CV page

Helena Mellqvist

Helena Mellqvist

Presentation

Jag tog landskapsarkitektexamen 2005 med inriktning mot kommunikation och dialogplanering. 2017 disputerade jag med avhandlingen The connoisseur method  - A study on long term participation in landscape planning. Mitt intresse för landskapsutveckling är brett men kretsar oftast kring människans relation till sitt vardagslandskap och hur man fångar upp den i planeringsprocesser.

2011-2018 var jag studierektor för landskapsarkitekprogrammet och med start 2021 är jag biträdande studierektor för ett nytt kandidatprogram S-fakulteten ger i samarbete med LTV-fakulteten. 

Teaching

Idag undervisar jag på landskapsarkitektprogrammet, Alnarp samt en hel del i masterprogrammet Hållbar stadsutveckling som SLU ger tillsammans med MAlmö Universitet. Avhandlingen handlar om dialogplanering och metoder för samverkan i planering. På landskapsarkitektprogrammet medverkar jag främst i projektkurser (Projekt 3 – Stora Landskap och Projekt 2 – Boplatsen) samt handleder studenter i kandidatkursen och examensarbete på avancerad nivå. I masterprogrammet Hållbar stadsutveckling  har jag varit med från starten att bygga upp samt ge två kurser med den komplicerade titeln: Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet”. En teorikurs och en tillämpningskurs.

Selected publications

Fors, H., Darlan Boris, S., Mellqvist, H., Busse Nielsen, A. and Gustavsson, R. (To be published). A laboratory for many – Co-creating urban woods through local engagement. In: “Woods go Urban” (L. Diedrich, and A. Busse Nielsen, eds.).

Fors, H., Ambrose-Oji, B., Konijnendijk van den Bosch, C., Mellqvist, H. and Jansson, M. (2020). Participation in urban open space governance and management. In: ”Urban Open Space Governance and Management” (M. Jansson and T. Randrup, eds.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429056109

Mellqvist, H. 2017. The connoisseur method – A study on long-term participation in landscape planning (Doctoral dissertation). Swedish University of Agricultural Science, Alnarp.

Mellqvist, H., Kristensen, L. S., and Konijnendijkvan den Bosch, C. (2016). Participatory green structure planning for linking urban and rural landscapes – a case study from Ronneby, Sweden. Nordic journal of Architectural Research 3, 71-96.

Arler, F., and Mellqvist, H. (2015). Landscape democracy, three sets of values, and the connoisseur method. Environmental Values 24, 271-298. https://doi.org/10.3197/096327115X14273714154494

Mellqvist, H., and Gustavsson, R. (2014). Learning and Acting through Participatory Landscape Planning: The Case of the Bräkne River Valley, Sweden. In "Urban Forests, Trees, and Greenspace: A Political Ecology Perspective" (A. Sandberg, A. Bardekjian and S. Butt, eds.), pp. 292-306. Earthscan, London.

Mellqvist, H., Gustavsson, R., and Gunnarsson, A. (2013). Using the connoisseur method during the introductory phase of landscape planning and management. Urban Forestry & Urban Greening 12, 211-219. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2012.10.001

Mellqvist, H. (2008). "Lokal delaktighet i planering och förvaltning av tätortsnära natur." Centrum för biologisk mångfald, SLU.

Mellqvist, H. (2008). "Delaktighetsaspekter i planering och förvaltning av tätortsnära beteslandskap – en undersökning av några nyckelpersoners och intressegruppers relation till naturreservatet Tinnerö eklandskap i Linköping och deras delaktighet i planeringen och förvaltningen av detta." Arbetsrapport inom forskningsprojektet: ”Allmänheten och naturbetesmarkerna - Attityder och värderingar, samt förutsättningar förplanering genom dialog och samverkan” inom Hagmarksmistras forskningsprogram.

Mellqvist, H. (2005). Making problematic cases successful in traditional landscape management – use of repetitive photographing in a communicative planning context. MSc. thesis, SLU Alnarp.


Contact

Lecturer at the Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Telephone: +4640415469
Postal address:
Box 190
234 22 Lomma
Visiting address: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp