New search
VM0125

Veterinary propaedeutics

This course is open for 4th year veterinary students. The course gives you basic knowledge and skills to enable safe, structured examinations, investigations and treatments in veterinary clinical practice.
The course will also provide grounding lectures on clinical aspects of the most common diseases and disorders in animals and make sure you prepare for clinical rotations. Focused to give you confidence in core day one- skills in veterinary clinical practice, you will participate in practical exams as well as in written ones.

Välkomna till Veterinärmedicinsk propedeutik (VM0125 TU0028) 2021

 • Kursledare Lina Lindström
 • Kursadministratör Marie Sundberg
 • Examinator Nils Fall

Schemat

 • Schemautkast Föreläsningsschema samt Schemaöversikt Praktiska övningar finns nu i SLUNIK. Med reservation för ändringar.
 • Officiellt schema kommer att finnas i systemet Timeedit, sök på kurskod VM0125 respektive TU0028.
 • Timeedit-schemat är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt, här kommer även Zoom-länkar och information kring övningar läggas in.
 • Samtliga praktiska övningar är obligatoriska
 • Enstaka föreläsningar är obligatoriska
 • Räkna med att du kommer vara schemalagd under majoriteten av tiden under kursen.
 • Observera att enstaka övningar kan vara förlagda på kvällstid.

Grupper

 • Gruppindelningen görs av kursledningen.
 • Meddela us-vet@slu.se senast den 8/8 om du på grund av särskilda skäl, NAIS-besked eller föräldraansvar behöver lämna önskemål kring gruppindelningen. Ange ”VM0125 TU0028 Gruppindelning” i ämnesraden.
 • Preliminär gruppindelning kommer den 15/8.

Coronaanpassningar

 • Samtliga föreläsningar kommer hållas digitalt, blandning mellan inspelade och live i Zoom.
 • Föreläsningarna startar 8.00 för att möjliggöra längre lunchpaus för transporter.
 • För pendlande studenter som inte hinner till campus på lunchen finns lokal bokad för att kunna följa digital undervisning. 20 platser.
 • Studenter som har tillgång till egen bil bör köra egen bil till övningar på Lövsta.

Tentamensöversikt

 • Klinisk kemi salstentamen 4/11, omtentamen 3/1 2022
 • Allmän kirurgi Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Obstetrik Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Juver Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Gris Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Fjäderfä Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Smådjur Praktisk tentamen gruppvis, olika datum
 • Häst Praktisk tentamen gruppvis, olika datum
 • Nöt Praktisk tentamen gruppvis, olika datum
 • Anestesiologi Praktisk tentamen OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Förberedelser

 • Du kommer att behöva gummistövlar med stålhätta (EN ISO 20345:2011 med beteckningar S1+P (stålhätta samt spiktrampsskydd) samt A (antistatisk)), 2 st hänglås, mössa eller buff, bekväma inneskor (gärna tvättbara i maskin) samt fonendoskop.
 • Du kommer också behöva underställ (kort ärm på tröjan) och förstärkningsplagg för transporter/utomhusarbete.
 • Studenter med körkort behöver ta med det för att kunna köra fordon till övningar.
 • Studenter med behov av riktat pedagogiskt stöd och aktuellt NAIS-besked, meddela kursledaren snarast.

Varit utomlands?

 • Karens 48h om du varit utomlands och haft kontakt med klövbärande djur i land fritt från Mul-och Klövsjuka
 • Karens 5 dygn om du varit utomlands och haft kontakt med klövbärande djur i land där Mul-och Klövsjuka förekommer.

Studiestrategier

 • Kolla i schemaöversikterna och TE i början av kursen för att få överblick.
 • Kolla i Canvas i början av kursen för att få överblick.
 • Delar av föreläsningsserien examineras först under kommande kurs (VM0131 Klinisk Veterinärmedicin). Dessa föreläsningar är placerade under VM0125 TU0028 för att ni ska ha en god överblick av ämnena innan ni påbörjar era klinikplaceringar, men ni behöver alltså inte behärska allt kursinnehåll perfekt vid denna kurs slut. Gå på föreläsningarna.

Egna djur

 • Ta gärna med egen hund till övningar med hundar, mer information vid kursstart.
 • Ta gärna med studiekamrater till ditt stall/din häst för egen träning häst, mer information vid kursstart.

The course evaluation is open

Please fill in the evaluation form

You have until 2021-12-05

Additional course evaluations for VM0125

Academic year 2020/2021

Veterinary propaedeutics (VM0125-10193) 2020-08-31 - 2020-11-22

VM0125 Veterinary propaedeutics, 18.0 Credits

Veterinärmedicinsk propedeutik

Syllabus approved

2019-12-18

Subjects

Veterinary Medicine

Education cycle

Master’s level

Modules

Title Credits Code
Clinical preparatory theory 2.50 1002
Clinical preparatory exercises 2.00 1003
Propaedeutic veterinary proficiency 7.00 1004
Clinical chemistry incl general medicine 2.50 1005
Anaesthesiology 2.00 1006
Poultry diseases 1.00 1007
General surgery 1.00 1008

Advanced study in the main field

Second cycle, only first-cycle courses as entry requirements(A1N)

Grading scale

Pass / Failed The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

.

Objectives

.

Content

.

Formats and requirements for examination

.
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Responsible department

Department of Clinical Sciences

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Replaces: Delvis VM0072

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Veterinary Medicine programme Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 58545 SEK Cycle: Master’s level
Subject: Veterinary Medicine
Course code: VM0125 Application code: SLU-10026 Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Clinical Sciences Pace: 100%