New search
NA0187

Introduction to macroeconomics

The course is carried out with the help of lectures, exercises, and self-study.


The course is about understanding how an economy - such as the Swedish economy - works, and how it can be managed. The course deals with theories that explain economic fluctuations in the short term and discusses the factors that govern the rate of inflation, unemployment, and growth in the long term. The course explains these theories in the context of both closed economies and open economies. A central perspective in the course is the circular flow of money between households, firms and other institutions. Based on economic theory and empirical observations, the course explains the various choices in macroeconomic policy.


Basic knowledge of macroeconomics is necessary to be able to analyse sustainability issues in environmental policy, agricultural policy and forest policy.


Information from the course leader

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Introduktion till makroekonomi!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2024-08-19 – 2024-09-02. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Course evaluation

Additional course evaluations for NA0187

Academic year 2023/2024

Introduction to macroeconomics (NA0187-10383)

2023-08-28 - 2023-09-27

Academic year 2022/2023

Introduction to macroeconomics (NA0187-10220)

2022-08-29 - 2022-09-28

Syllabus and other information

Litterature list

Macroeconomics - a critical introductionAuthor: Hart, R. (2021) (free edition, pdf available on canvas before course begins)

MakroekonomiAuthor: Fregert, K. & Jonung, L. (2018) ISBN: 9789144125381 (not mandatory, but good complement to book by Hart (2021))

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Political Science - Sustainable Development (BSc) Agricultural Business and Economics Business and Economics - Sustainable Development (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 13090 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Economics Economics
Course code: NA0187 Application code: SLU-10251 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%