New search
MV0190

Water Resource Engineering

Välkommen till kursen Vattenresursteknik MV0190, 2021!

Här nedan hittar du information inför kursstart.

På grund av pågående Covid-19 pandemi får vi kontinuerligt råd och riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas på SLU. Enligt de senaste riktlinjerna från den 1 februari 2021 ska undervisning genomföras digitalt i största möjliga utsträckning. Undervisning på campus får dock ske då det är nödvändigt och genomförs då i små grupper (runt 10 personer). Även tidigare prioriterad campusundervisning i form av seminarier, övningar och andra moment med hög interaktivitet behöver också omformas till ett digitalt format i största möjliga utsträckning, eller genomföras i små grupper (runt 10 personer).

Det här innebär att vi kommer att sträva efter att i största möjligaste mån ha all undervisning digitalt, även inlämningsuppgifter och tentamen. Vi kommer att följa kursplanen och kursens målbeskrivning. Om ett stort behov uppstår kan vi ha fysiska möten i små grupper.

På följande länk hittar du råd och riktlinjer samt tips och verktyg för att underlätta studier under coronapandemin; https://student.slu.se/studieservice/vid-sjukdom-och-kris/information-om-corona/studera/ . Innehållet uppdateras fortlöpande.

Vi kommer att dela all information med er via kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/3440 . Du kommer också att kunna lämna in dina inlämningsuppgifter och skriva tentamen via Canvas.

I år kommer du att få en automatisk inbjudan till Canvas när du har registrerat dig på kursen. Det är alltså extra viktigt att du gör en självregistring via Ladok Student som du når från Studentwebbens startsida; https://student.slu.se/studidig/utbildningssystem/studieadministration-i-ladok/ . Kontakta oss så snart som möjligt om du inte kan göra en självregistrering eller har villkor för antagning!

Kurslitteraturen finns i digitalt format på kursens hemsida på Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/3440 . Läs gärna litteraturanvisningarna (se under fliken Litteratur). Genom att läsa litteraturen i förväg har du bättre möjligheter att formulera frågor och delta i diskussioner i samband med föreläsningar och övningar under kursens gång. Detta kommer att bli extra viktigt när vi bara har digitala möten!

Under fliken schema hittar du ett preliminärt schema för kursen. Titta regelbundet på kurshemsidan (https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0190/30247.2021/Vattenresursteknik/ ) eller på Canvas för eventuella uppdateringar!

Kursen startar i klockan 9:15, måndagen den 1 mars, med en introduktion av kursinnehållet. Vi kommer att kontakta dig via Canvas med Zoom-länk för uppkoppling!

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Med vänlig hälsning

Abraham Joel (Abraham.Joel@slu.se ) och Ingrid Wesström (Ingrid.Wesstrom@slu.se )

Anmälningskod = SLU-30247
Kurskod = MV0190

The course evaluation is now closed

MV0190-30247 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0190

Academic year 2019/2020

Water Resource Engineering (MV0190-30107) 2020-03-02 - 2020-03-22

Academic year 2018/2019

Water Resource Engineering (MV0190-30103) 2019-03-04 - 2019-03-24

Academic year 2017/2018

Water Resource Engineering (MV0190-30030) 2018-02-26 - 2018-03-18

Academic year 2016/2017

Water Resource Engineering (MV0190-30014) 2017-01-16 - 2017-03-17

Academic year 2015/2016

Water Resource Engineering (MV0190-30202) 2016-01-18 - 2016-03-27

Academic year 2014/2015

Water Resource Engineering (MV0190-30114) 2015-01-19 - 2015-03-22

Academic year 2013/2014

Water Resource Engineering (MV0190-30056) 2014-01-20 - 2014-03-23

Academic year 2012/2013

Water Resource Engineering (MV0190-30117) 2013-01-21 - 2013-03-20

Academic year 2011/2012

Water Resource Engineering (MV0190-30130) 2012-01-16 - 2012-03-14

Academic year 2010/2011

Water Resource Engineering (MV0190-30314) 2011-01-17 - 2011-03-18

MV0190 Water Resource Engineering, 5.0 Credits

Vattenresursteknik

Syllabus approved

2015-01-21

Subjects

Soil science Technology

Education cycle

Master’s level

Modules

Title Credits Code
Soil Science 5.00 1002

Advanced study in the main field

Second cycle, only first-cycle courses as entry requirements(A1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

In preparation

Objectives

In preparation

Content

In preparation

Formats and requirements for examination

In preparation
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Soil and Environment
Cooperating departments:
Department of Energy and Technology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

MV0190 Vattenresursteknik, 5 hp

Lärandemålen redovisas nedan;

 1. beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter
 2. beskriva åtgärder för erosionsskydd
 3. beskriva åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi
 4. förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning.
 5. förutse vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö.
 6. ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

De första tre lärandemålen är inte graderade eftersom de avser inlärning av baskunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra sig resten av kursinnehållet. För att uppfylla lärandemålen 4, 5 och 6 krävs högre nivåer av lärande genom värdering (mål 4) tillämpning (mål 5) och analys (mål 6) av faktakunskaper. Betygskriterierna för samtliga lärandemål finns redovisade i tabell 1.

Tabell 1. Betygskriterier för respektive lärandemål

Lärandemål

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

1

Beskriva de viktigaste processerna som styr vatten- och sedimenttransporter

2

Beskriva åtgärder för erosionsskydd

3

beskriva åtgärder för markvattnets reglering och dess effekter på hydrologi

4

förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning

utförligt förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av teknik för vattenresursanvändning

5

förutse med viss insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

förutse med god insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

förutse med djup insikt vattenanvändningens påverkan på produktion, säkerhet och miljö

6

ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Utförligt ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Utförligt ange och motivera behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna dimensionera en vattenanläggning

Betygsmall

Betyg 3: Godkänd på alla moment och minst 60 % på tentamen

Betyg 4: Godkänd på alla moment och minst 75 % på tentamen

Betyg 5: Godkänd på alla moment och minst 90 % på tentamen

Godkända inlämningsuppgifter inlämnade i tid ger totalt 10 % tillgodo på tentamen

Inlämningsuppgifter

Datum/Introduktion

Moment

Datum/Inlämning

3/3

Dräneringsprojektering

9/3

4/3

Bevattningsprojektering

10/3

9/3

Markvård

15/3

12/3

Magasinering och avledning av vatten

18/3

Länk till kurshemsidan; https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0190/30247.2021/Vattenresursteknik/

Länk till Canvas; https://slu-se.instructure.com/courses/3440

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Master Programme in Environmental and Water Engineering Aquatic and Environmental Engineering Programme (admission before 1 July 2007) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12684 SEK Cycle: Master’s level
Subject: Soil science Technology
Course code: MV0190 Application code: SLU-30247 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%