CV page

Nina Oher

Nina Oher
PhD student in Environmental Psychology and Health Design

Presentation

I am a doctoral student in Environmental Psychology and Health Design. My focus is Evidence-Based Design (EBD) and health promoting environments in healthcare.

Teaching

I lecture in the following courses: Health Promoting Outdoor Environments (LK0262), Healthcare gardens (LK0274) and Gardens in Healthcare (LK0281). I also supervise independent projects in Landscape Architecture and Environmental Psychology.

Research

My doctoral project focuses on the design process of a new roof garden for patients with dementia, at the Memory Clinic (Region Skåne) in Malmö.

Background

Master of Science in Landscape Architecture, major in Environmental Psychology, SLU Alnarp (Outdoor Environments for Health and Well-being)

Bachelor of Architectural Science, BSc, University College of Dublin (UCD), Ireland (BSc, Architectural Science)

Selected publications

Bengtsson, A., Åshage, A., Burman, R. & Oher, N. (2020). Movium Fakta 4 HÄLSOFRÄMJANDE UTEMILJÖER. https://www.movium.slu.se/nyheter?article=halsoframjande-utemiljoer-0

Bengtsson, A., Oher, N., Åshage, A., Lavesson, L., Grahn, P. (2018). Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang: En forskningssammanställning. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie:17. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.
https://www.ptsforum.se/media/1118/rapport-evidensbaserad-design-av-utemiljoe-i-vaardsammanhang-aar-2018.pdf


Contact

Doctoral Student at the Institutionen för människa och samhälle
Telephone: +4640415442
Postal address:
Box 190
234 22 Lomma
Visiting address: Slottsvägen 5, Alnarp