New search
VM0119

Clinical anatomy and introduction to clinical studies

Tillägg:

Deadline för önskemål om årskursfjärdedel är tor 8/4. Meddela även eventuella anpassningsbehov. Mail: elisabeth.persson@slu.se

Gruppindelning publiceras i Canvas på fredag 9/4.

Välkomna till kursen som startar 14/4!

Schemat för VM0119-TU0025 är publicerat sedan en dryg vecka tillbaka. Jag har fått förfrågningar om gruppindelning och jag kan inte göra den förrän jag har rett ut följande:

- I slutet av kursen ingår en obligatorisk övning i blodprovstagning på attrapp och vi har begränsat med platser på den. Jag tror att det är många av er som redan kan ta blodprov och som därmed får dispens från den övningen, förutsatt att någon ansvarig mailar mig besked om det.

Därmed: Kan du redan ta blodprov? Be ansvarig på klinik där du arbetet maila elisabeth.persson@slu.se och ange ditt namn samt intyga att du redan kan ta venprov.

Gruppindelning kommer att göras när jag har kunnat fördela tillräckligt många som redan kan ta blodprov = så att platserna på övningen räcker till.

Enligt programbeslut får ni inte välja vem ni vill vara i samma grupp som men ni kan få önska vilken fjärdedel ni vill vara i, eftersom det är fyra grupper som har samma schematider (någon övning skiljer men det är enstaka tillfällen). Jag förstår att det kan ha betydelse för möjlighet att samåka mm, eftersom schemat blir ganska olika för olika fjärdedelar och det varierar om ni kommer att vara på campus eller jobba på distans. Maila elisabeth.persson@slu.se för att ange önskemål.

Vid övningar och aktiviteter i VHC ska ni ha skyddsutrustning. På Asis gäller visir (ett för torra och ett för dissektionsdelen) och på andra övningar är det munskydd som gäller. Information kommer inför olika övningar.

Med vänliga hälsningar

Lisa Persson

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2021-05-30 and 2021-06-20

Additional course evaluations for VM0119

Academic year 2019/2020

Clinical anatomy and introduction to clinical studies (VM0119-40129) 2020-04-15 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Clinical anatomy and introduction to clinical studies (VM0119-40140) 2020-04-15 - 2020-06-07

Academic year 2019/2020

Clinical anatomy and introduction to clinical studies (VM0119-40141) 2020-04-15 - 2020-06-07

VM0119 Clinical anatomy and introduction to clinical studies, 11.5 Credits

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik

Syllabus approved

2019-02-11

Subjects

Veterinary Medicine

Education cycle

First cycle

Modules

Title Credits Code
Anatomy 4.00 1002
Intro. to Clinical Studies - Diagnostic Imaging 3.00 1003
Intro. to Clinical Studies - Clinical Consultation 4.50 1004

Advanced study in the main field

First cycle, at least 60 credits from first-cycle courses as entry requirements(G2F)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

-

Objectives

-

Content

-

Formats and requirements for examination

-
  • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
  • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
  • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
  • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

  • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
  • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Clinical Sciences

Further information

Determined by: Programstudierektor för veterinärprogrammet
Replaces: VM0098

Se fil i Canvas.

2) Bilddiagnostik
Comments: Under kursen i klinisk anatomi finns föreläsningar, basgruppsfall och övningar samt; • Kompendier i röntgenteknik, smådjur respektive häst. Köps i Receptionen, Ulls hus. • Från SVT 1993, 1995 och 1996: Röntgenologisk bukdiagnostik, Diagnostiska principer för thoraxradiologi och Diagnostiska principer för skelettradiologi. • Ultraljud, sammanfattning av fysik och teknik. Fil finns i Canvas. • I Canvas: Strålsäkerhetsmyndighetens lagar, förordningar, föreskrifter och sammanställningar. o Se särskilt ”Anmälningspliktig verksamhet, smådjursröntgen, handbok i strålskydd” och ”Handbok i strålskydd, häströntgen, tillståndspliktig verksamhet”. + genom SLU-biblioteket finns även följande bok tillgänglig: Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat - E-Book (2nd ed.) Donald E. Thrall, Ian D. Robertson
3) Anatomikompendier
Comments: Kompendier mm från inst f AFB kommer att finnas i Canvas.

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Veterinary Medicine programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 37404 SEK Cycle: First cycle
Subject: Veterinary Medicine
Course code: VM0119 Application code: SLU-40027 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Clinical Sciences Pace: 100%