New search
TU0026

Food safety

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TU0026-30158 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TU0026

Academic year 2023/2024

Food safety (TU0026-30064)

2024-02-05 - 2024-04-07

Academic year 2021/2022

Food safety (TU0026-30243)

2022-02-07 - 2022-04-10

Academic year 2020/2021

Food safety (TU0026-30199)

2021-02-08 - 2021-04-13

Academic year 2019/2020

Food safety (TU0026-30269)

2020-02-10 - 2020-04-14

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier för VM0121, TU0026 Livsmedelssäkerhet

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa. För att bli godkänd på kursen krävs godkända skriftliga tentamen (minst 2/3 av full poäng), godkända uppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Lärandemål

Betygskriterium

Form

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

För att bli godkänd krävs att studenten

1

redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet

redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet

Skriftlig

2

redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder

redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder

Skriftlig

3

redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

Skriftlig

4

redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

Skriftlig

5

redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation)

redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation)

Skriftlig, muntlig

6

beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar

beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar

Skriftlig

7

redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring

redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring

Skriftlig

8

utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar

utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar

Praktisk, skriftlig

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Suppl. education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 43910 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Veterinary Medicine
Course code: TU0026 Application code: SLU-30158 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biomedicin Sciences and Veterinary Public health Pace: 100%