New search
VM0114

Veterinary pathology

The course evaluation is now closed

VM0114-30087 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for VM0114

Academic year 2019/2020

Veterinary pathology (VM0114-30259) 2020-01-29 - 2020-04-01

Academic year 2018/2019

Veterinary pathology (VM0114-30122) 2019-01-29 - 2019-04-01

VM0114 Veterinary pathology, 14.0 Credits

Speciell patologi

Syllabus approved

2017-11-14

Subjects

Veterinary Medicine

Education cycle

Bachelor’s level

Advanced study in the main field

First cycle, less than 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G1F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

x

Objectives

x

Content

x

Formats and requirements for examination

x
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

x

Responsible department

Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: VM0057

Betygskriterier för Speciell Patologi VM 0114

Bilaga till kursplanen

Mål:

Kursen ska ge kunskap om sjukdomars orsaker, utveckling och påverkan på djuret som helhet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de viktigaste sjukdomarnas orsaker (etiologi) och utveckling (patogenes) hos våra vanliga husdjur,
 • beskriva patologiska förändringar på makroskopisk och mikroskopisk nivå för de viktigaste sjukdomarna,
 • redogöra för vilka organrelaterade och systemiska effekter som sjukdomarna ger upphov till samt i relation till kliniska symtom,
 • sammanställa makroskopiska och mikroskopiska fynd till en diagnos,
 • använda korrekt medicinsk terminologi inom patologin.

Betygskriterier:

För betyget godkänt krävs att studenten:

 • redogör för de viktigaste sjukdomarnas orsaker (etiologi) och huvuddragen i deras utveckling (patogenes) med användande av en huvudsakligen korrekt medicinsk terminologi,
 • beskriver patologiska förändringar på makroskopisk och mikroskopisk nivå för de viktigaste sjukdomarna med användande av en huvudsakligen korrekt medicinsk terminologi samt sammanställer makroskopiska och mikroskopiska förändringar till en trolig diagnos,
 • redogör för vilka organrelaterade och systemiska effekter de viktigaste sjukdomarna ger upphov till samt relationen till typiska kliniska symtom.

För betyget godkänt krävs också att studenten aktivt deltagit i obligatoriska moment under kursen.

Examinationsform: Samtliga lärandemål examineras vid en skriftlig sluttentamen.

1) Föreläsningshandouts
Comments: Se kurshemsidan på Canvas
2) Medicinsk terminologi, Nordiska Bokhandelns förlag
3) Pathologic Basis of Veterinary Disease, 6th ed.
Author: James F. Zachary
ISBN: 9780323357753
Comments: Kursbok. Används på både allmän och speciell patologi. Finns som e-bok på biblioteket och kan laddas ned som pdf.
4) X-fallsbeskrivningar och litteratur
Comments: Kommer att finnas på kurshemsidan i Canvas
5) Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals, vol 1-3, 6th ed.
Comments: Fördjupningslitteratur

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Veterinary Medicine programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 45535 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Veterinary Medicine
Course code: VM0114 Application code: SLU-30087 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Pace: 100%