New search
TU0032

Introduction to clinical studies and diagnostic imaging

Kursen ger en introduktion till den kliniska konsultationen, kliniskt arbete samt bilddiagnostik.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

TU0032-40108 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Syllabus and other information

Litterature list

Obligatorisk litteratur

Klinisk konsultation

 • Veterinary Clinical Examination and Diagnosis. Otto M Radostits, I.G. Mayhew, Doreen M Houston ISBN 9780702024764
 • Handbook of Veterinary Communication Skills Eds Carol Gray and Jenny Moffett 2010 ISBN 978-1-4051-5817-6
 • Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap. Rautalinko E, 3rd ed. Liber förlag. ISBN 978-91-47-12830-3
 • Besiktning av häst. Manual i bokform, som kan beställas från Sveriges Veterinärförbunds kansli.
 • PM i klinisk undersökning häst

Rekommenderad läsning

Bilddiagnostik

I kursen ingår föreläsningar, basgruppsfall och övningar.

Därutöver rekommenderas följande litteratur:

 • Kompendium i röntgenteknik smådjur (köps i Receptionen, Ulls hus)
 • Kompendium i röntgenteknik häst (köps i Receptionen, Ulls hus)
 • Artikel: Röntgenologisk bukdiagnostik, Hanson K & Lord P, Svensk Veterinärtidning, 1993, 45, 681-685 (Canvas)
 • Artikel: Diagnostiska principer för thoraxradiologi, Lord P, Svensk Veterinärtidning, 1995, 47, 55-58 (Canvas)
 • Artikel: Diagnostiska principer för skelettradiologi, Uhlhorn M, Svensk Veterinärtidning, 1996, 48, 115-119, med rättelse (Canvas)
 • Kompendium: Ultraljud, sammanställt av Hansson K, Institutionen för kliniska vetenskaper, 2010 (Canvas)
 • Handbok i strålskydd: Anmälningspliktig verksamhet Smådjursröntgen, Strålsäkerhetsmyndigheten, mars 2019 (Canvas)
 • Handbok i strålskydd: Häströntgen – Tillståndspliktig verksamhet, Eriksson P % Huss M, Strålsäkerhetsmyndigheten, December 2020, ISSN 2000-0456 (Canvas)
 • Textbok: Atlas of normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat. Thrall DE & Robertson ID, 2nd ed, 2016, ISBN 978-0-323-31225-7, E-bok, tillgänglig via SLU-biblioteket. 
 • Textbok: Comparative veterinary anatomy : a clinical approach. San Diego: Elsevier Science & Technology, Orsini, J.A., Grenager, N.S. & de Lahunta, A. 2022, ISBN 978-0-323-91015-6, E-bok, tillgänglig via SLU-biblioteket.

Klinisk konsultation

 • Medical History and Physical Examination in Companion Animals 
  2nd ed 2009 e-bok science direct Eds. A. Rijnberk and F.J. van Sluijs
 • Effective communication in Veterinary Practice. Veterinary Clinics - Small Anmial Practice, 2007, 37, 1, January (Temanummer med flera ingående artiklar rörande klinisk konsultation)

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Suppl. education for veterinarians with degrees from countries outside the EU/EEA and Switzerland Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 24400 SEK Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Veterinary Medicine
Course code: TU0032 Application code: SLU-40108 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Clinical Sciences Pace: 100%