New search
MX0129

Quality and Environmental Management

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Lantbruksekonomi och driftsplanering!

Här kommer allmän information om registrering på kurs samt annan praktisk information:

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-01-01 till 2022-01-17. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Jeanette och Hanna, utbildningsadministratörer på Institutionen för Ekonomi

Additional course evaluations for MX0129

Academic year 2020/2021

Quality and Environmental Management (MX0129-30194) 2021-01-18 - 2021-02-17

Academic year 2019/2020

Quality and Environmental Management (MX0129-30172) 2020-01-20 - 2020-02-19

Academic year 2018/2019

Quality and Environmental Management (MX0129-30198) 2019-01-21 - 2019-02-20

Academic year 2017/2018

Quality and Environmental Management (MX0129-30136) 2018-01-15 - 2018-02-14

MX0129 Quality and Environmental Management, 7.5 Credits

Kvalitets- och miljöledning

Syllabus approved

2016-12-02

Subjects

Environmental science

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

60 credits of which 5 credits are in biology or ecology or environmental science or agricultural science or forestry management or equal subject that offers insight into problems related to environmental objectives.

Objectives

With successful completion of the course, students will be able to:
- give an account of problems in organizations that are related to quality and environmental issues and the connection between these. The student will also be able to describe and explain the design of a quality and environmental management system,
- explain and apply terms and models within quality and environmental management,
- give an account of and discuss methods, conditions, drivers and barriers in working with quality and environmental issues within different organizations.

Content

Concise overview of course content:
- problems related to quality and environmental objectives, stakeholders concerned with these problems and practical examples of different organizations’ approaches to quality and environmental objectives,
- theories in standardization and concrete management standards/management systems with an extra focus on quality and environmental management systems (contents of systems, management principles, external and internal audits),
- methods, conditions, drivers and barriers for quality and environmental management within different organizations.

Formats and requirements for examination

Requirements for a passing grade are: passed exam, passed assignments and active participation during mandatory events.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Economics

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: MX0041

Betygskriterier

För betyg 3 (godkänt) ska studenten:

 • Redogöra för och diskutera vanliga kvalitets- och miljöproblem inom organisationer samt översiktliga samband mellan dessa problem. Studenten kan översiktligt redogöra för uppbyggnaden av ett kvalitets- och miljöledningssystem. Studenten kan översiktligt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan översiktligt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete.
 • Känna till praktiska exempel på hur organisationer inom olika branscher arbetar med frågor kring kvalitet och miljö (bl.a. genom obligatoriska gästföreläsningar).
 • Aktivt deltagande vid obligatoriska moment. (Obs! Vid enstaka tillfälle kan obligatoriska timmar ersättas med restuppgifter om giltigt[1] skäl finns.)

För betyg 4 (väl godkänt) ska studenten:

 • Utförligt redogöra för och diskutera kvalitets- och miljöproblem som finns inom organisationer och tydligt visa på samband mellan dessa problem. Studenten kan redogöra för uppbyggnaden av kvalitets- och miljöledningssystem, skillnader och likheter mellan olika system och hur dessa kan integreras. Studenten kan utförligt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan utförligt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete.
 • Göra allt detta inom given tidsperiod. Det innebär att seminarier, övning, uppgifter och ev. restuppgifter genomförs med ett godkänt resultat inom given tidsram, samt att studenten klarar tentamen vid ordinarie tentamenstillfällen (två ordinarie tentamenstillfällen erbjuds inom ramen för kursen).

För betyg 5 (mycket väl godkänt) ska studenten:

 • På ett djupgående sätt redogöra för och diskutera kvalitets- och miljöproblem som finns inom organisationer och tydligt visa på samband mellan dessa problem. Studenten kan utförligt redogöra för uppbyggnaden av kvalitets- och miljöledningssystem, skillnader och likheter mellan olika system och hur dessa kan integreras. Studenten kan på ett djupgående sätt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement samt kritiskt reflektera över dessa. Studenten kan på ett djupgående sätt redovisa och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete samt hur hinder och problem kan överkommas.

Examination

Kursen examineras genom en tentamen samt obligatorisk och aktiv medverkan vid övningar, seminarier och gästföreläsningar. För att uppnå ett betyg måste samtliga kriterier för den betygsnivån och lägre betygsnivåer vara uppfyllda.

 • Tentamen: examineras med skalan ”underkänd/betyg 3/betyg 4/betyg 5”. Möjlighet till betyg 4 och betyg 5 ges vid tentamen som är skriven vid ordinarie tentamenstillfälle (det finns två ordinarie tentamenstillfällen inom ramen för kursen). Tentamen som skrivs efter kursens avslut examineras endast med ”underkänd/betyg 3”.
 • Övningar, seminarier och gästföreläsningar: examineras med ”underkänd/godkänd”.

Sammanvägning av examinationsmoment:

 • Resultatet från tentamen är vägledande för kursbetyget, men prestationer vid övriga examinationsmoment vägs in i de fall då en student ligger nära en betygsgräns (max 2p ifrån en betygsgräns).
 • För ett högre betyg än 3 krävs att studenten har genomfört kursen inom given tidsram. D.v.s. att tentamen, övningar, seminarier och gästföreläsningar har genomförts med ett godkänt resultat inom given tidsram (gäller även restuppgifter vid giltig frånvaro).

[1] Med giltigt skäl menas det som anges i dokumentet ”Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU”.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Economics and Management Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Environmental science
Course code: MX0129 Application code: SLU-30211 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%