New search
VM0111

Structure and function of the body systems

Additional course evaluations for VM0111

Academic year 2020/2021

Structure and function of the body systems (VM0111-30086) 2021-01-11 - 2021-06-06

Academic year 2019/2020

Structure and function of the body systems (VM0111-30257) 2020-01-13 - 2020-06-07

Academic year 2018/2019

Structure and function of the body systems (VM0111-30120) 2019-01-14 - 2019-06-09

Academic year 2017/2018

Structure and function of the body systems (VM0111-30182) 2018-01-08 - 2018-06-03

VM0111 Structure and function of the body systems, 32.0 Credits

Organens struktur och funktion

Syllabus approved

2016-11-08

Subjects

Veterinary Medicine

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Histology test 3.00 1002
Integrative physiology 4.00 1003
Animal Nutrition 2.50 1004
The nervous system, sensory organs and endocr.org. 3.50 1005
Circulation and respiration 2.50 1006
Urogenital organs and skin 3.00 1007
Digestive organs 3.00 1008
Anatomy - Visceral organs 4.50 1009
Anatomy - Locomotor apparatus 4.50 1010
Compulsory activities 1.50 1011

Advanced study in the main field

First cycle, entry requirements only from upper secondary school(G1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Knowledge equivalent to:
• Mathematics 4
• Biology 2
• Chemistry 2

Objectives

The course constitutes a foundation for understanding of the structure and function of the mammalian body systems and has fundamental importance for the following studies as well as gives knowledge which is necessary for professional veterinarians.

With application to the most common domestic animals, the student should on completion of the course be able to:
- describe and practically identify the anatomical parts of different body systems including their mutual relations (topography), on dissection material or specimens, by use of Swedish and Latin anatomical terminology,
- describe and practically identify the structure of different body systems and tissues by help of microscopy (histology),
- describe the different functions (physiology) of the respective body systems and the body as a whole system as well as the interaction between the systems including their hormonal and nervous regulation,
- describe the factors that regulate the nutritional needs of domestic animals and the principles for evaluation of nutrients and energy in feed stuffs as well as perform a simple feed ration calculation, in which aspects on sustainability should be included.

Content

The course includes the nervous system and sensory organs, the endocrine system, circulatory and respiratory organs, urogenital organs, skin, digestive organs and nutrition as well as the canine locomotor system and the anatomy of lymphoid organs.
Integrative aspects on basic physiological mechanisms of the body (integrative physiology) and the factors that regulate the nutritional needs of domestic animals are also covered.

The theoretical part of the course includes lectures, group discussions and independent studies. Practical activities comprise dissections, microscopy and other exercises. In addition, palpation and activities with live animals as well as study visits and auscultations in animal husbandry and veterinary establishments are also included. Auscultations as well as some exercises and discussions in small groups are compulsory

Formats and requirements for examination

Passed written and oral-practical examinations as well as approved participation in compulsory elements.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The Veterinary Medicine programme applies a predefined study path, and the students are obliged to take the courses in the order given by the programme syllabus.

Responsible department

Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: VM0055

Betygskriterier

VM0111 Organens struktur och funktion 2022, 32hp

Bilaga till kursplan

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten, med tillämpning på de vanligaste husdjuren, kunna:

3 (godkänt)

1. Beskriva och praktiskt identifiera olika organsystems anatomiska delar inklusive deras inbördes relation (topografi), på dissektionsmaterial eller andra preparat, med anatomisk terminologi på svenska och latin.

Studenten benämner korrekt på svenska och latin, samt beskriver och praktiskt demonstrerar organsystemens makroskopiska uppbyggnad samt deras placering och inbördes läge hos de vanligaste husdjuren.

3 (godkänt)

2. Beskriva och praktiskt identifiera olika organs och vävnaders uppbyggnad på mikroskopisk nivå (histologi)

Studenten beskriver organsystemens uppbyggnad på mikroskopisk nivå och identifierar huvuddelen av kroppens organ och vävnader i histologiska preparat.

3 (godkänt)

3. Beskriva de olika organsystemens funktioner (fysiologi) i sina respektive delar samt som hela system, och systemens interaktion med varandra inklusive deras hormonella och nervösa reglering.

Studenten redogör för organsystemens fysiologi, integrativa aspekter på organsystemens samverkan och mekanismerna för hormonell och nervös reglering.

3 (godkänt)

4. Redogöra för vilka faktorer som styr olika husdjurs behov av näringsämnen och principerna för fodermedlens energi- och näringsvärdering samt utföra en enklare foderstatsberäkning, där hållbarhetsperspektiv ingår.

Studenten redogör översiktligt för de grundläggande faktorer som styr olika husdjurs behov av näringsämnen och översiktligt för principer för fodermedlens energi- och näringsvärdering samt granskar kritiskt och utför en enklare foderstatsberäkning.

SLUTLIGT BETYG

Betyg 3 på samtliga deltentamen

Deltentamen

Del 15 (Ladok) – 4,5 hp

Anatomi-Rörelseapparaten (Anat-Rör)

Obligatoriskt Canvas-quiz i osteologi (ska genomföras med 100 % korrekta svar). Praktisk tentamen i hundens rörelseapparats anatomi.

Godkänt på den praktiska tentamen ges för uppvisade kunskaper och färdigheter till minst 2/3 delar av de anatomiska begrepp som kursen omfattar (se betygskriterier för lärandemål 1).

Del 10 (Ladok) – 3,5 hp

Nervsystem, sinnesorgan och endokrina organ (NSE)

Del 11 (Ladok) - 2,5 hp

Cirkulations- och respirationsorgan (CR)

Tentamen omfattande anatomi, fysiologi och histologi avseende sinnesorgan och nervsystem (a), fysiologi och histologi avseende endokrina organ, cirkulations- och respirationssystem (b) samt anatomi för fostrets cirkulation (c).

Godkänt är minst 2/3 av full poäng, för (a) enligt betygskriterier för lärandemål 1, 2 och 3, för (b) enligt betygskriterier för lärandemål 2 och 3 samt för (c) enligt betygskriterier för lärandemål 1.

Del 14 (Ladok) - 4,5 hp

Anatomi-Viscera (Anat-visc)

Praktisk tentamen i anatomi omfattande endokrina organ, cirkulations- och respirationsorgan, urogenitalia, digestionsorgan och lymfoida organ.

Godkänt ges för uppvisade kunskaper och färdigheter till minst 2/3 delar av de anatomiska begrepp som kursen omfattar (se betygskriterier för lärandemål 1).

Del 19 (Ladok) – 3 hp

Histologi (Histo)

Histologiskt preparatprov omfattande nervsystem, sinnesorgan, endokrina organ, cirkulations- och respirationsorgan, urogenitalorgan, hud och digestionsorgan.

Godkänt är att identifiera (80 %) histologiska preparat (se betygskriterier för lärandemål 2).

Del 12 (Ladok) - 3 hp

Urogenitalia och hud (UgH)

Del 13 (Ladok) - 3 hp

Digestionsorgan (Dig)

Tentamen i fysiologi och histologi avseende urogenitalia och hud (a) samt digestionssystem (b).

Godkänt är minst 2/3 av full poäng för delavsnitten (a) respektive (b) enligt betygskriterier för lärandemål 2 och 3.

Del 16 (Ladok) - 4 hp

Integrativ fysiologi (If)

Tentamen omfattande integrativ fysiologi.

Godkänt (minst 2/3 av full poäng) enligt betygskriterier för lärandemål 3.

Del 17 (Ladok) – 2,5 hp

Näringslära (När)

Tentamen och gruppdiskussion i näringslära.

Godkänt (minst 2/3 av full poäng) på provet samt aktivt deltagande vid gruppdiskussion (se betygskriterier för lärandemål 4).

Del 18 (Ladok) – 1,5 hp

Obligatoriska moment

Obligatoriskt och aktivt deltagande i följande:

 1. Förberedelse heldjursdissektion
 2. Övningar (EKG, blodtryck) under delkursen CR
 3. Momentet ”Åldrandets fysiologi och etik” under delkursen integrativ fysiologi
 4. Basgruppsmöten
 5. Introduktion till getövning, getövning och redovisning av data från getövning
 6. Studenten ska
  1) genomföra Lövsta-prao

2) auskultera externt (eller utföra ersättningsuppgift)

3) delta i diskussionspass om intryck från Lövsta och extern auskultation

4) skriva en rapport som ska språkgranskas

1) Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th Edition, 2017
Author: Singh B
ISBN: 9780323442640
Comments: För anatomin rekommenderar vi i första hand Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy eller Veterinary Anatomy of Domestic Mammals
2) Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th edition, 2020
Author: König HE (ed) & Liebich H-G (ed
ISBN: 978-3132429338
Comments: För anatomin rekommenderar vi i första hand Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy eller Veterinary Anatomy of Domestic Mammals
3) Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 4th edition, 2018
Author: Constantinescu, GM (ed)
ISBN: 9783132425170
Comments: Extrabok i anatomi, tidigare versioner av boken: Schaller (ed)
4) Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 3, The Dog and Cat, 2nd edition, 2009
Author: Done SH, Goody PC, Evans SA, Stickland NC
ISBN: 9780723434153
Comments: Extrabok i anatomi, kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, hund
5) Dog Anatomy - A Pictorial Approach to Canine Structure, 1999
Author: Goody, P
ISBN: 9780851316369
Comments: Extrabok anatomi, tecknade bilder av hundens rörelseapparat
6) Junquiera's Basic Histology, text & atlas, 15th edition 2018
Author: Anthony L. Mescher
ISBN: 9781260026177
Comments: För histologin rekommenderas Junquiera's Basic Histology, text & atlas eller Histology - A Text and Atlas av Pawlina
7) Histology - A Text and Atlas, 8th edition, 2019
Author: Pawlina, W
ISBN: 9781496383426
Comments: För histologin rekommenderas Junquiera's Basic Histology, text & atlas eller Histology - A Text and Atlas av Pawlina
8) Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd edition 2012
Author: Bacha WJ & Bacha LM
ISBN: 9780470958513
Comments: Extrabok histologi, innehåller histologi om husdjurens specifika organ, även hönsfågel
9) Physiology of Domestic Animals, 3rd edition, 2016
Author: Sjaastad ØV, Sand O and Hove K
ISBN: 9788291743417
Comments: Fysiologibok
10) Animal Nutrition Science
Author: G. Dryden
Comments: Extrabok Näringslära, för den som vill fördjupa sig mer
11) Nutrition and Disease Management for Veterinary Technicians and Nurses
Author: Ann Wortinger
Comments: Extrabok Näringslära, för den som vill fördjupa sig mer
12) Mjölkkor
Author: Maria Nilsson
Comments: Extrabok Näringslära, för den som vill fördjupa sig mer

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Veterinary Medicine programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 104081 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Veterinary Medicine
Course code: VM0111 Application code: SLU-30017 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Anatomy, Physiology and Biochemistry Pace: 100%