New search
MV0223

Forest soils and climatology

Till dig som antagits till skogsvetarprogrammet och kursen Skoglig marklära och klimatologi.

Vi som kursledare på de två första kurserna ser fram emot många roliga och inspirerande aktiviteter de kommande tio veckorna tillsammans med er studenter.

Skogsvetarprogrammet börjar med de två kurserna “Skog - nyttjanden och värden” och “Skogligmarklära och klimatologi”. Kurserna går parallellt på halvfart för att bättre kunna utnyttjabarmarkssäsongen till fältaktiviteter och för att kunna samverka i vissa moment.

Du blir registrerad genom att närvara vid introduktionerna i Sal“Björken” på SLU, den 31 augusti kl. 8.15 och 12.15. I fortsättningen kommer du att registrera dig själv på kurser. Skulle du vid kursstart ha förkylningssymptom och därmed inte kan närvara vid uppropet, ta kontakt med oss kursledare via mail eller telefon, så vi kan se till att du blir registrerad.

Under september håller vi till mycket utomhus. Det är alltså viktigt att redan från början ha med stövlar/kängor och regnkläder. Flera av exkursionerna sker med cykel och som behövs redan från andra veckan.

SLU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för distans mellan personer och det innebär att det inte får vara så många studenter samtidigt på Campus nu i början av terminen. Därför kommer din undervisning att ske omväxlande på Campus, i fält och på distans. De moment som sker i lärosal på Campus och transporter dimensioneras så att man ska kunna hålla avstånd. Förstaårsstudenter prioriteras för undervisning på Campus, men flera av föreläsningarna och övningarna kan komma att ske på distans beroende på hur pandemin utvecklas.

När vi har aktiviteter på distans använder vi kommunikationsverktygen Zoom och Wonder. Arbetsmaterial och instruktioner och meddelanden kommer på en plattform som heter Canvas, som du ska ha fått en inbjudan till på e-mail. Canvas kan du nå när du fått ditt studentkonto och e-mail. Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto (se https://student.slu.se/studier/nystudent/ ).

Om du har en funktionsnedsättning eller läs och skrivsvårigheter som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer –kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): Funka@slu.se

Meddela sedan sådana behov till kursledare på varje kurs.

Hälsningar,

Johannes Larson och Ulrik Ilstedt

Kursledare

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-10-25 and 2021-11-15

MV0223 Forest soils and climatology, 7.5 Credits

Skoglig marklära och klimatologi

Syllabus approved

2020-11-11

Subjects

Soil science Forestry Science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

General entry requirements for first-cycle studies and

- Biology 2
- Chemistry 2
- Physics 1a or Physics 1b1 + 1b2

Objectives

x

Content

x

Formats and requirements for examination

x
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Forest Ecology and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Replaces: Delkurs 2 av SG0250 Skog mark och skogsbruk

Betygskriterierna delas via kursens sida på Canvas.

1) Marklära
Author: Jan Eriksson, Sigrun Dahlin, Ingvar Nilsson, Magnus Simonsson
ISBN: 9789144069203
2) Fältkompendium i jordarts och jordmånsbeskrivning
Comments: Delas ut vid kursstart
3) Marken i skogslandskapet, kapitel 4: Vattnet i skogen.
Author: Allan Rodhe
Comments: Utdrag från utgången bok. Delas ut vid kursstart
4) Marken i skogslandskapet_kap 6: Jordens uppbyggnad
Author: Bosse Gustafsson
Comments: Utdrag från utgången bok. Delas ut vid kursstart.
5) Kompendium i klimatologi
Comments: Delas ut vid kursstart

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Forest Science (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Soil science Forestry Science
Course code: MV0223 Application code: SLU-10277 Location: Umeå Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Ecology and Management Pace: 50%