New search
LK0365

Landscape history, garden history and plant knowledge

Information from the course leader

Välkomna till vårens kurs i historia och växtkännedom!

Den 21 december kom nya anvisningar om vårens undervisning på SLU. Schemat för vår kurs påverkas på så sätt att vi flyttar över ett antal föreläsningar till distans men kommer fortfarande att ge handledning för grupper på plats på Ultuna. Växtvandringar veckorna 6 och 9 kommer att ske på plats, exkursioner kommer att genomföras om det är möjligt.

Håll gärna ett öga på universitetets informationssidor. Coronaviruset – information till medarbetare och studenter

Kursens schema kommer att uppdateras vad gäller hur/var momentet kommer att ges, men så långt det är möjligt ändrar vi inte dag eller tid för de olika aktiviteterna. Uppdateringar hittar du lättast via TimeEdit, sök kursen LK0365.

Vi kommer att öppna Canvassidorna för kursen senast en vecka före kursstart. För de som kommer att börja söka litteratur nu så rekommenderar vi att ni avvaktar lite med att köpa boken Fårad mark - det kommer en (mycket omarbetad) ny version av boken innom några veckor. Penelope Hobhouse bok kommer ni ha mycket användning av, välj i första hand den senaste utgåvan (2019/2020) då den har ett kapitel mer än den gamla utgåvan.Notera att vi har flyttat ett par av böckerna om träd (växtkännedom) till referenslitteraturlistan - mer information kommer på Canvas.

Välkomna!

Cristina Prytz

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LK0365-30113 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LK0365

Academic year 2020/2021

Landscape history, garden history and plant knowledge (LK0365-30068)

2021-01-18 - 2021-03-23

Syllabus

LK0365 Landscape history, garden history and plant knowledge, 15.0 Credits

Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom

Subjects

Landscape Architecture

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Swedish historical landscapes 5.0 0202
History of landscape architecture 7.0 0203
Plant knowledge 3.0 0204

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to 30 credits in the subject landscape architecture.

Objectives

The aim of the course is to provide basic knowledge of human history in the landscape and in the history of landscape architecture, as well as deeper knowledge in plant knowledge.After completing the course the student will be able to:Knowledge and understanding:

- describe the main features of how humans have used and shaped the Swedish agrarian landscape through history;

- based on historical maps describe and analyze a landscape and present this knowledge in, for instance, a maintenance plan;

- account for the main style periods within landscape architecture (garden, park, designed landscapes) from the first settled cultures of the world to the present, with a focus on Europe;

- put landscape architecture development in relation to architecture history, history of ideas and the development of society at large;

- show how historical examples of landscape architecture relate to the surrounding landscape;

- identify and correctly label a selection of trees and shrubs in their leafless state;

- detect winter-related abiotic damage on plant material;

- explain the plants’ adaptations to the annual climate cycle and describe the diversity of adaptation strategiesCompetence and skills

- interpret and compare historical maps with geological conditions and contemporary maps and present the results in an essay;

- draw and discuss the typical characteristics of parks and gardens of the most important style periods;

- explain why winter-related abiotic damage on plants occurs and discuss measures to prevent winter-related damage on plants from occurring and/or worsening.

Content

The course consists of three parts, Swedish historical landscapes, history of landscape architecture and plant knowledge.Swedish historical landscapes

In this part the student study how humans throughout history have used and shaped the agrarian landscape based on the natural conditions of the place. In a compulsory essay the student analyze changes in a well-known landscape. The essay is based on historical sources which are interpreted and compared with modern maps and geological conditions.

The content includes lectures and a written examination, and digitally analyzing historical maps and presenting these in an essay.History of landscape architecture

Through lectures and literature the student study the development in landscape architecture in relation to developments of society in general and the history of ideas, trends, etc. Concepts that are central for understanding and describing parks and gardens from different periods are studied. Under supervision the student train interpretation of plans of gardens, parks and designed landscapes. Excursions to parks and gardens are a recurring part of the course. During the excursions students will practice their ability to absorb and understand a place and it’s background, thus giving them a historical context.Plant knowledge

Through lectures, excursions and literature studies the student will receive basic knowledge about the adaptations of plants to the annual climate cycle and how winter-related abiotic damages on plants occur, are identified and prevented. The coursework is largely based on plant tours and the student´s own outdoor studies in which he/she learns to see the differences in various trees and shrubs appearance and structure, in the leafless state. This part of the course concludes with an examination of plants, conducted outdoors.

Formats and requirements for examination

Written examinations, approved assignments and active participation in field trips and seminars.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Knowledge corresponding to the course Sustainable maintenance of green areas and natural land, and plant knowledge.Field trips included. Information on costs, if any, is available on the course website four weeks before the course starts.

Responsible department

Department of Urban and Rural Development

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

 1. Fårad mark: handbok för tolkning av historiska kartor och landskap, Bygd och natur, Tidskrift för hembygdsvård, (1998 & 2021) Författare: Cserhalmi, Niklas Kommentar: Boken går att köpa via Sveriges Hembygdsförbund. Gå gärna ihop några stycken vid beställningen för att minska portokostnaden. Observera att SHF har gjort en nyutgåva - den nya boken rekommenderas.
 2. "Jordbrukets ekologi" i Jordbrukets första femtusen år Författare: Welinder, S., E. A. Pedersen & M. Widgren Kommentar: Sidorna 21-43, se länk från Canvas.
 3. Växtkompendium träd och buskar Författare: Bodil Dahlman, Roger Elg, Sofia Eskilsdotter, Ulla Myhr, Johan Ronnesjö & Elias Stålnacke Kommentar: Tillgängligt som pdf via Canvas.
 4. The Story of Gardening (Dorling Kindersley, [2002] 2020) Författare: Hobhouse, Penelope 1) Svensk trädgårdshistoria: Förhistoria och medeltid Författare: Andréasson Sjögren, Anna, Jens Heimdal & Matti Leino ISBN: 9789188763235 [Svensk trädgårdshistoria: Förhistoria och medeltid] (https://www.vitterhetsakademien.se/publikationer/publikationskatalog/handlingar-historiska-serien/svensk-tradgardshistoria---forhistoria-och-medeltid.html) Kommentar: Boken säljs till bra pris via Kungl. Vitterhetsakademien.
 5. Trädgårdshistoria för inventerare (SLU Alnarp, 2007). Författare: Andréasson, Anna [Trädgårdshistoria för inventerare (SLU Alnarp, 2007).] (<https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift19.pdf >) Kommentar: Finns även som talbok på Legimus.se
 6. ”Trädgårdskonsten” [Skrammelogi – barn och lek, Restaurering och förnyelse av historiska trädgårdar] i: Signums svenska konsthistoria, Konsten 1950-1975 [Bd 13], (Lund, 2005) Författare: Hanson, Marie Kommentar: Sidorna 527-558. (Se Canvas)
 7. Trädgårdskonsten [Privata parker och trädgårdar, Bostadsgårdar och parker vid bostadsområden, Offentliga parker, Parker vid institutioner och arbetsplatser, Begravningsplatser]. I: Signums svenska konsthistoria Konsten 1915-1950 [Bd 12], (Lund, 2002). Författare: Nolin, Catharina Kommentar: Sidorna 597-633.

Course facts

The course is offered as an independent course: No Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0365 Application code: SLU-30113 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%