New search
VM0053

Advanced anatomy, histology and physiology

Kursen ger grund för en fördjupad förståelse av kroppens struktur och funktion hos de vanligaste husdjuren.

Course evaluation

Additional course evaluations for VM0053

Academic year 2023/2024

Advanced anatomy, histology and physiology (VM0053-30061)

2024-01-15 - 2024-06-02

Syllabus and other information

Litterature list

Litteraturlista VM0053, Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi, 2024

Anatomi – Rörelseapparaten + Tillämpad anatomi

Singh, B. (2017). Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed. Saunders. ISBN: 9780323442640

Alternativt

König, H.E. (ed) & Liebich, H.-G. (ed). (2020). Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th ed. Thieme Publishing Group, ISBN: 978-3132429338

Extra litteratur – Anatomi

Constantinescu, G.M., Habel, R.E. & Schaller, O. (2018). Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 4th ed. Georg Thieme Verlag. ISBN: 9783132425170 (bok med fina teckningar på alla djurslag, bra snabbt uppslagsverk)

Denoix, J.-M. (2019). Essentials of Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System, 1st ed. CRC Press. ISBN: 9781498754415 (bra bok specifikt om rörelseapparatens anatomi hos häst)

Done, S.H., Goody, P.C., Evans, S.A. & Stickland, N.C. (2009). Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 3, The Dog and Cat, 2nd ed. Mosby: Elsevier. ISBN: 9780723434153 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, hund)

Ashdown, R.R. & Done, S.H. (2011). Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 2, The Horse, 2nd ed. Mosby: Ashdown. ISBN: 9780702052293 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, häst)

Histologi

Böckerna 1 och 2 är likvärdiga dvs en av dem räcker men det är bra om båda finns inom en basgrupp.

1. Pawlina, W. (2019). Histology: A Text and Atlas, 8th ed. Wolters Kluwer. ISBN: 9781496383426. (7th edition, går också bra, 2016),

2. Mescher, A.L. (2018). Junquiera's Basic Histology, Text & Atlas, 15th ed. McGraw Hill Education. ISBN:9781260026177.

3. Bacha, W.J. & Bacha, L.M. (2012). Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd ed. Wiley-Blackwell. ISBN:9780470958513. Innehåller histologi om husdjurens specifika organ, även hönsfågel)

Fysiologi

Sjaastad, Ø.V., Sand, O. & Hove, K. (2016). Physiology of Domestic Animals, 3rd ed. Scandinavian Veterinary Press, Oslo. ISBN: 9788291743417

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Veterinary Medicine programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 97580 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Veterinary Medicine
Course code: VM0053 Application code: SLU-30115 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry Pace: 100%