CV page

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Presentation

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, Ph.D., is a part-time researcher at the Department of Urban and Rural Development, Division of Agrarian History, SLU. She is currently involved in the research project "Self-Governing and Globalization" in collaboration with Jesper Larsson, SLU. The project addresses landscape use and settlement development in Northern Scandinavia in the early modern period (17th and 18th centuries). Eva-Lotta's research interest mainly centers on the indigenous Sami population's use of natural resources from a self-governance perspective.

Selected publications

Books

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2022. Self-Governance and Sami Communities. Transitions in Early Modern Natural Resource Management. Palgrave Macmillan. xvi + 248 sidor. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87498-8

Päiviö, Eva-Lotta. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2008:95. SLU. Uppsala.

Articles (peer-reviewed)

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2021. Hunting by Early Modern Lule Sami Households. Arctic, 74(3) , pp. 323–338. 

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2020. Freshwater Fishing Strategies in Early Modern Sami Households. Arctic Anthropology, 57(2), pp. 197–211. DOI: 10.3368/aa.57.2.197

Larsson, Jesper and Eva-Lotta Päiviö Sjaunja. 2020. Early Modern Reindeer Husbandry, Sami Economy, and Grazing Rights. International Journal of the Commons, 14(1), pp. 91–107. DOI: 10.5334/ijc.965

Book chapters and conference proceedings

Päiviö, Eva-Lotta. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, Ed.: A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, p. 137-159. University of Primorska Press, Koper.

Päiviö, Eva-Lotta. 2012. Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från c:a 1930 till nutid: En projektbeskrivning. In: Uppsala mitt i Sápmi. Ed.: H. Tunón, M. Frändén, C-G. Ojala, M-B. Öhman. p. 47-50. Uppsala: Naptek.

Book reviews

Frankelius, Per; Päiviö Sjaunja, Eva-Lotta and Maths Isacson. 2018. Dissertation Review Essay. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket’. Historisk tidskrift, 138(2): 327-333.

Päiviö, Eva-Lotta. 2017. Book review [Den goda viljan – Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland]. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338.

Reports 

Päiviö, Eva-Lotta; Wissman, Jörgen and Helena Andersson. 2010. Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet. Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Regeringen. Jo 10.013.


Contact

Researcher at the Department of Urban and Rural Development; Division of Agrarian History
Postal address:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Visiting address: Ulls väg 27, Uppsala