New search
TE0014

Waste Management

Information from the course leader

Välkommen till kursen Avfallshantering, 5 hp

Vi hälsar er välkomna till kursen i Avfallshantering. I år kommer vi förhoppningsvis att kunna ha de flesta föreläsningar på campus, om inte några ändringar i rekommendationerna sker. Några föreläsningar kommer att ske online via zoom och .

Vi startar fredagen den 4 nov kl 8:30 på campus (info om sal kommer inom kort). Vid detta tillfälle kommer allmän kursinformation ges. Nedan sammanfattas också några av de viktigare punkterna:

 • Undervisning: Kursen omfattar 18 föreläsningar, en obligatorisk datorövning och några räkneövningar samt en studieresa till VafabMiljö i Västerås (https://vafabmiljo.se/ ).
 • Tider och lokaler: Schemat finns att tillgå på kurshemsidan.
 • Kurslitteratur: Kan ses i schemat, finns på kurshemsidan och kommer vara tillgänglig på Canvas.
 • Lärare: Ansvariga för kursen är Cecilia Lalander från Institutionen för energi och teknik. Cecilia nås på telefon 018-67 3816 eller e-post cecilia.lalander@slu.se.
 • Examination: För godkänd kurs krävs godkändt på tentan, godkänd inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Betygskriterier: Betygsskala 5/4/3/U. Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterierna som finns att tillgå på kurshemsidan.
 • Kurshemsida: Schema och annan information om kursen hittar du på kurshemsidan.
 • Canvas: Relevant kursmaterial kommer att finnas tillgänglig på Canvas. Ni har fått en inbjudan till kurses Canvassida.

Gå in på SLU:s studentwebb student (https://www.student.ladok.se/ och registrera dig på kursen innan kursstart. Välkommen att höra av dig om du undrar något!

Varmt välkommen till kursstarten!

Cecilia Lalander

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TE0014-20101 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TE0014

Academic year 2020/2021

Waste Management (TE0014-20140)

2020-11-02 - 2021-01-17

Academic year 2019/2020

Waste Management (TE0014-20061)

2019-11-04 - 2020-01-19

Academic year 2018/2019

Waste Management (TE0014-20072)

2018-11-06 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Waste Management (TE0014-20105)

2017-10-31 - 2018-01-14

Academic year 2016/2017

Waste Management (TE0014-20043)

2016-10-24 - 2017-01-13

Academic year 2015/2016

Waste Management (TE0014-20115)

2015-10-26 - 2016-01-17

Academic year 2014/2015

Waste Management (TE0014-20054)

2014-10-27 - 2015-01-18

Academic year 2013/2014

Waste Management (TE0014-20036)

2013-10-28 - 2014-01-19

Academic year 2012/2013

Waste Management (TE0014-20042)

2012-10-29 - 2013-01-13

Syllabus

TE0014 Waste Management, 5.0 Credits

Avfallshantering

Subjects

Technique Engineering including Work Science

Education cycle

Master’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 5.0 0302

Advanced study in the main field

Second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements(A1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to 120 credits, of which 70 credits in teknik/technology, at least 15 credits chemistry, 10 credits biology and 10 credits soil science or geoscience shall be included.

Knowledge equivalent to swedish B and english B from upper secondary school.

Objectives

The course aims at providing good knowledge on systems and technologies used for community waste management and on how the resources in waste can be well utilized and at the same time the environmental impacts minimized.

On completion of the course the student should:

- be able to give definitions, goals, laws and regulations and other control instruments for the waste management, to describe different treatment processes (incineration, anaerobic digestion, composting and landfilling) and be able to compare these considering effects on environment, health and resources,

- be able to calculate the yield and flows over incineration, anaerobic digestion and composting processes.

Content

Overview of the field of municipal waste management, history, laws, regulations and other control instruments in Sweden and EU. Waste characteristics, collection and treatment systems. Technologies, processes and dimensioning of composting, anaerobic digestion, incineration and to some extent landfilling processes.

Environmental systems analysis (life cycle analysis) of waste management systems.

Study visit to waste treatment plant.Main activities in the course are:

- Scheduled activities: lectures, computer exercises (compulsory), examination and evaluation, supervised training (compulsory).

- Individual studies, not scheduled: written exercises, literature studies.

Formats and requirements for examination

Passed exams, passed assignments and active attendance at the compulsory parts of the course.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

This course overlaps partly with the courses "Biological waste recycling" and "Safe nutrient recycling". If several of these courses are included in the study plan of a student, then the total credits from the courses will be deducted with the overlap.

Responsible department

Department of Energy and Technology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: TE0009

Grading criteria

Betygskriterier TE0014

Kursen syftar till att ge god kunskap om system och teknik för samhällets hantering av avfall samt om hur resurserna i avfall kan nyttiggöras på bästa sätt samtidigt som dess negativa miljöpåverkan minimeras.
För godkänt betyg ska studenten kunna:
1a) redogöra för definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och deponering); samt, b) kunna jämföra dessa med avseende på miljö, hälsa och resurser.
2) beräkna utbyte och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesser.

Mål 1a

Mål 1b

Mål 2

Mål 1b-2

5

Studenten redogör i mycket stor detalj, med egna ord på ett koncist vis definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför, kategoriserar och relaterar olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurseffektivitet.

Studenten utför detaljerade beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna, konstraterar de olika processerna emot varandra och motiverar val av process.

4

Studenten redogör i detalj med egna ord definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför och kategoriserar olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurseffektivitet.

Studenten utför detaljerade beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna och konstraterar de olika processerna emot varandra .

3

Studenten redogör i stora drag definitioner, mål, lagstiftning och andra styrmedel för avfallshanteringen, för olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering).

Studenten jämför i stora drag olika behandlingsprocesser (förbränning, biogasrötning, kompostering och

deponering) med avseende på miljö, hälsa och resurs.

Studenten utför grundläggande beräknar av utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna.

Studenten presenterar beräkningar på utbyten och flöden över förbrännings-, rötnings- och komposteringsprocesserna och jämförelser i dessa behandlingsprocesser med avseende på miljö och resurs.

U

Litterature list

 1. Biological_waste_treatment_in_Europe [Biological_waste_treatment_in_Europe] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F01._Biological_waste_treatment_in_Europe.pdf)1) Haug_-Kapitel 6 [Haug-Kapitel 6] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F05._Haug_-_Kapitel_6.pdf)1) Richard_et_al_2002_compost [Richard_et_al_2002_compost] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F05._Richard_et_al_2002_compost.pdf)1) Haug-Forkortningar [Haug-Forkortningar] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F06._Haug_-_Forkortningar.pdf)1) Haug-Kapitel 7 [Haug-Kapitel 7] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F06._Haug_-_Kapitel_7.pdf)1) Haug-Kapitel 8 [Haug-Kapitel 8] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F06._Haug_-_Kapitel_8.pdf)1) Edwards_2006_The_Science_of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management [Edwards_2006_The_Science_of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F11._Edwards_2006_The_Science_of_Vermiculture_The_use_of_earthworms_in_organic_waste_management.pdf)1) Bad_Bug_Book-Handbook_of_Foodborne_Pathogenic_Microorganisms [Bad_Bug_Book-_Handbook_of_Foodborne_Pathogenic_Microorganisms] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F13._Bad_Bug_Book_-_Handbook_of_Foodborne_Pathogenic_Microorganisms_and_Natural_Toxins.pdf)1) Sources_of_Pathogenic_Microorganisms_and_Their_Fate_during_Land_Application_of_Wastes._Gerba [Sources_of_Pathogenic_Microorganisms_and_Their_Fate_during_Land_Application_of_Wastes.Gerba] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F13._Sources_of_Pathogenic_Microorganisms_and_Their_Fate_during_Land_Application_of_Wastes._Gerba_(2007).pdf)1) Biosecurity_and_arable_use_of_manure_and_biowaste–_treatment_alternatives.Albihn [Biosecurity_and_arable_use_of_manure_and_biowaste–_treatment_alternatives._Albihn] (<https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F14.Biosecurity_and_arable_use_of_manure_and_biowaste–_treatment_alternatives.Albihn(2007).pdf>)1) Sanitation_and_Hygiene_in_Manure_Management._Vinneras_B [Sanitation_and_Hygiene_in_Manure_Management._Vinneras_B] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F15_Sanitation_and_Hygiene_in_Manure_Management._Vinneras_B._(2013).pdf)1) Etappmål [Etappmål] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F01._Etappmal_avfall.pdf)1) Composition_of_urine,_faeces,_greywater_and_biowaste [Composition_of_urine,_faeces,greywater_and_biowaste] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F16._Composition_of_urine,_faeces,_greywater_and_biowaste.pdf)1) Guiterrez_et_al_2014_odour_in_composting [Guiterrez_et_al_2014_odour_in_composting] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F18._Guiterrez_et_al_2014_odour_in_composting.pdf)1) Haug-Kapitel_18_Odour [Haug-Kapitel_18_Odour] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F18._Haug_-_Kapitel_18_Odour.pdf)1) Schnürer and Javis (2018) Microbiology of the biogas process [Schnürer and Javis (2018) Microbiology of the biogas process] (https://www.researchgate.net/publication/327388476_Microbiology_of_the_biogas_process)1) Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review [Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20101.2122/Gold_et_al._-_2018_-_Decomposition_of_biowaste_macronutrients,_microbes.pdf)1) Att sprida organiska gödselmedel [Att sprida organiska gödselmedel] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20101.2122/Jordbruksverket_2021_Att_sprida_organiska_godselmedel.pdf)1) Nationell avfallsplan [Nationell avfallsplan] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20101.2122/Nationell_avfallsplan_2018-2023.pdf)1) Etappmål giftfria kretslopp [Etappmål giftfria kretslopp] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F01._Etappmal_giftfria_kretslopp.pdf)1) Urban_solid_waste_management_in_low-income_countries_of_Asia [Urban_solid_waste_management_in_low-income_countries_of_Asia] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F01._Urban_solid_waste_management_in_low-income_countries_of_Asia._Zurburgg_(2002).pdf)1) cornell_composting [cornell_composting] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F03._cornell_composting.pdf)1) Beck-Friis_2003_Composting_of_Source-Separated_household_organics_at_different_oxygen_levels [Beck-Friis_2003_Composting_of_Source-Separated_household_organics_at_different_oxygen_levels] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F04._Beck-Friis_2003_Composting_of_Source-Separated_household_organics_at_different_oxygen_levels_gaining_an_understanding_of_the_emission_dynamics.pdf)1) Haug-Kapitel_10 [Haug-Kapitel_10] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F04._Haug_-_Kapitel_10.pdf)1) Epstein_1997_The_Science_of_Composting_Chapter_5 [Epstein_1997_The_Science_of_Composting_Chapter_5] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F04__Epstein_1997_The_Science_of_Composting_Chapter_5.pdf)1) Haug-Kapitel3 [Haug-_Kapitel3] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TE0014/20061.1920/F05,_F06._Haug_-_Kapitel_3.pdf)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Cycle: Master’s level
Subject: Technique Engineering including Work Science
Course code: TE0014 Application code: SLU-20101 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Energy and Technology Pace: 35%