New search
LV0120

Food hygiene

The course is divided into three parts:


Basic microbiology and food microbiology:  • basic microbiology  • factors affecting the survival and growth of micro - organisms in food  • presence of microorganisms in different types of food  • microbial spoilage of food and the organisms that cause it  • food microbiological analyzes
Food hygiene and foodborne pathogens:  • spread / contamination of microorganisms in food  • important pathogenic microorganisms and the diseases they cause  • toxins and allergens in food  • food hygiene and methods of protecting and storing food
HACCP:  • risk assessment and risk management as well as quality management systems, primarily HACCP


Information from the course leader

Välkomna till kursen 'Livsmedelshygien' som är den andra kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Merparten av undervisningen kommer att ske på distans. En del praktiska moment kommer dock att ingå (t ex laborationer och tentamen) och förläggs då till Campus Uppsala.

Vid frågor kan du kontakta mig via karin.soderqvist@slu.se

Frågor som handlar om registrering och dylikt kan ställas till us-husdjur@slu.se

Med vänliga hälsningar

Karin Söderqvist

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LV0120-20191 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LV0120

Academic year 2023/2024

Food hygiene (LV0120-20212)

2023-10-31 - 2024-01-14

Academic year 2021/2022

Food hygiene (LV0120-20177)

2021-11-02 - 2022-01-16

Syllabus and other information

Grading criteria

LÄRANDEMÅL 1

LÄRANDEMÅL 2

LÄRANDEMÅL 3

LÄRANDEMÅL 4

5

Studenten utvärderar och reflekterar runt de faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper och kan tillämpa dessa kunskaper på verkliga fall.

Studenten visar god förmåga att värdera och reflektera övermetoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel

Studenten utvärderar och reflekterar runt hygienisk analys avlivsmedel med korrekt terminologi och visar godförmåga att tolka och utvärdera analysresultat

4

Studenten bedömer ingående faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper och kan tillämpa dessa kunskaper på verkliga fall.

Studenten visar god förmåga att värdera metoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel.

Studenten beskriver ingående om hygienisk analys av livsmedel med korrekt terminologi och visar godförmåga att tolka analysresultat

3

Studenten bedömer faktorer hos livsmedel som påverkar mikroorganismers tillväxt och överlevnad(detta inkluderar att studenten beskriver de basala skillnaden mellan dessa mikroorganismer),

samt organismernas förstörande och hälsovådliga egenskaper.

Studenten visarförmåga att värdera metoder för att förhindra mikrobiella problem i livsmedel

Studenten beskriver hygienisk analys av livsmedel och visar förmåga att tolka analysresultat

Studenten redogör för riskvärdering och riskhantering samt visarförmåga att värdera kvalitetsledningssystem

Modul 1 och 2: Betygsskala 5, 4, 3, U

Modul 3 och 4: Betygsskala G/U

Betygsskala för hela kursen: 5, 4, 3, U

Litterature list

Food Microbiology, Fourth edition, Adams & Moss, Royal Society of Chemistry (2015)

ISBN: 9781849739603

HACCP A practical Approach, 3rd edition, Sara Mortimore and Carol Wallace, Springer (2013)
ISBN:
9781489986405

(available as e-book, ISBN: 9781461450283)

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Food Inspection - Master's Programme (60 credits) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Food Science Food science
Course code: LV0120 Application code: SLU-20191 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biomedicin Sciences and Veterinary Public health Pace: 100%