New search
TN0291

Work Science - Work, Health and Leadership

The course provides an introduction to the subject of work science. Work science is an umbrella term for knowledge necessary to adapt technology, the environment and work to suit people´s biological, physiological, psychological, social and cultural circumstances.

The course is divided into the following subject areas: Introduction to work science, Psychosocial and organisational environment, Physical environment, Information and interaction in technical systems, Methods and design processes, Economic and legal conditions.

National and international research with relevance for the subject area will be discussed.

Information from the course leader

Välkomna till denna övergripande kurs i Arbetsvetenskap. Kursen går helt på distans och examineras med inlämningsuppgifter cirka var tredje vecka samt med en avslutande egen praktisk studie.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TN0291-30279 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TN0291

Academic year 2020/2021

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-30154)

2021-01-18 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-30254)

2020-01-20 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-30049)

2019-01-21 - 2019-06-09

Academic year 2018/2019

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-10061)

2018-09-03 - 2019-01-20

Academic year 2017/2018

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-30122)

2018-01-15 - 2018-06-03

Academic year 2017/2018

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-10122)

2017-08-28 - 2018-01-14

Academic year 2016/2017

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-30112)

2017-01-16 - 2017-06-04

Academic year 2016/2017

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-10111)

2016-08-29 - 2017-01-15

Academic year 2014/2015

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-10225)

2014-09-01 - 2015-01-18

Academic year 2011/2012

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-30228)

2012-01-16 - 2012-06-01

Academic year 2011/2012

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-10258)

2011-08-29 - 2012-01-15

Academic year 2010/2011

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-30228)

2011-01-17 - 2011-06-03

Academic year 2010/2011

Work Science - Work, Health and Leadership (TN0291-10235)

2010-08-30 - 2011-01-16

Syllabus

TN0291 Work Science - Work, Health and Leadership, 7.5 Credits

Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap

Subjects

Engineering including Work Science

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Technology 7.5 0001

Advanced study in the main field

First cycle, has only upper-secondary level entry requirements(G1N)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

The equivalent of general entrance requirements for higher education studies.

Objectives

The objective of the course is to provide an introduction to the subject of work science. Work science is an umbrella term for knowledge necessary to adapt technology, the environment and work to suit people´s biological, physiological, psychological, social and cultural circumstances.On completion of the course, students will be able to:

- Define important work environment issues and explain the importance of these for human welfare, health and development in professional life

- Describe and explain issues in central areas within work science

- Analyse problems in working life and create a platform for designing productive and healthy workplaces

- Locate and apply results of national and international research with relevance for the subject area.

Content

The course is mainly based on reading of the literature and internet-based sources of knowledge.The course is divided into the following subject areas:

1. Introduction to work science

2. Psychosocial and organisational environment: Psychosocial work environment (mental health, leadership and distribution of power, working groups, etc.), The organisation of production and work

3.Physical environment: Physical load (work physiology, ergonomics, etc.), Physical factors, Chemical health risks.

4. Information and interaction in technical systems: Human-technology systems, Safety and risks

5. Methods and design processes

6. Economic and legal conditions: Occupational injuries, Work environment and economics, Work environment legislation, Standardisation

Formats and requirements for examination

Pass grade in study- and exercise assignments reported via the internet.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The course is provided as a distance learning course at 25% rate. Studies are carried out at home through reading the literature, responding to study assignments and completing exercises.As regards restricting the number of events, see the combined regulations for education at SLU.

Responsible department

Department of People and Society

Further information

Determined by: PU jordbruk och landsbygd
Biology field: Ekologi

Grading criteria

Krav för godkänd kurs:

För godkännande på genomgången kurs krävs godkänd redovisning av individuella instuderingsuppgifter för delmomenten; Introduktion till Arbetsvetenskap, Psykosocial och organisatorisk miljö, Fysisk miljö, Ekonomiska och juridiska villkor, Arbetsplatsanalys. De fem delområden för kursen bedöms utifrån följande betygskriterier och ska innefatta alla tre delarna ”Ämneskunskaper”, "Diskussion och reflektion” och ”Formalia”.

För godkänd ska alla tre i rutorna för denna rad vara fullgjorda (se nedan). För överbetyget 4 ska både godkänd och väl godkänd vara fullgjorda. För betyg 5 ska godkänd, väl godkänd samt mycket väl godkänd vara fullgjorda.

Betygskriterier

Ämneskunskaper

(50%)

Diskussion och reflektion

(35%)

Formalia

(15%)

3

- Godkänd

Studenten ska kunna definiera, beskriva och förklara grundläggande arbetsmiljöbegrepp och teorier för människans välbefinnande, hälsa och utveckling i arbetslivet utifrån kurslitteraturen och angivna källor. Studenten ska resonera sammanhängande och föra ett relevant resonemang som visar på förståelse av teorierna relaterade till ämnet och frågeställningarna. Studenten ska kunna strukturera innehållet i instuderingsuppgiften och referera till källor i text och med referenslista på ett korrekt sätt som visar på vad som är studentens egna tankar och vad som är hämtat från källor.

4

– Väl godkänd

Studenten ska även kunna analysera orsaker och konsekvenser för människans välbefinnande, hälsa och utveckling i arbetslivet utifrån teorier och egna reflektioner. Studenten ska även ge egna exempel som visar på förståelse och omsättning av kunskapen. Studenten ska även kunna uppvisa en god språkbehandling med en logisk layout i inlämningsuppgiften (dvs. tydlig ”röd tråd”). Uppgiften ska vara inlämnad inom avsedd tid

5

- Mycket väl godkänd

Studenten ska även kunna göra en fördjupad analys av orsaker och konsekvenser för människans välbefinnande, hälsa och utveckling i arbetslivet samt motivera, kritiskt förhålla sig och argumentera för sin analys utifrån teorier. Studenten ska även visa på god förmåga att, sammanfatta problemområdet, problematisera och analysera frågeställningarna och teorierna utifrån egna exempel

Litterature list

  1. Arbete och teknik på människans villkor. Författare: Redaktörer: Boghard M. m.fl. (2019), Prevent [Arbete och teknik på människans villkor.] (https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/bocker/arbete-och-teknik-pa-manniskans-villkor-0435e8de/) Kommentar: Boken går exempelvis att köpa via Prevents webb-shop: http://www.prevent.se/ eller tel. 08 402 02 00 . Den finns också som webb-version på engelska, se https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbutbildningar/work-and-technology-on-human-terms-489b9303/ , där ni gratis skapar ett eget konto och får tillgång till bokens olika kapitel på engelska.

Course facts

Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Engineering including Work Science
Course code: TN0291 Application code: SLU-30279 Location: Independent courses Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of People and Society Pace: 25%