CV page

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Presentation

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja, Ph.D., is a part-time researcher at the Division of Agrarian History, Department of Urban and Rural Development, SLU. She is currently involved in a research project titled "Self-Governing and Globalization" in collaboration with Jesper Larsson, SLU. The project addresses landscape use and settlement development in Northern Scandinavia in the 17th and 18th centuries.

Selected publications

Doctoral thesis

Päiviö, E.-L. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - Biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. Acta Universitatis agriculturae Sueciae 2008:95. SLU. Uppsala.

Articles (peer-reviewed)

Larsson, J., & E-L. Päiviö Sjaunja. 2021. Hunting by Early Modern Lule Sami Households. Arctic, 74(3). In press.

Larsson, J., & E-L. Päiviö Sjaunja. 2020. Freshwater Fishing Strategies in Early Modern Sami Households. Arctic Anthropology, 57(2), pp. 197–211. DOI: 10.3368/aa.57.2.197

Larsson, J., & E-L. Päiviö Sjaunja. 2020. Early Modern Reindeer Husbandry, Sami Economy, and Grazing Rights. International Journal of the Commons, 14(1), pp. 91–107. DOI: 10.5334/ijc.965

Book chapters and conference proceedings

Päiviö, E.-L. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, Ed.: A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, p. 137-159. University of Primorska Press, Koper.

Päiviö, E-L. 2012. Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från c:a 1930 till nutid: En projektbeskrivning. In: Uppsala mitt i Sápmi. Ed.: H. Tunón, M. Frändén, C-G. Ojala, M-B. Öhman. p. 47-50. Uppsala: Naptek.

Book reviews

Frankelius, P., Päiviö Sjaunja, E. -L. & M. Isacson. 2018. Dissertation Review Essay. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket’. Historisk tidskrift, 138(2): 327-333.

Päiviö, E.-L. 2017. Book review [Den goda viljan – Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland]. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338.

Reports 

Päiviö, E-L., Wissman, J. & H. Andersson. 2010. Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet. Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Regeringen. Jo 10.013.


Contact

Researcher at the Department of Urban and Rural Development; Division of Agrarian History
Postal address:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Visiting address: Ulls väg 27, Uppsala