New search
SG0203

Forest technology and wood technology

The course builds further on the basic knowledge that are communicated both theoretically and practically in the Forest Science Programme’s first years. In this course, we investigate the design and function of forest machines, how different forms of forestry work are carried out and planned, as well as how efficiency is measured and applied. Furthermore, the knowledge of trees as raw material and is deepened. Which properties decides its suitability for different forms of bio-based products and how are material properties evaluated in the forest and at industry?


The knowledge of GIS is deepended by beeing used in the planning of where a forest road should be locaded in the landscape.


The course is carried out as a mix of lectures, demonstrations, field trips, individual studies as well as theoretical and practical exercises. Implementation of written assignments are compulsory. Attendance is compulsory during some parts of the course, mainly during practical exercises and field trips.


Information from the course leader

2020-11-23
Kursadmin
Välkomna till Skogsteknologi och Virkeslära 2021! Här på kurshemsidan hittar du ett preliminärt schema samt litteraturlista. För aktuellt schema samt fullständig litteraturlista med läsanvisningar se kursrummet i Canvas.

Riktlinjerna som kom v 50 är att vi genomför mesta möjliga undervisning på distans under kursperioden och schemat är utformat för detta. Dock kommer vi genom hela kursen att genomföra vissa övningar och labbar på plats i Umeå och på SLU. Tentamen blir webbaserad.

Vänliga hälsningar Carola Häggström, kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

SG0203-30023 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for SG0203

Academic year 2021/2022

Forest technology and wood technology (SG0203-30041)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2019/2020

Forest technology and wood technology (SG0203-30048)

2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Forest technology and wood technology (SG0203-30089)

2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Forest technology and wood technology (SG0203-30096)

2018-01-15 - 2018-03-25

Syllabus and other information

Litterature list

  1. Underlag till produktionsnormer för skotare Författare: Brunberg, T 1) Skogsavverkning och markskador Författare: Nordfjell 1) Björktimmer Författare: Nylinder, M., Pape, R., Fryk, H. 1) Timmer Författare: Nylinder, M, Fryk, H 1) Ädellöv – Virke och förädling Författare: Nylinder, M. Woxblom, L. Fryk 1) Virkeshandelskvalitetsfel och apteringsråd för lövträd. Författare: Rytter, L., Werner, M. 1) Nationella instruktioner för virkesmätning - kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran. Författare: SDC 1) VMK:s tillämpningsanvisning till mätningsinstruktion för kvalitetsbestämning av sågtimmer av tall och gran. Författare: SDC 1) Aptering och virkeskännedom Författare: Sennblad, G 1) Att välja trä Författare: Skogsindustrierna 1) Skogskunskap [Skogskunskap] (https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/)1) Improving the efficiency of forest fuel supply chains Författare: Eriksson A. [Improving the efficiency of forest fuel supply chains] (https://pub.epsilon.slu.se/13701/1/eriksson_a_161005.pdf)1) Impregnerbarhet. Biologiska skadegörare. Hur man skyddar trä. Författare: Svenska Träskyddsinstitutet 1) Terrängmaskinen del 2 1) Skogen – en växande energikälla. Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem Författare: Thorsén, Å. & Björheden, R. [Skogen – en växande energikälla. Sammanfattande rapport från Effektivare Skogsbränslesystem ] (http://www.skogforsk.se/kunskap/projekt/effektivare-skogsbranslesystem-ess/skogen-en-vaxande-energikalla)1) Träslagsfakta. Faktasamling om ett urval av exotiska träslag 1) Solid biomass fuel terminal concepts and a cost analysis of a satellite terminal concept Författare: Virkkunen, Matti, Miska Kari, Ville Hankalin, and Jaakko Nummelin [Solid biomass fuel terminal concepts and a cost analysis of a satellite terminal concept] (https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2015/T211.pdf)1) Hydraulisk dimensionering Författare: Vägverket 1) Ädellöv - tillgångar och förädling Författare: Woxblom,, L. 1) Vägnätsplanering i skogsbruket Författare: Filipsson, S. 1) Naturlig beständighet i ved Författare: Gref, Rolf. 1) Introduction to Forest Operations and Technology. (Kap. 7) Författare: Jori Uusitalo 1) Jordarternas indelning och benämning Författare: Karlsson, R., Hansbo, S. och SGF 1) Introduktion till skogliga arbetsstudier. Författare: Lindroos, O 1) Miljöanpassade vattenpassager på skogsbilvägar - en handledning (för projektering och byggnation). Författare: Lindström, E., Christoffersson, P., Hallgren, P. & Ärlebrandt, K. 1) Liten skogsteknisk ordlista, formelsamling & drivningskostnadstext. Författare: Nordfjell, Wästerlund & Lindroos

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Forest Science - Master's Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Forest Science Forest science
Course code: SG0203 Application code: SLU-30023 Location: Umeå Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Biomaterials and Technology Pace: 100%