New search
TN0254

Building Construction A

Zoom-länk till kursstart


Hej!

Kursstart är på måndag (30/8) kl 13:15 via Zoom. Om du inte hört av dig eller registrerat dig på kursen ännu så finns adressen till Zoom-mötet nedan. Om du får problem att ansluta till mötet finns jag på mailadress: Knut-Hakan.Jeppsson@slu.se

Mvh/Knut-Håkan

Meeting URL:

https://slu-se.zoom.us/j/63367827097

Meeting ID:

633 6782 7097

Passcode:

674545

Info inför kursstart

20210824

Hej!

Som jag informerat om tidigare är planen att genomföra kursen i lokal på Alnarp. Tyvärr har jag inte fått tag på alla föreläsare efter semestern ännu, så eventuellt är det någon som vill hålla undervisningen digitalt. Kursstarten och genomgången av övningen 'Bygg en bro' på måndag, 30/8, kommer att vara digital via zoom. Jag återkommer med länk till zoom-mötet här och på Canvas-sidan. Övriga dagar under första veckan kommer att vara i lokalen 'Grodden' som ligger på andra våningen i huset 'Agricum'. Förhoppningsvis kommer även resterande veckor av kursen kunna genomföras i lokal.

På Canvas-sidan har jag lagt ut betygskriterierna. Läs gärna igenom och kom med synpunkter på måndag så kan vi diskutera om något bör ändras.

Med vänlig hälsning

Knut-Håkan

2021-07-09

Hej!

Välkommen till kursen Byggnadskonstruktion A, TN0254

Förhoppningen är att kursen kan genomföras i lokal på Campus Alnarp detta året. Som du ser i det preliminära schemat har jag lokal bokad för samtliga moment utom för kursstarten måndagen den 30 augusti. Om riktlinjerna angående COVID-19 hindrar att vi genomför kursen på sal kan vi genomföra den som hösten 2020, dvs där föreläsningarna/räkneövningarna v 35 och veckorna 39-41 samt CAD-undervisningen v 37 genomförs i sal och övriga föreläsningar samt redovisning blir digitalt. Förhoppningsvis kan även den inledande bro-övningen och studiebesöken genomföras som planerat. Om det krävs pga. nya restriktioner kan hela kursen genomföras digitalt.

Kursen startar måndagen den 30 augusti klockan 13:15 via Zoom med en introduktion där vi bl a går igenom och diskuterar kursinnehåll, schema och betygskriterier. Viktigt att du kontaktar mig innan kursstart så att jag kan skicka uppkopplingslänken till dig.

Canvas kommer att användas som kurshemsida. På Canvas hittar du meddelanden, litteratur åhörarkopior mm under kursens gång. Efter att du registrerat dig för kursen så kommer du att få tillgång till kurshemsidan. Länk till Canvas hittar du på studentwebbens startsida https://student.slu.se/

Via studentwebbens startsida kan du registrera dig på din kurs i ”Ladok student”. Registreringen är öppen fr.o.m. en vecka före kursstartsdatum t.o.m. kursstartsdatum. Vid frågor, kontakta Helpdesk på Utbildningscentrum (UC-helpdesk@slu.se). Utbildningscentrum är markerat med nr 14 på kartan. Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00.

Aktuellt schema meddelas vid kursstart och uppdateras och kommer att finnas som pdf-fil på kurshemsidan (både Slunik och Canvas). OBS: Det digitala schema som finns tillgängligt bygger på lokalbokningen och är inte uppdaterat.

Länken https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/ är till en sida som kort beskriver Campus Alnarp. Där finns bl a en karta över området. Föreläsningarna kommer att vara i Agricum (3) och i Slottet (10) samt CAD-undervisningen i Alnarpsgården (1) där du även hittar Servicecenter i entrén på väg mot biblioteket. Utbildningscentrum ligger i Tornhuset (14). Själv sitter jag i Vegetum (16).

Katarina Lantz är kursadministratör för kursen och kan hjälpa dig med administrativa och praktiska frågor, 040-415108, e-mail: katarina.lantz@slu.se

Om du har några frågor om kursen innan kursstart kan du kontakta mig, Knut-Håkan Jeppsson, tel: 040-415484, e-mail: knut-hakan.jeppsson@slu.se. Jag har semester till den 16.e augusti men svarar på mail då och då från 9.e augusti.

Ha en fortsatt bra sommar!

Med vänlig hälsning

Knut-Håkan

The course evaluation is now closed

TN0254-10186 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TN0254

Academic year 2020/2021

Building Construction A (TN0254-10288) 2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Building Construction A (TN0254-10064) 2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

Building Construction A (TN0254-10079) 2018-09-03 - 2018-11-05

Academic year 2017/2018

Building Construction A (TN0254-10013) 2017-08-28 - 2017-10-30

Academic year 2016/2017

Building Construction A (TN0254-10100) 2016-08-29 - 2016-10-31

Academic year 2015/2016

Building Construction A (TN0254-10216) 2015-08-31 - 2015-10-30

Academic year 2014/2015

Building Construction A (TN0254-10231) 2014-09-01 - 2014-11-09

Academic year 2013/2014

Building Construction A (TN0254-10215) 2013-09-02 - 2013-11-10

Academic year 2012/2013

Building Construction A (TN0254-10249) 2012-09-03 - 2012-11-11

Academic year 2009/2010

Building Construction A (TN0254-10144) 2009-08-31 - 2009-11-04

TN0254 Building Construction A, 15.0 Credits

Byggnadskonstruktion A

Syllabus approved

2007-12-13

Subjects

Technology

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Project 7.50 1002
Written exam 7.50 1003

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Courses corresponding to 120 credits.

Objectives

The objective of the course is for students to acquire knowledge of the different stages of the construction process, building materials and constructive design of buildings and premises for agricultural companies.

On completion of the course, students will be able to:
-Describe the planning process relating to erection of a building or premises connected with agriculture
-Apply the fundamental stages in the planning process, i.e. compile planning documents, carry out simple function analysis and sketch work, produce drawings (by hand or with the help of the computer) and prepare plans
-Describe and evaluate various building materials and construction systems with reference to the stresses (mechanical and physical) that arise in farm buildings
-Describe and explain construction methods employed in erecting housing and other premises.
-Design simple building elements such as posts, pillars and beams and systems of these
-Apply basic calculation methods used in computer analysis
-Make a presentation of a building project.

Content

The course is mainly based on lectures, calculation exercises and study trips. The course also contains a project assignment, a number of smaller assignments and practicals.

The course covers the following main topics:
-Building materials science, particularly wood, concrete and construction steel
-Building types and construction systems
-Load analysis - external loads and forces
-Building construction technology – bearing frames, building statistics
-Design process according to BKR and JBR
-The building process and the stages in the planning work
-Project assignment - planning a building or other premises.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

As regards restricting the number of examination events, see the combined regulations for education at SLU.

Responsible department

Department of Biosystems and Technology

Further information

Determined by: Programutskott jordbruk och landsbygd

TN0254, Byggnadskonstruktion A

Kursmål
Syftet med kursen är att den studerande ska få kännedom om byggprocessens olika steg, byggnadsmaterial samt konstruktiv dimensionering av byggnader och anläggningar för lantbruksföretag.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 1. beskriva planeringsprocessen i samband med uppförandet av en byggnad eller anläggning med anknytning till lantbruket,
 2. tillämpa de grundläggande momenten i planeringsprocessen, dvs sammanställa planeringsunderlag, utföra enkel funktionsanalys och skissarbete, producera ritningar (för hand eller med hjälp av dator) och handlingar,
 3. beskriva och värdera olika byggnadsmaterial och byggsystem med hänsyn till de påkänningar (mekaniska och fysikaliska) som förekommer i lokaler inom lantbruket.,
 4. beskriva och förklara konstruktionsmetoder som tillämpas i husbyggnads- och anläggningstekniken,
 5. dimensionera enkla byggnadskonstruktioner såsom stång, pelare och balk samt system av dessa,
 6. använda enkla beräkningsmetoder som används vid datoranalys,
 7. presentera byggprojekt.

Betygskriterier för modulerna 'projektarbete' och 'skriftlig tentamen'

Typ av examination

Projektarbete

(Modul 'projektarbete')

Tentamen

(Modul 'skriftlig tentamen')

Examinerar kursmål nr

2-7

1, 3-6

Betyg 5

Studenten har visat mycket goda kunskaper om material, konstruktioner samt tillämpat dessa. Ritningar och teknisk beskrivning är mycket välgjorda

Minst 80% rätt på tentamen

Betyg 4

Studenten har visat goda kunskaper om material, konstruktioner samt tillämpat dessa. Ritningar och teknisk beskrivning är välgjorda

Minst 70% rätt på tentamen

Betyg 3

Studenter har visat grundläggande kunskap om material, konstruktioner samt tillämpat dessa.

Minst 60% rätt på tentamen

Betyg U

Ej inlämnat

Mindre än 60% rätt på tentamen

 • För betyg högre än 3 krävs att projektarbetet är inlämnat senast vid den tidpunkt som angivits i schemat och i instruktionen till projektarbete.
 • Inlämningsuppgifterna ska vara godkända för att erhålla betyg för modulen 'projektarbete'.

Betygstabell för slutbetyg

Projektarbete

Tentamen

Slutbetyg

Betyg

Betyg

5

5

4

5

5

5

4

4

5

3

4

3

4

3

5

4

4

3

3

3

3

U

Ej godkända inlämningsuppgifter, projektarbete eller tentamen

Inlämningsuppgifterna ska vara godkända för att erhålla betyg för modulen 'projektarbete' och för att erhålla slutbetyg på kursen.

Obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs närvaro vid samtliga obligatoriska moment

Obligatoriska moment är: Övningsuppgiften ”Bygg en bro”

Studiebesök träkonstruktion

Studiebesök stålkonstruktion

Studiebesök betongkonstruktion

Projektredovisningarna

1) Byggnadsmaterial - Tillverkning, egenskaper och användning
Author: Per Gunnar Bjurström; Kjell Nilvér
ISBN: 978-91-44-05755-2
Comments: Burström, P.G & Nilvér, K. (2018). Byggnadsmaterial – Tillverkning, egenskaper och användning. Lund: Studentlitteratur. (612 s).
2) Grundläggande byggnadskonstruktionslära
Author: Christer Nilsson
Comments: Nilsson, C. (2018). Grundläggande byggnadskonstruktionslära. (Reviderat 2018). Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (44 s). (Kurshemsidan). Kommer att finnas på kurshemsidan
3) CAD Övningsbok
Author: Anders Westin
Comments: Westin, A. (2014). CAD Övningsbok. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (130 s) Köps vid SLU Servicecenter i Alnarp
4) Övrig litteratur. Finns på webben, på kurshemsidan eller kommer att delas ut
Comments: Bergkvist, P. & Fröbel, J. (red.), (2013). Att välja trä. Stockholm: Föreningen Sveriges Skogsindustrier. (120 s). (Kurshemsidan, finns också tillgänglig: https://www.svenskttra.se/publikationer_start/publikationer/att-valja-tra [2019-06-24] ) Gullfiber (Isover). (1998). Isolerteori. Billesholm: Gullfiber AB (Saint-Gobain företag) (44 s) (Kurshemsidan) Hörndahl, T. (red.). (2011). Formel- och tabellsamling i lantbruksteknologi. Alnarp: SLU. (utdrag kring byggnadskonstruktion finns på kurshemsidan) Lantbrukets brandskyddskommitté. (2017). Flik 3. Byggnadstekniskt brandskydd. I: LBK-pärmen. Stockholm: Brandskyddsföreningen Sverige. (Kurshemsidan, finns också på https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/3.-byggnadstekniskt-brandskydd/ [2019-06-24]) Stencilmaterial – Hållfasthetslära, balkar, ramar, träkonstruktion, stålkonstruktion och betongkonstruktion (ca 125 s). (Delas ut) Stencilmaterial övrigt om ca 50 s. (Delas ut)
5) Referenslitteratur
Comments: Lista på referenslitteratur kommer att finnas på kurshemsidan

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Countryside Management - Bachelor´s Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Technology
Course code: TN0254 Application code: SLU-10186 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%