New search
TN0254

Building Construction A

2020-08-28
Kursstart
Hej, Kursstart är på måndag (31/8) via Zoom. Om du inte hört av dig eller registrerat dig på kursen ännu så finns adressen till Zoom-mötet här; https://slu-se.zoom.us/j/65416306394 Om du får problem att ansluta till mötet finns jag på mailadress: Knut-Hakan.Jeppsson@slu.se Mvh/Knut-Håkan

2020-07-17
Välkommen till kursen i byggnadskonstruktion!
Kursen kommer att vara lite annorlunda detta året eftersom den följer de riktlinjer, pga. COVID-19, som SLU beslutade i juni. En stor del av föreläsningarna kommer att vara digitala via Zoom men övningar mm som kräver mycket handledning kommer att vara i lokal på Campus. Undervisning i lokal kommer att vara i stora salar där det är möjligt att hålla de avstånd som rekommenderas. Studiebesöken och den inledande bro-övningen är fortfarande osäkert om de kan genomföras med tanke på COVID-19 så de kommer eventuellt att utgå. Kursen startar måndagen den 31 augusti klockan 13:15 via Zoom med en introduktion där vi bl a går igenom och diskuterar kursinnehåll, schema och betygskriterier. Viktigt att du kontaktar mig innan kursstart så att jag kan skicka uppkopplingslänk till alla. Canvas kommer att användas som kurshemsida. På Canvas hittar du meddelanden, litteratur åhörarkopior mm under kursens gång. Efter att du registrerat dig för kursen så kommer du att få tillgång till kurshemsidan. Länk till Canvas hittar du på studentwebbens startsida https://student.slu.se/ Via studentwebbens startsida kan du registrera dig på din kurs i ”Ladok student”. Registreringen är öppen fr.o.m. en vecka före kursstartsdatum t.o.m. kursstartsdatum. Vid frågor, kontakta Helpdesk på Utbildningscentrum (UC-helpdesk@slu.se). Utbildningscentrum är markerat med nr 14 på kartan. Öppettider: måndag - fredag 08:00-16:00. Ett preliminärt schema för kursen finns på denna sida (Slunik). Ändringar i schemat meddelas vid kursstart och uppdateras på kurshemsidan (både Slunik och Canvas). På Slunik finns också en preliminär litteraturlista till kursen. Länken på denna sida är till en sida som kort beskriver Campus Alnarp. Där finns bl a en karta över området. Föreläsningarna kommer att vara i Agricum (3), Cad-undervisningen i Alnarpsgården (1) där du även hittar Servicecenter. Utbildningscentrum ligger i Tornhuset (14). Själv sitter jag i Vegetum (16). Katarina Lantz är kursadministratör för kursen och kan hjälpa dig med administrativa och praktiska frågor, 040-415108, e-mail: katarina.lantz@slu.se. Hon sitter i Tornhuset. Om du har några frågor om kursen innan kursstart kan du kontakta mig, Knut-Håkan Jeppsson, tel: 040-415484, e-mail: knut-hakan.jeppsson@slu.se. Jag har semester och är tillbaks den 10.e augusti men svarar på mail ibland, oftast onsdagar eller torsdagar. Med vänlig hälsning Knut-Håkan

The course evaluation is now closed

TN0254-10288 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TN0254

Academic year 2019/2020

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2018-09-03 - 2018-11-05

Academic year 2017/2018

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2017-08-28 - 2017-10-30

Academic year 2016/2017

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2016-08-29 - 2016-10-31

Academic year 2015/2016

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2015-08-31 - 2015-10-30

Academic year 2014/2015

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2014-09-01 - 2014-11-09

Academic year 2013/2014

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2013-09-02 - 2013-11-10

Academic year 2012/2013

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2012-09-03 - 2012-11-11

Academic year 2009/2010

Building Construction A (TN0254-10288), Alnarp 2009-08-31 - 2009-11-04

TN0254 Building Construction A, 15.0 Credits

Byggnadskonstruktion A

Syllabus approved

2007-12-13

Subjects

Technology

Education cycle

First cycle

Modules

Title Credits Code
Project 7.50 1002
Written exam 7.50 1003

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Courses corresponding to 120 credits.

Objectives

The objective of the course is for students to acquire knowledge of the different stages of the construction process, building materials and constructive design of buildings and premises for agricultural companies.

On completion of the course, students will be able to:
-Describe the planning process relating to erection of a building or premises connected with agriculture
-Apply the fundamental stages in the planning process, i.e. compile planning documents, carry out simple function analysis and sketch work, produce drawings (by hand or with the help of the computer) and prepare plans
-Describe and evaluate various building materials and construction systems with reference to the stresses (mechanical and physical) that arise in farm buildings
-Describe and explain construction methods employed in erecting housing and other premises.
-Design simple building elements such as posts, pillars and beams and systems of these
-Apply basic calculation methods used in computer analysis
-Make a presentation of a building project.

Content

The course is mainly based on lectures, calculation exercises and study trips. The course also contains a project assignment, a number of smaller assignments and practicals.

The course covers the following main topics:
-Building materials science, particularly wood, concrete and construction steel
-Building types and construction systems
-Load analysis - external loads and forces
-Building construction technology – bearing frames, building statistics
-Design process according to BKR and JBR
-The building process and the stages in the planning work
-Project assignment - planning a building or other premises.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

As regards restricting the number of examination events, see the combined regulations for education at SLU.

Responsible department

Department of Biosystems and Technology

Further information

Determined by: Programutskott jordbruk och landsbygd
There are no Grading criteria posted for this course
1) Byggnadsmaterial - Tillverkning, egenskaper och användning
Author: Per Gunnar Bjurström; Kjell Nilvér
ISBN: 978-91-44-05755-2
Comments: Burström, P.G & Nilvér, K. (2018). Byggnadsmaterial – Tillverkning, egenskaper och användning. Lund: Studentlitteratur. (612 s).
2) Grundläggande byggnadskonstruktionslära
Author: Christer Nilsson
Comments: Nilsson, C. (2018). Grundläggande byggnadskonstruktionslära. (Reviderat 2018). Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (44 s). (Kurshemsidan). Kommer att finnas på kurshemsidan
3) CAD Övningsbok
Author: Anders Westin
Comments: Westin, A. (2014). CAD Övningsbok. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet. (130 s) Köps vid SLU Servicecenter i Alnarp
4) Övrig litteratur. Finns på webben, på kurshemsidan eller kommer att delas ut
Comments: Bergkvist, P. & Fröbel, J. (red.), (2013). Att välja trä. Stockholm: Föreningen Sveriges Skogsindustrier. (120 s). (Kurshemsidan, finns också tillgänglig: https://www.svenskttra.se/publikationer_start/publikationer/att-valja-tra [2019-06-24] ) Gullfiber (Isover). (1998). Isolerteori. Billesholm: Gullfiber AB (Saint-Gobain företag) (44 s) (Kurshemsidan) Hörndahl, T. (red.). (2011). Formel- och tabellsamling i lantbruksteknologi. Alnarp: SLU. (utdrag kring byggnadskonstruktion finns på kurshemsidan) Lantbrukets brandskyddskommitté. (2017). Flik 3. Byggnadstekniskt brandskydd. I: LBK-pärmen. Stockholm: Brandskyddsföreningen Sverige. (Kurshemsidan, finns också på https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/3.-byggnadstekniskt-brandskydd/ [2019-06-24]) Stencilmaterial – Hållfasthetslära, balkar, ramar, träkonstruktion, stålkonstruktion och betongkonstruktion (ca 125 s). (Delas ut) Stencilmaterial övrigt om ca 50 s. (Delas ut)
5) Referenslitteratur
Comments: Lista på referenslitteratur kommer att finnas på kurshemsidan

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Countryside Management - Bachelor´s Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Programme Agricultural and Rural Management Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38054 SEK Cycle: First cycle
Subject: Technology
Course code: TN0254 Application code: SLU-10288 Location: Alnarp Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 100%