New search
MV0219

Soil Sciences

Information from the course leader

Välkommen till kurswebben för Markvetenskap, 15 hp! Under "schema" finns ett översiktsschema med preliminärt detaljschema. Detaljschemat har två versioner, "MV0219-A" och dito "B", för halvklasserna A respektive B.

Alla som är villkorligt eller slutligt antagna kan nu besöka kursens canvasrum. Beroende på att kursen föregås av förkunskapsgrundande moment på kursen Biogeofysik blir nästan alla som sökt kursen villkorligt antagna och kan inte genast registrera sig. Innan kursen startar går jag igenom förkunskaperna enligt det som står under "övriga upplysningar" i kursplanen. Därefter tar vi bort villkoren för dem som bedöms uppfylla dem, så att det blir möjligt att registrera sig. Se ytterligare information inne i canvasrummet.

En kursstartsversion av schemat finns nu här. Ytterligare småändringar är möjliga. Ändringar som påverkar tider och platser sedan versionen som kom i november:

 • 4 april: Bägge halvklasserna har redovisning 08.15-12.00 (istället för antingen för- eller eftermiddag).
 • 6 april: Laborationskunskap som kompensation för bortfallet under coronan inlagt. Detta ingår inte i kursen MV0219, men ligger i schemat ändå. Anmäl dig till karin.hamner@slu.se för att delta. Det blir någon gruppindelning, så var och en kommer inte att vara på labbet sex timmar.
 • 8 april: En räknestuga blir 13.15-15.00 för bägge halvklasserna (istället för antingen morgon eller eftermiddag).
 • Alla tentor börjar prick istället för kvart över. Den i markbiologi 23 maj är framflyttad till 14.00 för att ge andrum efter den i markkemi, som går på morgonen.
 • Några frågestunder har flyttat från sal till Zoom på grund av att läraren, Thomas Keller, har dubbla arbetsplatser, varav en ligger i Schweiz.
 • Markbiologiövningen som halvklasserna gör 28 resp 29 april börjar kl 08.15, men exakta tiden beror på vilken smågrupp man arbetar inom. Information om detta kommer från övningsledarna under kursen.(ändrat 2022-03-22)
 • Föreläsningen Markluft schemalagd i sal 5 apr kl 08.15-10.00 (ändrat 2022-03-22)
 • Kolumn med kursdel tillagd (2022-03-23)
 • Markbiologiföreläsningarna 3 och 4 - som man ju visserligen tittar på när man vill - är framflyttade en dag, så att man inte kastar sig över dem förrän man haft seminariet om nr 1 och 2 (ändrat 2022-04-06)
 • Frågestunden i markkemi 2 maj blir just bara en frågestund. Den i tidigare versioner utlovade introduktionen till seminarieuppgiften klarar vi av redan 20 april.
 • Två föreläsningar i markkemi ges (utöver inspelade versioner) i Lennart Kennes sal 3 maj (ändrat 2022-04-06, sal bekräftad 2022-04-07).
 • Tentamenstider och salar uppdaterade inför 23 maj; delvis motsägelsefulla uppgifter i tidigare versioner (ändrat 2022-04-06 17:33)
 • Grupprummen för markkemiseminarierna 5 och 12 maj uppdaterade (ändrat 2022-04-06). Två seminarierum för markbiologin 25 april i halvklass B (E204 och E210) är litet för små och två större rum söks hos lokalbokningen.
 • Två ändrade grupprum 25 april, halvklass B (2022-04-21).
 • Grupprummen för markbiologiseminarierna uppdaterade (2022-04-26; det första av de två hade redan ägt rum då).

Ändringar av lärare förekommer utöver dessa.

/Magnus S

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MV0219-40088 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MV0219

Academic year 2020/2021

Soil Sciences (MV0219-40120)

2021-03-24 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Soil Sciences (MV0219-40095)

2020-03-25 - 2020-06-07

Syllabus

MV0219 Soil Sciences, 15.0 Credits

Markvetenskap

Subjects

Soil Science Environmental Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Soil physics 4.0 0102
Soil chemistry 4.0 0103
Soil biology 3.0 0104
General soil science and synthesis work 4.0 0105

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of:

- 15 ECTS in Chemistry, of which 5 ECTS General Chemistry

- 5 ECTS Geology or Hydrology, or both, and 2.5 ECTS Meteorology or Climatology.

Objectives

After completed course, the student should be able to:

- describe soil physical, chemical and biological properties, conditions and processes as well as their interactions

- use methods to analyse and describe soil properties

- interpret, validate and give account of soil data

- present and discuss the soil system, its function as an environment for growing plants, and connections between soil properties, land use and environmental impact.

Content

The following is treated during lectures and exercises. Participation in most exercises is required for passed course:

- Texture and pore system of the soil. Soil structure as a result of interactions between soil components.

- Soil water: supply and adsorption at hydrostatic equilibrium. Soil water movements in saturated and unsaturated soil as influenced by hydraulic conductivity and gradients in hydraulic potential.

- Processes affecting the transport and leaching of solutes in the soil solution: convection, diffusion and dispersion.

- Composition and mass flow of soil air; diffusion of its gas components.

- Chemical weathering of soil minerals. Emergence of electrically charged soil particles with significance for the adsorption of cations and anions in soil.

- Soil acidity: methods to assess it, processes that affect it.

- Adsorption and redox processes: their influence on nutrients and harmful substances in the soil. Assessment of the cation adsorption capacity of the soil.

- Pedological factors and processes involved in soil formation. Properties, classification and worldwide distribution of pedological taxa.

- Soil organisms and their environmental adaptations: metabolism, trophic strategies, interactions and functions.

- Factors and processes controlling the content and turnover of soil organic matter.

- Cycling of nitrogen in the soil. Processes controlling its availability to plants.

- Soil profile description in the field.

- Soil-profile theme, group project: data processing, oral and written reporting of properties and land use of selected typical Swedish soils.

Formats and requirements for examination

Passed written exams, passed written reports from exercises requiring this, approved participation in other exercises with mandatory participation, approved participation soil-profile theme (group project).
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Recommended previous knowledge: Microbiology equivalent to 5 ECTS; Plant Anatomy or Plant Physiology equivalent to 5 ECTS; Mathematics equivalent to 2.5 ECTS, with orientation in derivatives and differential equations.

Responsible department

Department of Soil and Environment

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: MV0210

Grading criteria

There are no Grading criteria posted for this course

Litterature list

 1. Marklära Författare: Eriksson, J., Dahlin, S. Nilsson, I. och Simonsson, S. ISBN: 978-91-44-06920-3 Kommentar: Huvudlitteratur i markkemi och i markbiologi. Köps i bokhandel.
 2. Markfysikens grunder (kompendium) Författare: Messing, I. Kommentar: Huvudlitteratur i markfysik. Säljs i Servicecenter från kursstart (pris: ca 110 kr).
 3. Markluft (tilläggslitteratur i markfysik) Författare: Norberg, L. Kommentar: Uppdatering 2022-04-04. Ersätter kompendiet "Markens gasomsättning". Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 4. Vattnets väg från regn till bäck Författare: Grip, H. och Rodhe, A. ISBN: 91-7382-724-X Kommentar: Ett mindre antal sidor. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 5. Övnings- och litteraturkompendium i markfysik, 2020 års upplaga Kommentar: Tryckt version, ca 60 sid, säljs i servicecentret för 50 kr. Även digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 6. Laborationskompendium i markkemi, 2022 års upplaga Kommentar: Tryckt, ca 60 sid, version säljs i servicecentret för 50 kr. Även digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 7. Utdelat kompendium i markbiologi Författare: Lindahl, B. Kommentar: Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Soil Science Environmental Science
Course code: MV0219 Application code: SLU-40088 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%