New search
TN0338

Climatization and technical installations in animal facilities

2020-10-01
Välkommen till kursen Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar
Kursen är på 7,5 hp och distanskurs, med två fysiska kursträffar (19-20/11 samt 7-8/1). Kursen går på 50% dvs du förväntas läsa motsvarande 20 timmar/vecka. Studierna genomförs genom inläsning av litteratur. Det finns även några webbaserade föreläsningar. Examinationen sker genom att du löser inlämningsuppgifter och deltar aktivt i övningar och diskussioner vid träffarna på Alnarp. Kursen har ingen sluttentamen utan uppgifterna examineras var för sig. Av schemat framgår vad du förväntas hinna varje vecka. Kursens nivå är avpassad för den som har läst motsvarande kursen Animal environment, welfare and housing (HV0165) men vi kommer givetvis att stötta den som inte har dessa förkunskaper.

The course evaluation is now closed

TN0338-20170 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TN0338

TN0338 Climatization and technical installations in animal facilities, 7.5 Credits

Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar

Syllabus approved

2017-01-26

Subjects

Agricultural science Technology

Education cycle

Second cycle

Advanced study in the main field

Second cycle, only first-cycle courses as entry requirements(A1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

.

Responsible department

Department of Biosystems and Technology

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Kursen har endast godkänd och underkänd.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19027 SEK Cycle: Second cycle
Subject: Agricultural science Technology
Course code: TN0338 Application code: SLU-20170 Location: Alnarp Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Biosystems and Technology Pace: 50%