CV page

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja
Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, PhD, is a Senior Researcher in Agrarian history at the Swedish University of Agricultural Sciences

Presentation

Eva-Lotta has a PhD in Agrarian history and a MSc in Agriculture. She is currently participating in a research project that analyzes indigenous Sami's use of natural resources in the early modern period (approx. 1550-1800) when many households' livelihoods shifted from fishing and hunting to large-scale reindeer husbandry or pastoralism. It sets out from a self-governance perspective to dechiper how households organized land-use, taking into account both ecological and social settings. The project is a collaboration with Jesper Larsson, SLU.

Selected publications

Books

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2022. Self-Governance and Sami Communities. Transitions in Early Modern Natural Resource Management. Palgrave Macmillan. xvi + 248 pages. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87498-8

Päiviö, Eva-Lotta. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. PhD Diss. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2008:95. SLU. Uppsala.

Articles (in journals and books)

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2021. 'Hunting by Early Modern Lule Sami Households'. Arctic, 74(3): 323–338. https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/arctic/article/view/73281

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2020. 'Freshwater Fishing Strategies in Early Modern Sami Households'. Arctic Anthropology, 57(2): 197–211. DOI: 10.3368/aa.57.2.197

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2020. 'Early Modern Reindeer Husbandry, Sami Economy, and Grazing Rights'. International Journal of the Commons, 14(1): 91–107. DOI: 10.5334/ijc.965

Frankelius, Per; Päiviö Sjaunja, Eva-Lotta and Maths Isacson. 2018. Dissertation review essay. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket: Per Thunström, Traktorernas intåg: Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden 1905–1930’. Historisk tidskrift, 138(2): 327-333. https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/452

Päiviö, Eva-Lotta. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, Eds.: A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, pp. 137-159. University of Primorska Press, Koper. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/mobile/index.html#p=138

Päiviö, Eva-Lotta. 2017. Short book review. 'Catarina Lundström, Den goda viljan: Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland'. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338. https://historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/613

Päiviö, Eva-Lotta. 2012. 'Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från c:a 1930 till nutid: En projektbeskrivning.' In: Uppsala mitt i Sápmi - Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samisk-relaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 2011. Eds.: H. Tunón, M. Frändén, C-G. Ojala and M-B. Öhman. pp. 47-50. Uppsala: Naptek.

Reports 

Päiviö, Eva-Lotta; Wissman, Jörgen and Helena Andersson. 2010. Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet. Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Regeringen. Jo 10.013.


Contact

Researcher at the Department of Urban and Rural Development; Division of Agrarian History
Postal address:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Visiting address: Ulls väg 27, Uppsala