New search
LK0354

Maintenance of green areas and natural land

Hej och välkommen till kursen för Landskapsförvaltning (LK0352) & Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354)

Varmt välkommen till höstens kurs i Landskapsförvaltning och Skötsel av grönytor och naturmarker för studenter i årskurs 2 på programmen för blivande landskapsarkitekter och landskapsingenjörer!

Kursen startar med en introduktion måndagen den 30 augusti kl. 13.00 i ZOOM-rum 1. Länk kommer att finnas på CANVAS där kursens material, inlämningar och information finns. Observera att det står LK0352 på rubriken i Canvas-rummet men att kursrummet avser även er kurs LK0354.

Eftersom kurserna är sammankopplade kommer studenter från både landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammet att samarbeta och dela flera moment; därför är följande information riktade till er alla och ni kommer även ha en gemensam Canvas-plattform. De moduler som åtskiljs är GIS för ling-studenter och Växtkännedom för lark-studenter.

Under kursens första vecka så finns det möjlighet att närvara och medverka i övningar tillsammans med Alnarpsparkens personal så att ni inför kursuppgiften Gestaltande skötsel känner er förtrogna med att använda olika verktyg och genomföra olika skötselinsatser. Ni kommer att få testa på olika verktyg och beskärning tillsammans med kunnig kompetens. Om du redan har erfarenhet i detta behöver du inte delta i dessa förberedande övningar och det är alltså inget obligatoriskt moment. Om du däremot vill medverka så anmäl ditt intresse till Kamil Chojnowski nu under sommaren och senast måndag 30 augusti (kamil.chojnowski@slu.se). Ange ditt fullständiga namn och om du går ling- eller larkprogammet.

I våras fick vi i lärarlaget information om att SLU kommer fortsätta distansundervisning fram till den 1 november och därför kommer den huvudsakliga undervisningen att fortsätta på distans. Vi har dock några undantag utifrån det stöd som riktats till att vi kan få använda Alnarp Campusområde som ”utomhuslokal” och därför kommer kursens första två veckor till stor del genomföras ute på campus i Alnarp. Även tisdagen den 14 september ses vi utomhus fast då i Malmö när vi besöker de platser som ingår som exempel i en av kursens uppgifter. När vi ses på Campus Alnarp och i Malmö så förhåller vi oss till Folkhälsomyndighetens råd och gör allt vi kan för att skapa möjligheter till rekommenderat avstånd mellan individer och uppmuntrar till säkra färdsätt mellan hem och utomhusövningar.

Kurserna består av följande 3 spår:

TEORI

… den kunskap och erfarenhet som skapar en slags ryggrad för hur du som student tar ansats till kursuppgifterna. Den finns tillgänglig för dig via en rad publikationer som kan nås via CANVAS och SLUNIK som nedladdningsbara pdf och som sammanställts i en litteraturlista (där finns angivet obligatorisk litteratur samt vilka som ingår i specifika kursuppgifter). Förutom publikationer bidrar även föreläsningar till en viktig byggsten för kursens teoretiska stomme.

Kursens teoretiska spår mynnar ut i en obligatorisk hemtentamen med inlämning den 28 oktober.

PRAKTIK

Under ca 6-7 veckor kommer vi att arbeta med Parkuppgiften där man i grupper först kommer att agera beställare för att sedan övergå till utförare. Som beställare kommer du att sätta dig in i hur man genomför en skötselmålsbeskrivning utifrån kvaliteter och funktioner och hur denna sedan ligger till grund för utföraren – det vill säga hur funktioner och kvalitéer på plats utvecklas genom specifika skötselinsatser och vad detta kan komma att kosta. Under dessa veckor kommer även GIS för ling-studenterna och Växtkännedom för lark-studenterna pareras med Parkuppgiften och föreläsningar som relaterar till rollen som beställare och utförare ges av yrkesverksamma inom bland annat kommun och konsultföretag. För GIS-modulen, som ges till ling-studenterna, kommer föreläsningar och övningar ges både på distans och från datorsalarna på biblioteket. För växtkännedom kommer samtliga övningar ges utomhus med handledning och som hemmastudier/eget arbete.

OPERATIONELLA ÖVNINGAR

Kursen inleds med en operationell övning som består i en skötseluppgift på Alnarps campusområde. Detta operationella kursspår syftar till att sammankoppla skötsel och gestaltning samt hur olika skötselinsatser kan bidra till olika kvaliteter och funktioner över tid och rum. Genom denna inledande skötseluppgift, samt övningen 'Sliding Doors' (den 20 och 21 september), hoppas vi kunna synliggöra hur skötsel och förvaltning fungerar som en slags katalysator till planering och design och hur det på så sätt är grunden till långsiktigheten för våra gröna miljöer.

KURSANSVARIGA OCH LÄRARLAG:

Kursansvarig för landskapsingenjörer är Karin Ingemansson och för landskapsarkitekter Johanna Deak Sjöman. Vi har ett övergripande ansvar och är examinatorer tillsammans med lärar-teamet: Thomas Randrup, Allan Gunnarsson, Christopher Klich, Pontus Runeke, Björn Wiström och Henrik Sjöman. Kamil Chojnowski är kurstekniker och kommer att ha kontakt med er genom CANVAS och kursens övningar, samt ses som en extra resurs om ni har frågor.

Väl mött den 30 augusti!

Karin och Johanna

Additional course evaluations for LK0354

Academic year 2020/2021

Maintenance of green areas and natural land (LK0354-10102) 2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Maintenance of green areas and natural land (LK0354-10094) 2019-09-02 - 2019-10-31

LK0354 Maintenance of green areas and natural land, 15.0 Credits

Skötsel av grönytor och naturmarker

Syllabus approved

2018-12-07

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Assignment in Dynamic Maintenance 1.50 1002
The Park Assignment 6.00 1003
GIS 2.00 1004
Final Exam 5.50 1005

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Courses corresponding to 45 credits in the Landscape Engineer Programme.

Objectives

Course aim to develop student’s knowledge and skills as regards maintenance of green areas and natural lands with special emphasis on tactical and maintenance-related aspects.

On completion of the course, students will be able to:
- describe, analyse and evaluate outdoor environment in urban area and give proposal to maintenance and development of the same
- describe and analyse maintenance process and propose methods for this, and assess the maintenance from an environmental perspective
- explain manual maintenance tasks linked to vegetation
- within groups, plan, implement, analyse and report in writing a reality-based maintenance task.
- at a general level describe Landscape Engineer’s professional context.

Content

This course deals with maintenance of outdoor environments. In the course, theoretical knowledge is tied together with practical experiences.
At lectures, exercises and literature studies, a basis for more applied assignments is placed. Through theories, field studies and field trips a reference picture of maintenance problem around outdoor environments and solutions on this are built. Some vegetation-related practical exercises are carried out under supervision. Also knowledge development in use of GIS in administration and maintenance is included, to build this reference picture. Plant protection is included in the course to give a knowledge development in plant use for a sustainable maintenance and administration. All experiences underlie the project work that constitutes an important framework in the course and that have aim to give student a holistic approach on maintenance of public environments.

Compulsory excercises, excursions and seminars may occur.

Formats and requirements for examination

Pass in written exam. Approved project work and approved oral presentations. Participation in compulsory components.


  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

This course is compulsory in the Landscape Construction Programme for all students accepted after 1 July 2010.

Responsible department

Department of Landscape Architecture, Planning and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: LK0195
There are no Grading criteria posted for this course

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0354 Application code: SLU-10285 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Landscape Architecture, Planning and Management Pace: 100%