New search
NA0188

Economic perspectives on agriculture and the environment

The course is carried out with the help of lectures, exercises, compulsory seminar and self-study.


The course is about understanding the function of agriculture and its environmental impact from an economic perspective centered on key microeconomic theories and concepts.


The course deals with how economic instruments can handle environmental problems and how environmental and agricultural policy can be designed to steer towards environmental policy objectives, economic efficiency and sustainability challenges.


Information from the course leader

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2024-09-18 – 2024-10-02. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför salstentamen stänger 10 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Course evaluation

Additional course evaluations for NA0188

Academic year 2023/2024

Economic perspectives on agriculture and the environment (NA0188-10416)

2023-09-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Economic perspectives on agriculture and the environment (NA0188-10221)

2022-09-29 - 2022-10-31

Syllabus and other information

Litterature list

Brännlund, R & Kriström, B. 2012. Miljöekonomi. Studentliteratur. ISBN 9789144080864.

Antle, J.M & Ray, S. 2020. Sustainable Agricultural Development: An Economics Perspective. Palgrave studies in economics and food policy. Palgrave McMillan. ISBN 9783030345990.

Pindyck. R. Microeconomics. Pearson. All editions.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Political Science - Sustainable Development (BSc) Agricultural Business and Economics Business and Economics - Sustainable Development (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 13090 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Economics Economics
Course code: NA0188 Application code: SLU-10250 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%