New search
LK0393

Open space management – quality and control

Den här kursen vänder sig till blivande landskapsingenjörer. Du får lära dig hur man leder och följer upp utemiljöprojekt. Du skaffar dig även kunskaper om vanliga kvalitetskrav man ställer alltifrån planering och upphandling till besiktning och drift.

Anlagda utemiljöer är en viktig del i vår vardag. Risken finns att de förfaller om man inte tänker rätt från början. Den här kursen handlar om hur du som landskapsingenjör yrkesmässigt kan bidra till höga upplevelsevärden och uthålliga ekosystemtjänster. För att lyckas måste man utveckla sina färdigheter när det gäller kvalitetskontroll och uppföljning av planering, upphandling, projektering, bygg och anläggningsarbete, besiktning och drift. Det får du lära dig i den här kursen.

Via föreläsningar, litteraturstudier, övningar och praktiska exempel kommer du att fördjupa du dina insikter om byggprocessen, olika entreprenadformer och de juridiska villkor som gäller vid upphandling av konsulter och entreprenörer vid byggnation av markanläggningar.

Besiktning är en viktig del av den här kursen. Det betyder att du både fördjupar dina kunskaper och praktiska färdigheter i att besiktiga anlagda utemiljöprojekt, eller med andra ord: kontrollera att jobbet har gjorts korrekt.

Course evaluation

Additional course evaluations for LK0393

Academic year 2022/2023

Open space management – quality and control (LK0393-40023)

2023-03-22 - 2023-06-04

Academic year 2021/2022

Open space management – quality and control (LK0393-40044)

2022-03-24 - 2022-06-05

Syllabus and other information

Litterature list

Pettersson Skog, Anna (2021). Grönatakhandboken. Andra utgåvan Stockholm: Svensk byggtjänst

Riktlinjer för taktäckningar på yttertak och ytterbjälklag 2022. (2022). Helsingborg: AB Tätskiktsgarantier i Norden

Östberg, Johan, Sjögren, Johan & Kristoffersson, Anders (2015). Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0. Alnarp: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2886

Material till fallstudier tillkommer.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Landscape Engineer Programme - Alnarp Landscape Engineer Programme - Uppsala Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 74982 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0393 Application code: SLU-40050 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%