New search
TD0014

Indoor Plants

Do you work with or do you have a great interest in potted plants? Do you want to deepen or broaden your knowledge? The the course "Rumsväxter" is for you! The course is an interdisciplinary introduction to potted plants that we grow in an indoor environment (i.e. room plants) and cover everything from their care and use to their cultural significance and market. It is aimed at you who want to work with houseplants professionally in the future, at you who are professional and want to further your education, and at you who simply want to deepen your interest.

A central part of the course deals with basic care, such as pest control and how we meet the needs of different plants to get a successful result. On the course you will learn a large number of plants with a focus on identification and name learning. Knowing the name of a plant works as a key and allows you to search for more knowledge about it! The course will also address how we humans have used, how we use and how we could use room plants from a design perspective, a social perspective and a health perspective. We will also take a closer look at what the production and market for houseplants looks like nationally and internationally.

The course is distance and is made up of web-based modules. The modules contain recorded lectures, course literature and assignments so that you can study in a flexible way where and when you want during the course.

Välkommen till kursen ”Rumsväxter” 7,5 hp!

Den här kursen är en bred introduktion till ämnet Rumsväxter, alltså växter som vi odlar inomhus för prydnad. Vi hoppas att du ska få en djupare inblick i hur rumsväxter beter sig, vad de har för krav, hur du kan ta hand om dem på bästa sätt, hur du kan skydda dem mot skadegörare, vad de har för påverkan på din hälsa, vad de har för kulturhistoria och hur du kan designa med dem i hemmet.

Schema

Kursen helt på distans och inga fysiska möten kommer alltså att hållas i år 2022. Det enda fasta datumet är kursintroduktionen den 8 juni kl. 10.00-12.00 via Zoom (ej obligatorisk). En inbjudan till zoomrummet kommer att skickas ut strax innan kursstart via mail. Kursintroduktionen kommer att spelas in och läggas upp på canvas så att du kan se den i efterhand. Under resten av kursen ska du jobba självständigt med kursens moduler (se nedan) och du ska ha lämnat in alla delar för examination innan kursslut (26 aug).

Kursens innehåll

Kursen består av 7 moduler med föreläsningar, litteratur, quiz och inlämningar.

I första modulen kommer vi titta närmare på rumsväxternas botanik. Där ingår hur vi beskriver deras utseende, hur vi namnger dem, samt var de växer i det vilda och varför det har betydelse för hur vi odlar dem hemma. I den andra modulen fokuserar vi på odling av rumsväxter i inomhusmiljö. I en rad föreläsningar kommer vi gå igenom de teoretiska grunderna och vi ska försöka knäcka några av de vanligaste myterna. Modul tre handlar om skadegörare, hur vi kan undvika dem och vad vi egentligen kan göra om vi fått dem. Modul fyra tar upp kopplingen mellan människan och växten. Dels kommer vi ha en kulturhistorisk aspekt och dels en hälsoaspekt. I modul fem kommer vi behandla produktionen och marknaden för rumsväxter. Även miljöaspekter kommer in i detta moment. Modul sex tar upp grunderna i färg och formlära och du ska få testa på att designa några fönster med hjälp av kunskapen du fått från kursen. Den sista modulen löper parallellt med resterande moduler. Vi vill att du ska börja med den i tid och jobba med den under hela sommaren. Du kommer få en växtlista där du ska lära dig att identifiera rumsväxter med latinskt och svenskt namn. Du ska också själv få göra en växt- och odlingsbeskrivning på en växt som du vill fördjupa dig inom.

Examination

Examinationen består av olika quiz och inlämningsuppgifter på de olika modulerna. Det finns inga datum när du ska lämna in uppgifterna eller göra quizen, men du behöver ha godkänt på alla moment innan kursen är slut för att få ut ett slutbetyg. Du kan bara få betygen godkänt eller icke godkänt. Alla moment kommer du göra på egen hand. Följ anvisningarna i ditt antagningsbesked om vad du behöver göra innan kursstart. Allt kursmaterial kommer ligga uppe på lärplattformen Canvas och det är också här du kan kommunicera med kursledare och dina kursare. Se kurshemsidan för lärandemål och betygskriterier.

Kurslitteratur

Den enda obligatoriska litteraturen på kursen är ”Skydda dina krukväxter” av Maj-Lis Pettersson (ISBN: 9789185465750). Övrig obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Har du frågor?

Eventuella uppdateringar kommer skickas ut via mail innan kursstart. All information och kommunikation under kursen kommer gå via Canvas. Har du frågor redan nu? Tveka inte att hör av dig till oss:

Väl mött!

Maria Herneke Walter, kursledare, maria.herneke.walter@slu.se

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2022-08-21 and 2022-09-11

Additional course evaluations for TD0014

Academic year 2020/2021

Indoor Plants (TD0014-50086) 2021-06-07 - 2021-08-29

TD0014 Indoor Plants, 7.5 Credits

Rumsväxter

Syllabus approved

2020-10-21

Subjects

Horticultural science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Indoor plants 7.50 1002

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of general entrance requirements for higher education studies.

Objectives

The aim of the course is to provide basic knowledge of indoor plants with the purpose of being able to advise on plant selection, use and management. The course is aimed at those who want to deepen their knowledge of the field, for example those who want to work with indoor plants professionally or professionals who want to train.

On completion of the course, the student should be able to:
• identify a base assortment of indoor plants,
• identify common pests and diseases on indoor plants and recommend appropriate measures,
• briefly describe climatic factors that affect indoor plants, how these factors can be modified, and how the factors affect plant selection,
• briefly describe the use of indoor plants historically and today,
• briefly describe the market, production and trade routes for indoor plants.

Content

During the course, the student learns to identify a base assortment of plants for indoor environment, and the names of these plants. Being able to know the name of a plant makes it possible to seek more knowledge about it. The course also deals with basic management such as controlling pests and how the needs of the plants can be met. By understanding the variation in requisite among plats, the ability to choose the right plant based on situation is practiced. The course also includes knowledge of the present and potential use of indoor plants from a design perspective, a social perspective and a health perspective.

The course is a distance course and is made up of web-based modules and a meeting. The modules contain recorded lectures, course literature, exercises and tasks. At the meeting there will be discussions, and lectures, demonstrations and excursions are given.

Formats and requirements for examination

Approved assignments and mandatory elements.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Plant Breeding

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Replaces: TD0009

mål från kursplan

 • översiktligt beskriva klimatologiska faktorer som påverkar rumsväxter, hur dessa faktorer kan modifieras, samt hur faktorerna påverkar växtval,
 • översiktligt beskriva marknaden, produktionen och handelsvägarna för rumsväxter.
 • översiktligt redogöra för användningen av rumsväxter historiskt och idag

Godkänt

Kriterier som för målen i kursplanen

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter

mål från kursplan

 • identifiera vanliga skadegörare på rumsväxter och rekommendera lämpliga åtgärder,
 • översiktligt beskriva klimatologiska faktorer som påverkar rumsväxter, hur dessa faktorer kan modifieras, samt hur faktorerna påverkar växtval,
 • identifiera ett bassortiment av rumsväxter

Godkänt

Kriterier som för målen i kursplanen

Examination

Quiz

1) Skydda dina krukväxter
Author: Maj-Lis Pettersson
ISBN: 9789185465750
Comments: Övrig obligatorisk litteratur kommer finnas tillgänglig gratis online på Canvas vid kursstart.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Horticultural science
Course code: TD0014 Application code: SLU-50097 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Plant Breeding Pace: 50%