agriculture-1845835_1280.jpg
23
Oct
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Forskning föder framtiden

Ta del av resultaten från fyra års forskning om hållbar och effektiv livsmedelsproduktion!

Arrangörerna utlovar en halvdag med många intressanta forskningsresultat, diskussioner, mingel och nätverksmöjligheter med expertis från akademi, myndigheter och företag.

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri har under 2014-2018 studerat nya systemlösningar inom både traditionellt jordbruk och inom den växande sektorn för vattenbruk. Projekten rör marin odling av makroalger, mjölkproduktion på gräs och biprodukter, perenna spannmålgrödor, höjda veteskördar och hållbar odling av havskatt och hummer.

AquaAgri finansieras gemensamt av Mistra, Formas och Lantmännens Forskningsstiftelse, och är en unik samverkanssatsning, där forskargrupperna träffats regelbundet för att sätta sig in i varandras forskningsprojekt, diskutera och hitta möjliga samverkansområden. Detta har hittills resulterat bl.a. i ett nytt nationellt centrum för vattenbruksforskning och ett nytt forskningsprojekt om makroalger som antibakteriell foderråvara till grisar.

Det övergripande målet med forskningsprogrammet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar produktion, och att bidra till att skapa synergier och samverkansmöjligheter mellan vattenbruk och jordbruk. Mer info om forskningen finns här: www.aquaagri.se

Facts
Time: 2018-10-23 09:00
City: Stockholm
Location: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16
Organiser: Forskningsprogrammet AquaAgri

Contact

Bo Stenberg, Associate Professor/Research leader
Department of Soil and Environment, SLU
bo.stenberg@slu.se, 0511-672 76, 0730-77 72 76

Page editor: cajsa.lithell@slu.se