1
Sep
Uppsala

Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930.

licentiate lectures |

Per Thunström defends his thesis "Traktorernas intåg. Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905-1930." on 1 September 2017.


Contact
Page editor: johanna.nilsson@slu.se