New search
SG0218

Forestry Field Studies in Northern Sweden

Många frågar om hur det blir med kursen Sverigeresa norr 2021 givet covid 19 och planering inför sommaren 2021.

Även om inget formellt beslut är taget av fakulteten ännu jobbar vi efter att detta gäller givet coronaläget 20210504 och att SLUs coronarestriktioner förlängts till nov 2021:

 • För kurs 20/25 genomförs botanikdelen av Sverigeresa norr 7-18.6, medan exkursiondelen (5-29 aug) ställs in. Resdelen erbjuds igen sommarterminen 2022. Då botanikdelen hänger ihop med botanikdelar i kursen "Praktiskt skogsbruk" rekommenderas att ni går den delen av Sverigeresa norr i år.
 • För kurs 19/24 genomförs exkursionsdelen av kursen den 5-29 aug 2021.
  • Exkursionsdelen kommer att coronaanpassas så långt möjligt där varje minibusslag (5-6 pers) utgör kluster som hålls ihop under färd, i fält och i samband med boende. Övriga coronaanpassningar kommer att delges deltagare, lärare och värdar i god tid.
  • Exkursionsdelen den 5-29 aug kan fortfarande komma att ställas in om coronaläget förändras till det sämre jämfört med dagens situation. Det kopplar såväl till FHMs rekommendationer som lokala rekommendationer längs resvägen.
  • För den som i dessa coronatider ändå känner sig otrygg med denna undervisningsform finns alltid möjlighet att hänga på kurs 20/25 nästa år.
 • Botanikdelen kommer att vara en kombination av online och fältundervisning, enskilt och i små grupper, i Umeå. Med andra ord så behöver man vara i Umeå mesta delen av tiden även om en del av kursarbetet går att göra på distans.
 • Även de första dagarna av exkursionsdelen (5-10 augusti) håller vi till i Umeåområdet.

Mvh Gustaf

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-08-22 and 2021-09-12

Additional course evaluations for SG0218

Academic year 2019/2020

Forestry Field Studies in Northern Sweden (SG0218-50002) 2020-06-08 - 2020-08-30

SG0218 Forestry Field Studies in Northern Sweden, 7.5 Credits

Sverigeresa norr

Syllabus approved

2017-11-15

Subjects

Forest science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Botany 2.50 1002
Field trip 5.00 1003

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge at basic level equivalent to:
- 30 credits forest science

Objectives

The aim of the course is to demonstrate the variation in soil conditions, climate, vegetation and different nature types in northern Sweden and show sustainable forestry in terms of ecology, forest yield, economy and social aspects.

After completion of the course the student will be able to:
- describe and discuss local and regional variation in types of nature, geology and climate for soil and climate conditions in northern Sweden, including mountain forests, and how these conditions affect the prerequisites for sustainable forestry.
- describe and discuss how the structure of forest ownership and different forest uses, forest resources and history affect the conditions for sustainable forestry.
- identify and name common plant species in boreal forests, discuss their ecology, use basic methods and tools for species identification and accomplish basic studies in plant ecology.
- describe origin and specific features of vegetation types in northern Sweden and understand how these vegetation types are affected by succession and different land uses.
- Orally present a group assignment and reflect upon group dynamics development.

Content

The studies comprise reasons for regional and local variation in site productivity, forest regeneration and growth and yield in even-aged and uneven-aged forests, important abiotic and biotic damages to forests, nature conservation, wood quality issues, prerequisites for management for private forest owners and forest companies, as well as multiple uses of forests, especially forestry and reindeer husbandry.

During the excursions in northern Sweden, including the mountainous areas, different types of nature, geology, climate and general conditions for forestry are studied.

The course is based on outdoor teaching and major part of the course is conducted outdoors which includes travels and accommodation outside campus. The course consists of lectures, excursions and exercises. Excursions and exercises are compulsory.

Formats and requirements for examination

Approed oral and written examination.
Approved practical tests. Active participation in compulsory parts.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

Extra expenses for adccomodation and travel occure during the study tour. More info on the course web page.
Botany and plant ecology make up 2,5 credits of the course and is a continuation of the botany education in previous courses. During the first part of the course the students work with plant ecological group assignments studying effects of different land use and natural succession.. Furthermore, typical plant species from north Swedish biotopes and their ecology are discussed and presented during the group assignments and also during some of the excursions.

The course replaces parts of the courses SG0111 Boreal ecology and forestry 15 credits and SG0103 Botany 4,5 credits.

SLU is environmentally certified according to ISO 14001. A large part of our courses
cover knowledge and skills that contribute positively to the environment. To further
strengthen this, we have specific environmental goals for the education. Students are
welcome to suggest actions regarding the course’s content and implementation that lead
to improvements for the environment. For more information, see webpage www.slu.se.

Responsible department

Department of Forest Ecology and Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Replaces: delar av SG0103, SG0111
There are no Grading criteria posted for this course
1) Botanik för Jägmästare
Comments: Kompendium utdelat på kursen Skog, mark och skogsbruk
2) Svensk flora
Author: Krok & Almqvist
Comments: Helst 29:e upplagan
3) Svensk Fältflora
Author: Stenberg, L. & Mossberg, B
ISBN: 9789174249514
Comments: eller annan bildflora

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Forest Science - Master´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Forest science
Course code: SG0218 Application code: SLU-50004 Location: Umeå Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Ecology and Management Pace: 100%