New search
NA0196

Microeconomics II

Subject content:


The course provides a thorough knowledge in microeconomic theory and how the theory can be applied to analyse strategic aspects of firm behaviour as well as to analyse markets from a societal perspective. Besides knowledge in economic theory it is during the course emphasised that the student should learn how to formulate and, with an emphasis on the Lagrange method and multiplicative functional forms, mathematically solve economic optimization problems.


The course starts with a review of consumer behaviour and optimal consumer choice as well as analyses of the individual’s and the market demand. After this, we discuss the optimization problems of firms including optimal production decision and the link between costs and supply. We then discuss the alternative pricing strategies of firms. Furthermore, we analyse market equilibria and welfare effects given different market structures and how different markets and market agents are affected by public policies.


Course implementation:


The course uses different teaching methods to promote students' learning and discussions through: 

Lectures, a project work and exercises.


The course focuses on the following general competences:

Critical thinking, problem solving, scientific methods


The following components are compulsory:

Compulsory exercises


Information from the course leader

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Mikroekonomi II!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2024-03-06–2024-03-20. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför salstentamen stänger 10 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Syllabus and other information

Litterature list

Microeconomic Theory - Basic Principles and Extensions, 12th edition, by W. Nicholson & C. Snyder. ISBN: 9781305505797

Microeconomics: theory and applications with calculus, 4th edition, by Jeffrey M. Perloff.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Political Science - Sustainable Development (BSc) Agricultural Business and Economics Business and Economics - Sustainable Development (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 26170 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Economics
Course code: NA0196 Application code: SLU-40169 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Economics Pace: 100%