New search
NA0182

Microeconomis I with mathematics

Hej! Nu är schemat uppdaterat med salar. Föreläsningarna kommer att hållas på Zoom och alla övningar och liknande på campus.

/Sarah

Litteraturen är rekommenderade böcker. Böcker som täcker samma innehåll, grundläggande mikroekonomi och matematik med derivator, fungerar lika bra. Gamla upplagor är ok.

/Sarah

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Mikroekonomi I med matematik!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering på kurs görs i Ladok mellan 2021-10-18 och 2021-11-02. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination följer du instruktionerna som du finner i tentamensanmälan. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för ekonomi. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl. 12.30 – 14.30 på Institutionen för ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid är det bäst att mejla econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar
Administrationen

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2022-01-09 and 2022-01-30

Additional course evaluations for NA0182

Academic year 2020/2021

Microeconomis I with mathematics (NA0182-30197) 2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Microeconomis I with mathematics (NA0182-30175) 2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Microeconomis I with mathematics (NA0182-30199) 2019-01-21 - 2019-03-25

NA0182 Microeconomis I with mathematics, 15.0 Credits

Mikroekonomi I med matematik

Syllabus approved

2017-11-15

Subjects

Economics

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Mathematics 5.00 1002
Microeconomics 10.00 1003

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to basic entry requirements and Ma C, Sh A.

Objectives

The course aims at introducing basic microeconomic theory, as well as provide the students with mathematical tools for economic analysis.

After successful completion of the course, students will be able to:

- Describe and apply the mathematical functions that are most common in the economics sciences.
- Calculate derivatives as well as use and understand derivative methods to solve problems in economics, such as optimization.
- Use basic multivariate analysis.
- Use elementary algebra.
- Describe the microeconomic basic and fundamental assumptions, questions, theories and models.
- Verbally and graphically explain how consumers and firms behave in different types of markets, as well as how welfare is shared between actors in different types of markets, starting with the competitive market.
- Describe the meaning of different market failures such as collective goods, external effects and asymmetric information and why these failures arise.
- Use microeconomic theory to solve basic economic problems.

Content

The course is conducted in the form of lectures and exercises, as well as a compulsory seminar.

The course consists of the following elements:

Mathematics;
- Elemantary algebra
- Linear and nonlinear function
- Derivatives, basic and partial derivatives with applications, including optimization.
- Basic logarithms and integrals

Microeconomics;
- Basic consumer and producer theory
- Review of different types of markets, such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition
- Basic welfare analysis for different types of markets, as well as analysis of the distribution of welfare when policy influences the market
- Market failures – why do market failures arise and how can we deal with the resulting problems?
- Game theory
- Risk and individuals’ relationship to risk management
- General equilibrium analysis where several markets are in long run equilibrium

Formats and requirements for examination

Passed exam.
Participation in a compulsory seminar.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Economics

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: NA0174

Betygskriterier NA0182

Mikroekonomi 1 – med matematik

För betyget godkänt krävs följande:

  1. Deltagande i obligatoriska moment (seminarium och experiment) eller inlämning av godkända restuppgifter som ges i undantagsfall efter överenskommelse.
  2. Minst 60 procent på vart och ett av tentamina i Matematik och Mikroekonomi.
    Högre betyg Utöver dessa grundläggande krav för godkänt bestäms betyget av prestationen på tentorna. 75 procent krävs för betyg 4 och 90 procent krävs för betyg 5. Båda tentorna blir på 100 poäng.

Mikroekonomin är 10 HP och matematiken är 5 HP. Resultatet på tentan i Mikroekonomi ger därför 2/3 av betyget och varje poäng på mikroekonomitentan ger 2 poäng i beräkningen till slutbetyget. Cred som erhållits under kursens gång får användas till första tentan och första omtentan. Cred kan maximalt ge 10 procent av kursbetyget.

Betygsgränserna för slutbetyg blir: 180 poäng för betyg 3, 225 poäng för betyg 4 och 270 poäng för betyg 5. Observera att ifall man klarar en tenta men missar den andra får man enbart skriva om den andra. Efter den första omtentan är högsta möjliga poäng på ytterligare skrivningar 74 procent.

1) Microeconomics
Author: Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L.
Comments: Rekommenderad kursbok för Mikroekonomin Alla upplagor fungerar
2) Matematik och övningar för mikroekonomi
Author: Holm, L. & Salas, S.
ISBN: 9789144094519
Comments: Rekommenderad till Mikroekonomin som övningsbok
3) Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer
Author: Jonas Månsson
ISBN: 91-44-00327-7
Comments: Förslag till matematikdelen
4) Matematisk analys för ekonomer
Author: Sydsaeter, Knut
Comments: Extraläsning

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Economics and Management Business and Economics – Sustainable Development Economics and Management - Bachelor´s Programme Forest Business Management (BSc) Agricultural Business and Economics Political Science - Sustainable Development (BSc) Business and Economics – Sustainable Development (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 26165 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Economics
Course code: NA0182 Application code: SLU-20127 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%