quizzes i GIS.

Inlämnade och godkända GIS-övningar.

Inlämnad och godkänd detaljplaneuppgift.

Inlämnad och godkänd uppsats. Kriterier för godkänd uppsats:

• Tydligt genomförd argumentation från situation/kontext och väl avgränsade frågeställningar till diskussion/slutsatser och förslag.

• Till stor del korrekta referenser till litteratur, bilder, kartor mm., inkl. korrekt referenslista.

• Acceptabel nivå på språkbehandling.

• Tydliga och relevanta GIS-illustrationer.

Betygsnivå 4

Kriterier för samtliga moment, som för betygsnivå 3 (beskrivet ovan).

Kriterier för uppsats, som för betygsnivå 3 samt därutöver:

• Arbetet är på ett tydligt och relevant sätt kopplat till en vidare praktisk kontext (kommunal, fysisk planering) och/eller akademisk diskurs.

• Hög nivå på språkbehandling.

• Tydliga och relevanta GIS-analyser.

Betygsnivå 5

Kriterier för samtliga moment, som för betygsnivå 3 och 4 (beskrivet ovan).

Kriterier för uppsats, som för betygsnivå 3 och 4 samt därutöver:

• Kritisk metodreflektion.

• Mycket hög nivå gällande arbetets disposition, logik och relevans.

• Självständigt utförda, relevanta och tydliga GIS-analyser.

1) Planeringens grunder
Author: Nyström, J. Tonell, L. (2012)
2) Geografisk Informationsbehandling – teori, metoder och tillämpningar
Author: Harrie, L., red (2014)
Comments: (främst kap 1, 2)
3) GIS for planning and the built environment
Author: Ferrari, E., Alasdair, R. (2019)

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme, Alnarp Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: First cycle
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0299 Application code: SLU-20067 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%