CV page

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Eva-Lotta Päiviö Sjaunja

Research

Eva-Lotta has a PhD in agronomy (2009). She is currently involved in a research project at SLU titled "Self-Governing and Globalization" that addresses landscape use and settlement development in Northern Scandinavia in the 17th and 18th centuries together with Jesper Larsson, SLU.

Selected publications

Frankelius, P., Päiviö Sjaunja, E. -L. and M. Isacson. 2018. Dissertation Review Essay. ‘Så introducerades traktorn i det svenska lantbruket’. Historisk tidskrift, 138(2): 327-333. 

Päiviö, E.-L. 2017. 'Livelihood diversification in Early Modern Sami Households in Northern Sweden'. In: Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective, Alps Scandinavia and Beyond, edited by A. Panjek, J. Larsson and L. Mocarelli, p. 137-159. University of Primorska Press, Koper. 

Päiviö, E.-L. 2017. Book review [Den goda viljan – Kvinnliga missionärer och koloniala möten i Tunisien och västra Jämtland]. Historisk tidskrift, 137(2): 336-338.

Päiviö, E.-L. 2012. 'Generationsöverföring inom samiska renskötselföretag i Sverige från ca 1930 till nutid – en projektbeskrivning.' In: Uppsala mitt i Sápmi, edited by H. Tunón, M. Frändén, C.-G. Ojala, and M.-B. Öhman, p. 47-50. CBM:s skriftserie 55. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Päiviö, E.-L., Wissman, J., and H. Andersson. 2010. 'Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet'. In: Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, p. 1-266.  Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013. 

Hansson, H., Höjgård, S., Päiviö, E.-L., and D. Collentine. 2010. 'Axel 1 – utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk'. In: Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, edited by E. Rabinowicz and E. Kaspersson, p. 1-188. Stockholm: Regeringskansliet. Jo 10.013. 

Päiviö, E.-L. 2008. Det agrara landskapet på vinst eller förlust - biologiska och historiska värden inom lantbrukets nya uppdrag. PhD Diss. Swedish University of Agricultural Sciences. 

 

 

 


Contact
Researcher at the Department of Urban and Rural Development; Division of Agrarian History
Postal address:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Visiting address: Ulls väg 27, Uppsala