New search
MV0219

Soil Sciences

Det schema som ligger här i kurswebben motsvarar det som gällde vid kursstarten och motsvarar i allt väsentligt kursupplägget vt21. Eventuella ändringar kommer att meddelas årets kursdeltagare i kursens canvasrum. Schemat där innehåller även läsanvisningar som här tagits bort av utrymmesskäl.

Observera tiderna runt påsk, tentatider och obligatorisk närvaro på en markfysikövning i Zoom 29 mars och 12 april.

Det enda som eventuellt kräver fysisk närvaro i Uppsala är en möjlighet att göra ett övningsmoment på kurslabbet 25 eller 26 mars (anmälan krävs!) och, om det verkar möjligt och önskvärt, en fältövning 26-27 april. Vi får diskutera sistnämnda efter kursstarten. Fältarbetet blir antingen:

  1. nära Ultuna 26–27 april, om smittläge m.m. medger det, eller
  2. på egen vald tid och plats 1-2 dagar från 3 maj och framåt och med inlämning av en skriftlig redovisning i grupper senast 16 maj.

Med scenario 2 får kursdeltagarna arbeta varhelst ni råkar befinna er i landet (geografisk spridning är bara bra), men ni behöver ha internetuppkoppling och kunna kommunicera med era gruppkamrater.

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-05-30 and 2021-06-20

Additional course evaluations for MV0219

Academic year 2019/2020

Soil Sciences (MV0219-40095) 2020-03-25 - 2020-06-07

MV0219 Soil Sciences, 15.0 Credits

Markvetenskap

Syllabus approved

2018-11-26

Subjects

Soil science Environmental science

Education cycle

First cycle

Modules

Title Credits Code
Soil physics 4.00 1002
Soil chemistry 4.00 1003
Soil biology 3.00 1004
General soil science and synthesis work 4.00 1005

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of:
- 15 ECTS in Chemistry, of which 5 ECTS General Chemistry
- 5 ECTS Geology or Hydrology, or both, and 2.5 ECTS Meteorology or Climatology.

Objectives

After completed course, the student should be able to:
- describe soil physical, chemical and biological properties, conditions and processes as well as their interactions
- use methods to analyse and describe soil properties
- interpret, validate and give account of soil data
- present and discuss the soil system, its function as an environment for growing plants, and connections between soil properties, land use and environmental impact.

Content

The following is treated during lectures and exercises. Participation in most exercises is required for passed course:
- Texture and pore system of the soil. Soil structure as a result of interactions between soil components.
- Soil water: supply and adsorption at hydrostatic equilibrium. Soil water movements in saturated and unsaturated soil as influenced by hydraulic conductivity and gradients in hydraulic potential.
- Processes affecting the transport and leaching of solutes in the soil solution: convection, diffusion and dispersion.
- Composition and mass flow of soil air; diffusion of its gas components.
- Chemical weathering of soil minerals. Emergence of electrically charged soil particles with significance for the adsorption of cations and anions in soil.
- Soil acidity: methods to assess it, processes that affect it.
- Adsorption and redox processes: their influence on nutrients and harmful substances in the soil. Assessment of the cation adsorption capacity of the soil.
- Pedological factors and processes involved in soil formation. Properties, classification and worldwide distribution of pedological taxa.
- Soil organisms and their environmental adaptations: metabolism, trophic strategies, interactions and functions.
- Factors and processes controlling the content and turnover of soil organic matter.
- Cycling of nitrogen in the soil. Processes controlling its availability to plants.
- Soil profile description in the field.
- Soil-profile theme, group project: data processing, oral and written reporting of properties and land use of selected typical Swedish soils.

Formats and requirements for examination

Passed written exams, passed written reports from exercises requiring this, approved participation in other exercises with mandatory participation, approved participation soil-profile theme (group project).
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Recommended previous knowledge: Microbiology equivalent to 5 ECTS; Plant Anatomy or Plant Physiology equivalent to 5 ECTS; Mathematics equivalent to 2.5 ECTS, with orientation in derivatives and differential equations.

Responsible department

Department of Soil and Environment

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: MV0210

Betygskriterierna går tyvärr inte att ladda upp på ett tillfredsställande sätt här på kurswebben. Kursdeltagarna hänvisas till kursens rum i Canvas.

1) Marklära
Author: Eriksson, J., Dahlin, S. Nilsson, I. och Simonsson, S.
ISBN: 978-91-44-06920-3
Comments: Huvudlitteratur i markkemi och i markbiologi. Köps i bokhandel.
2) Vattnets väg från regn till bäck
Author: Grip, H. och Rodhe, A.
ISBN: 91-7382-724-X
Comments: Ett mindre antal sidor. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
3) Markfysikens grunder (kompendium)
Author: Messing, I.
Comments: Huvudlitteratur i markfysik. Säljs i Servicecenter från kursstart (pris: 110 kr).
4) Markens gasomsättning (tilläggslitteratur i markfysik)
Author: Jansson, P.-E.
Comments: Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
5) Övnings- och litteraturkompendium i markfysik, 2015 års upplaga
Comments: Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
6) Laborationskompendium i markkemi, 2018 års upplaga
Comments: Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
7) Utdelat kompendium i markbiologi
Author: Lindahl, B.
Comments: Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Soil/Plant Biology and Environmental Science - Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: First cycle
Subject: Soil science Environmental science
Course code: MV0219 Application code: SLU-40120 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Soil and Environment Pace: 100%