29
Mar

14
Mar
Artedi, Ulls hus, Uppsala

Associate Professorship Lectures

associate professorship lectures |

The forest faculty Associate Professorship Lectures will be held on March 29. Welcome to take part of the lectures.

13.00-13.45

The secret life of soil fungi – and why it matters!

Dr. Karina Engelbrecht Clemmensen, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology 

13.45-14.30

Vad är ett punktmoln och vad kan man ha det till? Tillämpningar av skoglig fjärranalys.

Dr. Kenneth Olofsson, Dept. of Forest Resource Management

14.30-14.45 Paus

14.45-15.30

Skoglig biomassa på frammarsch: skogens roll i framtidens fossiloberoende Sverige

Dr. Dimitris Athanassiadis, Dept. of Forest Biomaterials and Technology


Contact
Page editor: olof.bergvall@slu.se