New search
SH0155

The Forest Estate -The Enterprise

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-10-25 and 2021-11-15

Additional course evaluations for SH0155

Academic year 2020/2021

The Forest Estate -The Enterprise (SH0155-10003) 2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

The Forest Estate -The Enterprise (SH0155-10040) 2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

The Forest Estate -The Enterprise (SH0155-10085) 2018-09-03 - 2018-11-05

Academic year 2017/2018

The Forest Estate -The Enterprise (SH0155-10080) 2017-08-28 - 2017-10-30

Academic year 2016/2017

The Forest Estate -The Enterprise (SH0155-10186) 2016-08-29 - 2016-10-31

SH0155 The Forest Estate -The Enterprise, 15.0 Credits

Skogsgården Företaget

Syllabus approved

2015-11-11

Subjects

Forest Management

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of:
- 90 credits in Forest Management or
- 90 credits in Forest Science

Objectives

xxx

Content

xxx

Formats and requirements for examination

xxx
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

School for Forest Management

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Replaces: SG0006, SG0020
There are no Grading criteria posted for this course
1) Se listan under Kommentarer, Schema och litteratur har också skickats som mail
Comments: Skogsgården Företaget 2021 Litteratur: Kurspärm med, utdrag ur böcker, kortare artiklar, utdelat material. Skatterna i skogen, Jens Agensjö, Mats Bygge (Finns som digital upplaga, ni bör redan ha använt den) Skogsägarnas Företagsbok, senaste upplaga, (förra året funkar nog också). Jan Bertholdsson m.fl. Lönsamt familjeskogsbruk, Sven Lundell & Jan Sandström m.fl. (Finns i kurspärmen) Kan kooperationen klara konkurrensen, SLU-rapport 149, Jerker Nilsson/Thomas Björklund (Finns i kurspärmen) Holmens Fastighetsbok (Finns i kurspärmen) Skogen räcker inte, Future Forest Rapportserie 2020:4, Tomas Lundmark (Finns i kurspärmen) Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2020, SVEFA, ( digital upplaga) Fastighetsvärdering kapitel 7, Värdering av jord- och skogsbruksfastigheter, Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 2013 Förhandlingsteknik, Björn Lundén & Lennart Rosell. Björn Lundén Information. (Föreslår att ni beställer den gemensamt direkt vid kursstart via studentkåren) Fastighetsindelning och markanvändning. Barbro Julstad, 4:e upplagan. Norstedt Juridik. (Föreslår att ni beställer den gemensamt direkt vid kursstart via studentkåren) https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-skogen-som-resurs-och_H6C220190604ou1 Bifogas som pdf Aktuell lagtext. Hämtas på http://www.notisum.se Jordabalken. Kap 1 -14, kap 20 – 24, Fastighetsbildningslagen kap 1 – 14 Anläggningslagen, hela lagen. Består enbart av ett kapitel. Lag om förvaltning av samfälligheter, hela lagen. Består enbart av ett kapitel. Ledningsrättslagen. Består enbart av ett kapitel. Affärsjuridiska Problem, kapitel 4, Fastighetsrätt på stabil grund, Andersson/Ekström/Palmgren/Sundin Kortfattad sammanfattning av fastighetsrätten. Boken ingick i som litteratur i Skoglig Affärskunskap.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Forest Management - Bachelor´s Programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Forest Management
Course code: SH0155 Application code: SLU-10024 Location: Skinnskatteberg Distance course: No Language: Swedish Responsible department: School for Forest Management Pace: 100%