New search
TU0026

Food safety

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TU0026-30243 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for TU0026

Academic year 2020/2021

Food safety (TU0026-30199)

2021-02-08 - 2021-04-13

Academic year 2019/2020

Food safety (TU0026-30269)

2020-02-10 - 2020-04-14

Syllabus

TU0026 Food safety, 13.5 Credits

Livsmedelssäkerhet

Subjects

Veterinary Medicine

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Food safety 1 6.0 0102
Food safety 2 5.0 0103
Food safety 3 2.5 0104
Single module 13.5 0101

Advanced study in the main field

First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G2F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

-

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

-
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Biomedicin Sciences and Veterinary Public health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: TU0003

Grading criteria

Betygskriterier för VM0121, TU0026 Livsmedelssäkerhet

Kursen ger grundläggande kunskaper om mikrobiologiska och toxikologiska livsmedelsburna hälsorisker samt olika sätt att förebygga dessa. För att bli godkänd på kursen krävs godkända skriftliga tentamen (minst 2/3 av full poäng), godkända uppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Lärandemål

Betygskriterium

Form

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

För att bli godkänd krävs att studenten

1

redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet

redogöra för grunderna i olika livsmedels produktion, distribution och hantering, samt livsmedlets kvalitet

Skriftlig

2

redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder

redogöra för lagringsförändringar och konserveringsmetoder för olika livsmedelsgrupper och foder

Skriftlig

3

redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

redogöra för de infektionsämnen som orsakar livsmedelsburna infektioner och intoxikationer, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

Skriftlig

4

redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

redogöra för de viktigaste toxiska ämnena som utgör livsmedelstoxikologiska risker, förklara de bakomliggande orsakerna samt ge förslag på förebyggande åtgärder och kontroll av riskerna

Skriftlig

5

redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation)

redogöra för hur riskanalyser görs för mikrobiologiska agens och toxiska ämnen i livsmedel (inkluderande riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation)

Skriftlig, muntlig

6

beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar

beskriva hur kontroll före och efter slakt går till samt förklara hur man bedömer och tar beslut utifrån olika situationer gällande levande djur och kött enligt gällande författningar

Skriftlig

7

redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring

redogöra för olika system för kontroll och kvalitetssäkring

Skriftlig

8

utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar

utföra och bedöma enklare mikrobiologiska livsmedelsundersökningar och självständigt författa provsvar

Praktisk, skriftlig

Course facts

Cycle: Bachelor’s level
Subject: Veterinary Medicine
Course code: TU0026 Application code: SLU-30243 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biomedicin Sciences and Veterinary Public health Pace: 100%